Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zvláštní zpráva IEA o investicích v energetice

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 3. 6. 2014 novou zprávu o výhledu světové energetiky, která se poprvé podrobně zabývá současnými i budoucími investičními trendy v energetickém sektoru.

Dle IEA se objem investic v energetickém sektoru od roku 2000 více než zdvojnásobil a v roce 2013 dosáhl 1.600 mld. USD. Do roku 2035 by se pro uspokojení celosvětové poptávky po energii měl roční objem investic zvýšit až na 2.000 mld. USD. Zvyšovat se budou také investice do zvyšování energetické účinnosti. Hlavní závěry studie (v anglickém jazyce) jsou k dispozici na webu IEA.

Největší část investic by i nadále měla směřovat do těžby fosilních paliv, jejich přepravy a rafinace ropy. Ve výrobě elektřiny by v budoucnu měly převládat investice do nízkouhlíkových technologií (obnovitelné zdroje energie a jaderná energie). Téměř 2/3 investic budou realizovány v rychle se rozvíjejících ekonomikách Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

Vzhledem k rostoucím investicím v energetice a omezeným možnostem veřejných rozpočtů bude potřeba větší zapojení soukromého sektoru. Za tímto účelem IEA požaduje vytvoření stabilního regulatorního prostředí a uplatňování důvěryhodné a konzistentní vládní investiční politiky.

Zvláštní pozornost IEA věnuje investicím do elektrárenské soustavy v Evropě na zachování spolehlivosti dodávek elektřiny, které považuje za jednu z hlavních výzev. Celkovou potřebu odhaduje na 2.000 mld. USD do roku 2035. Důvodem je růst podílu obnovitelných zdrojů energie na výrobě elektřiny v EU, který by se měl do roku 2035 téměř zdvojnásobit z 24% v roce 2012 na 44% v roce 2035. Toto společně s poklesem poptávky po elektřině a nadbytečnou kapacitou přispívá k nižším cenám elektřiny, což má nepříznivý dopad na pokrytí nákladů a návratnost investic u konvenční výroby elektřiny, když zajištění potřebných investic by vyžadovalo ceny vyšší o více než 20%. Konvenční výroba je však nezbytná pro stabilitu sítě.

Zpráva zároveň zkoumá a doporučuje různé možnosti tržních reforem, které by současné problémy účinně řešily. Jde o mechanismy kapacitního odměňování, inteligentní sítě, větší využití uchovávání energie, zvýšení energetické účinnosti a větší propojení distribučních sítí.

Přehled souhrnných investic do energetické nabídky v jednotlivých regionech (2014 – 2035)

Graf WMEO 2014

                               Zdroj: World Energy Investment Outlook – Special Report