Velvyslanectví České republiky v Oslu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura velvyslanectví

Velvyslanectví ČR v Norsku vede velvyslanec, který je odpovědný za výkon funkcí mise.Velvyslanectví má dvě sekce: politickou a konzulární. V čele každé sekce stojí příslušný diplomat (odborné agendy vykonávají dva diplomaté). Diplomat zajišťující politickou agendu vykonává také funkci zástupce velvyslance a odpovídá za vnitřní chod velvyslanectví. Konzulární a kulturní agendu vykonává konzulka. Základní podpora obchodně ekonomickým zájmům je zajišťována společně oběma diplomaty.Hospodářský chod velvyslanectví zajišťuje hospodář, který je podřízen zástupci velvyslance.

 

velvyslanec: JUDr. Milan Dufek

asistentka vedoucího ZÚ: Jana Semelová

zástupce velvyslance: Mgr. Jan Buben

konzulka: Mgr. Jitka Jirásková

hospodářský úsek: Tomáš Kellner

technický úsek: Karel Škurek

 

obchodně-ekonomickou agendu zajišťuje kancelář CzechTrade v Kodani pan Henrik Holstein.