Velvyslanectví České republiky v Oslu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ukončení činnosti obchodně - ekonomického úseku ZÚ

Důležitá informace pro české firmy

Rozhodnutím ministra zahraničních věcí č. 23 ze dne 24.9.2010 bylo z úsporných důvodů zrušeno k 31. lednu 2011 místo vedoucího obchodně-ekonomického úseku ZÚ Oslo s působností pro Norské království a Islandskou republiku.

Činnost obchodně-ekonomického úseku nezaniká, nicméně na základě „Zásad spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)“ přijatých ministerstvy průmyslu a obchodu a zahraničních věcí se mění rozsah možností ZÚ Oslo, jakožto úřadu bez OEÚ, při podpoře českých subjektů v této oblasti.

Na základě výše uvedeného Kodexu je zastupitelský úřad bez OEÚ schopen při podpoře českých subjektů zpracovávat žádosti o:

  • poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení,
  • konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu,
  • doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank apod. institucí v zemi působení,
  • aktivní podporu při navazování kontaktů s představiteli příslušné země - pomoc při zabezpečování podnikatelských misí.

Více informací naleznete v sekci Obchod a ekonomika a dále na stránkách podpory exportu Ministerstva průmyslu a obchodu. Základní informační zdroj pro zájemce o obchodně-ekonomickou činnost vztahující se k Norsku a Islandu představují tzv. Souhrnné teritoriální informace, které naleznete na našich webových stránkách v sekci Obchod a ekonomika.

Z hlediska dosažení maximálního efektu při poskytování pomoci a podpory ZÚ příslušnému podnikatelskému subjektu při řešení konkrétního obchodně ekonomického úkolu se předpokládá, že každý český podnikatelský subjekt, který má zájem o vstup na trh určitého zahraničního teritoria, načerpá základní informace o něm především z těchto informačních databází umístěných na následujících webových stránkách:

MPO ( www.mpo.cz )

MZV ( www.mzv.cz )

CzechTrade ( www.czechtrade.cz ) ( www.export.cz )

Teprve po vytěžení těchto informačních databází je účelné pro získání dalších doplňujících informací, popř. konkrétní podpory a pomoci kontaktovat ZÚ ČR. Dodržování této zásady je z pohledu ZÚ důležité proto, že tyto mají v obchodně ekonomické oblasti své činnosti personálně omezené kapacity, podnikatelské subjekty pak respektováním tohoto postupu dosáhnou úspory času a financí.