Velvyslanectví České republiky v Oslu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

Prezident České republiky vyhlásil dne 11. listopadu 2013, v souvislosti se zánikem mandátu senátora p. Tomia Okamury, doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně

a stanovil dny jejich konání takto:

1. kolo - pátek 10. ledna 2014, od 14 do 22 hod., a sobota 11. ledna 2014, od 8 do 14 hod.

a případné

2. kolo -  pátek 17. ledna a sobota 18. ledna 2014 (ve stejných časech jako první kolo)

Druhé kolo volby se bude konat jen v případě, že žádný kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční počet platných hlasů.

Hlasování bude probíhat pouze na území České republiky, a to ve volebních místnostech volebního obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně. Na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí tedy probíhat nebude.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví České republiky v Oslo se mohou hlasování zúčastnit:

1/ Na základě voličského průkazu, který jim bude vydán

a)      na jejich písemnou žádost opatřenou jejich úředně ověřeným podpisem nebo na základě jejich elektronické žádosti opatřené jejich uznávaným elektronickým podpisem nebo na základě žádosti zaslané prostřednictvím datové schránky; takováto žádost musí být doručena konzulárnímu oddělení Velvyslanectví České republiky v Oslo do 3. ledna 2014 do 16 hod.

b)      na základě jejich osobní žádosti podané na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Oslo, a to nejpozději do 8. ledna 2014, do 16 hod.

            Volič může také osobně požádat o vydání voličského průkazu pro druhé kolo voleb v případě jeho konání, a to do 15. ledna 2014, do 16. hod.

 Voličský průkaz může být voliči nebo osobě, která se prokáže jeho plnou mocí, předán nejdříve 15 dnů před konáním voleb.

2/ V místě trvalého pobytu (kterým musí být volební obvod č. 80) může hlasovat také volič, který se nechal ze zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví České republiky v Oslo vyškrtnout a tuto skutečnost doloží potvrzením o tomto vyškrtnutí, a to buď přede dnem hlasování obecnímu úřadu, v jehož obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo ve dnech hlasování okrskové volební komisi.

Informaci pro veřejnost o doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR, jakož i informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách, lze nalézt na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-971793.aspx