Velvyslanectví České republiky v Oslu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ILO - 9. Evropské regionální fórum

Ve dnech 8. – 11. dubna se konalo v Oslu 9. Evropské regionální fórum Mezinárodní organizace práce, které navázalo na fórum konané v r. 2009 v Lisabonu.

Zasedání se zúčastnila vládní delegace vedená náměstkem ministryně práce a sociálních věcí R. Chlopčíkem, zastoupeni na jednání byli rovněž zaměstnavatelé čestným členem Svazu průmyslu a dopravy P. Priorem a odbory předsedou ČMKOS J. Zavadilem. Členem vládní delegace byl rovněž velvyslanec v Norsku.

Regionálního fóra se zúčastnilo 42 států z Evropy, střední Asie a Kavkazu. Akreditováno bylo 97 vládních delegací, 39 delegací zaměstnavatelů a 40 odborových delegací, celkově 159 delegací. Konference se zúčastnili rovněž zástupci mezinárodních organizací (Rada Evropy, Evropská unie, MMF, OECD, OSN, …) i nevládních organizací.

Jednání konference zahájil norský ministerský předseda J. Stoltenberg. Fórum bylo zaměřeno zejména na problematiku, jak překonat důsledky finanční krize, jakými prostředky a  způsoby se vypořádat s nárůstem nezaměstnanosti a jak přispět k vytváření nových pracovních míst, jakou roli má mít sociální dialog a jak posílit úlohu mezinárodních standardů. Zvláštní pozornost byla věnována zejména nezaměstnanosti mladých, která např. ve Španělsku a Řecku přesahuje 50%.

Na závěr byla přijata Oselská deklarace: Obnova důvěry v pracovní místa a růst. V tomto stručném 2,5 stránkovém dokumentu byla znovu potvrzena opatření přijatá v r. 2009 na základě Globálního paktu pro pracovní místa, byla zdůrazněna role ILO, která by měla podporovat strategie a opatření, která povedou k vytváření nových pracovních míst, zlepšení jejich kvality, usnadnění zprostředkování a větší efektivitě na trhu práce, zvláště pro mladé. Konference vyzvala Mezinárodní úřad práce k dalším krokům při výzkumu a analýzách, jakož i při technické pomoci jednotlivým zemím (byly často zdůrazňovány rozdílné podmínky v jednotlivých zemích a tudíž i odlišné postupy) i asistenci při implementaci příslušných standardů, vytváření národních kapacit  a podpoře synergií k soudržnosti s mezinárodními a regionálními organizacemi.