Velvyslanectví České republiky v Oslu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky – informace pro občany ČR č. 1

(Archivní článek, platnost skončena 01.02.2013.)

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 11. a sobotu 12. ledna 2013 (1. kolo).

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek  11. a sobotu 12. ledna 2013 (1. kolo).

Na základě ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. rovněž na Velvyslanectví ČR v Oslo.

Případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 25. a v sobotu 26. ledna 2012. Volby se budou konat v obou kolech v pátek od 14.00 do 22.00 hod., v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin místního času.

Základní informace pro voliče – občany ČR:

  1. Volba prezidenta republiky se  koná na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva  tajným hlasováním.
  2. Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let.
  3. Pro konání volby prezidenta je zřízen zvláštní volební okrsek při ZÚ ČR v Oslo, Fritzners gate 14, 0244 Oslo.  Hlasování se uskuteční v prostorách zastupitelského úřadu.
  4. K tomu, aby občan ČR mohl hlasovat na ZÚ ČR, musí být zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Oslo nebo mít voličský průkaz, který mu byl vydán v  ČR, kde je veden  ve stálém seznamu voličů v ČR.
  5. Do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Oslo se musí občan ČR zapsat nejpozději do 2. prosince 2012. K zápisu je nutná písemná žádost adresovaná konzulárnímu úseku (bližší informace o způsobu podání žádosti na tel. č. 22 12 1034).
  6. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. K  tomu, aby byla umožněna volba, je třeba, aby volič prokázal svou totožnost a státní občanství ČR platným pasem anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.

Další informace k volbě prezidenta republiky budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ZÚ. V případě Vašich otázek či žádostí o další informace se obraťte na Velvyslanectví ČR v Oslo, tel. č. 22 12 1031, fax 22 55  3395, e-mail: oslo@embassy.mzv.