Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Projekty na podporu bohemistiky v roce 2013

(Archivní článek, platnost skončena 13.11.2013.)

Jako každý rok na podzim informujeme o možnosti čerpat menší částku (příspěvek) na podporu českého jazyka a literatury na rok 2013. V zásadě může jít o příspěvky na následující typy akcí:

·       přednáška, seminář nebo konference s tématikou českého jazyka, literatury a reálií;

·       literární večer;

·       podpora překladů české literatury a jejich následná prezentace;

·       setkání a besedy s bohemisty, se studenty bohemistiky a jejich pedagogy;

·       setkání s absolventy českých vysokých škol;

·       překladatelská soutěž; tématická znalostní soutěž o ČR, prezentace českých škol;

·       propagace výuky českého jazyka v médiích; akce ve spolupráci s lektorátem českého jazyka a literatury nebo s místní vzdělávací institucí;

·       výběrová řízení na Letní školy slovanských studií nebo ke studiu v ČR; spolupráce při vydávání časopisů v českém jazyce;

·       poskytování výukových materiálů pracovištím s výukou českého jazyka; podpora knihovny či filmotéky ZÚ;

·       účast na evropských jazykových nebo literárních festivalech apod.;

Cílem by měla být propagace českého jazyka a české literatury mezi krajany – nejtypičtějšími případy jsou proto podpora českých škol, organizace literárních večerů, atp. Vztah k tématice českého jazyka musí být zcela jasný - na ostatní projekty jsou vyčleněny dary krajanům.

Z prostředků lze hradit 3 druhy nákladů: služby (např. pronájmy sálů), nákup věcných darů (nákup učebnic, slovníků, jednoduchých hudebních nástrojů, apod.) a částečně doprovodné společenské akce (jen do 30 % celkového přiděleného částky !).

Postup:

Formulář žádosti naleznete v příloze. Všichni, kdo mají o příspěvek zájem, by jej měli zaslat do 30. listopadu 2012 na mail ottawa@embassy.mzv.cz (lze i faxem či poštou).

Vaše případné maily prosím nazývejte v záhlaví ve formátu „Bohemistika 2012 – název organizace/město“ (např. Bohemistika 2013 – ČSSK/Ottawa). Velvyslanectví dostává velké množství mailů, řada z nich spadne i do spamů a rád bych vyloučil možnost, že bude Vaše žádost přehlédnuta.

V návaznosti na schválení rozpočtu ČR budou příspěvky poskytnuty cca v březnu/dubnu 2013. Před jejich předáním Velvyslanectví s žadatelem uzavře jednoduchou smlouvu.

přílohy

Zadost_o_prispevek_na_rok_2013__bohemistika_.doc 42 KB DOC (Word dokument) 12.11.2012

Zadost_o_prispevek_na_rok_2013__bohemistika_.doc 42 KB DOC (Word dokument) 14.12.2012