Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 28.08.2014.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se u ZÚ Ottawa budou konat ve čtvrtek 24. října 2013 a v pátek 25. října 2013, vždy od 14.00 do 21.00 hod.

Dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dlaších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Na základě ustanovení § 3, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, bude hlasování při předčasných volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. U ZÚ Ottawa se budou volby konat ve čtvrtek 24. října 2013 a v pátek 25. října 2013, v obou případech od 14.00 do 21.00 hod.

S ohledem na krácení lhůt při těchto předčasných volbách upozorňujeme potenciální voliče - občany ČR, žijící či zdržující se v místě zvláštního stálého volebního okrsku, vytvořeného při Velvyslanectví České republiky v Ottawě, aby se neprodleně registrovali k zápisu do Zvláštního seznamu voličů vedeného naším úřadem. Posledním termínem pro registraci je neděle 15. září 2013. Příslušný formulář č. 27 je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách. Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu ZÚ Ottawa. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem nebo platným cestovním dokladem, státní občanství lze kromě platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního pasu ČR doložit i osvědčením o státním občanství ČR. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu ZÚ Ottawa se považuje doklad vydaný příslušnými kanadskými/provinčními orgány, např. řidičský průkaz, zdravotní karta.

Voliči, kteří nemají bydliště v územním obvodu ZÚ Ottawa nebo nechtějí být zapsáni na zvláštní seznam voličů vedený tímto úřadem a hodlají ve volbách hlasovat na našem úřadě, mohou hlasovat na základě voličského průkazu, který si sami zajistí na příslušném obecním úřadě podle místa svého trvalého bydliště na území ČR, v jehož stálém seznamu voličů jsou vedeni.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném ZÚ Ottawa a kteří si přejí zapsat se do jiného seznamu voličů, např. po návratu do ČR v místě svého trvalého bydliště, mohou požádat o vyškrtnutí (formulář č. 28), a to buď osobně v úředních hodinách našeho úřadu nebo písemnou formou. O vyškrtnutí Vám vystavíme potvrzení.

----------------------------------------------------------

Na 113. jednání Státní volební komise, které se uskutečnilo dne 2.10.2013, bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic. Výsledky losování lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Los také určil, že voliči v zahraničí volí kandidáty ze Středočeského kraje. Toto je seznam zaregistrovaných kandidátních listin: 

Název politické strany / politického hnutí
Aktiv nezávislých občanů
ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká strana sociálně demokratická
Dělnická strana sociální spravedlnosti
HLAVU VZHŮRU - volební blok
Komunistická strana Čech a Moravy
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
LEV 21 - Národní socialisté
Občanská demokratická strana
politické hnutí Změna
Romská demokratická strana
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Strana zelených
Strana soukromníků České republiky
Strana svobodných občanů
Suverenita - Strana zdravého rozumu
TOP 09
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

 

Jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a politických hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebním kraji pro volby do PS P ČR jsou uveřejněna na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.