Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

GRATIAS AGIT

Cenu Gratias Agit uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mohou jí být oceněny osoby bez rozdílu národnosti

Cenu Gratias Agit uděluje ministr zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Mohou jí být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
Písemný návrh na udělení ceny Gratias Agit může podat kdokoli buď přímo odboru kulturních a krajanských vztahů Ministerstva zahraničních věcí nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR.

Níže je k dispozici seznam a informace o laureátech ceny, jejichž životní osudy jsou spjaty s Kanadou.

2007 Kerry Stratton, Peter Bakewell

2006 Josef Čermák, Josef Škvorecký a Zdena Salivarová

2005 Tomáš Baťa, John Reeves

2004 Ferdinand Knobloch a Jiřina Knoblochová

2003 Jan Trávníček

2002 Václav Pavelka

1999 Lubor J. Zink

1998 Karel a Olga Velanovi

2014 Masarykův institut