Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

ČESKÉ DOKLADY

Zde naleznete informace o tom, jak si obstarat cestovní pas, osvědčení o státním občanství nebo např. rodný list.

Nabývání státního občanství ČR podle nové právní úpravy (od r. 2014)

S účinností od 1.1.2014 mohou některé kategorie osob (např. bývalí čeští občané) nabýt české státní občanství učiněním tzv. "prohlášení" před kompetentním úřadem. více ►

Cestovní pas ČR

cestovni_pas_cr

Informace o žádosti o cestovní pas se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky ("ePas") více ►

Osvědčení o státním občanství ČR

osvedceni_o_statnim_obcanstvi

Postup při podání žádosti o vydání osvědčení o státním občanství, účel dokladu. více ►

Matriční doklady

matricnidoklad

Zde se dozvíte, jak požádat o prvopis a duplikát českého matričního dokladu (rodného, oddacího nebo úmrtního listu). více ►

Výpis z rejstříku trestů

rejstrik_trestu

Jak požádat o výpis z rejstříku trestů ČR více ►

Cestovní průkaz (emergency passport)

cestovni_prukaz

Informace o tom, jak získat cestovní průkaz ČR více ►

Nabývání občanství České republiky

Informace o nabývání českého občanství více ►

Uznání některých rozhodnutí kanadských soudů v ČR

Uznání rozhodnutí cizozemského soudu o rozvodu či neplatnosti manželství a o určení či popření otcovství; změna příjmení na původní. více ►