Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada - ekonomický monitor - prosinec 2013


1. Aktuální ekonomický vývoj

Míra nezaměstnanosti zůstala v listopadu t.r. na 6,9 %. Ekonomika vytvořila v listopadu 21.600 pracovních míst, což je nejvíce od srpna t.r. Téměř všechna nová místa jsou však na kratší pracovní úvazek. Míra nezaměstnanosti zůstala na stejné úrovni již třetí měsíc po sobě. Průměrný měsíční přírůstek pracovních míst v letošních roce činí 13.400, což je poloviční tempo než v roce 2012 (25.400 pracovních míst). V roce 2013 došlo k růstu počtu pracovních míst v soukromém sektoru o 1,6 % a u samostatných podnikatelů o 1,3 %. Ve veřejném sektoru došlo však k poklesu pracovních míst o 1,2 %. Nová pracovní místa byla v listopadu t.r. vytvořena ve výrobním sektoru, obchodě, v informačních službách, kultuře a cestovním ruchu. Nejnižší míra nezaměstnanosti byla v provincii Saskatchewan (4,1 %), nejvyšší v provincii Newfoundland & Labrador (12,3 %).

Roční míra inflace dosáhla v listopadu t.r. 0,9 %. Ve srovnání s říjnem (+0,7 %) se roční míra inflace zvýšila. V listopadu t.r. byla roční míra inflace posedmé za posledních 13 měsíců pod hranicí 1 %. Meziročně nejvyšší růst cen zaznamenaly v listopadu t.r. alkoholické nápoje a tabákové výrobky, bydlení, potraviny, nábytek a vybavení domácností. Z jednotlivých kanadských provincií zaznamenaly nejvyšší nárůst cen Prince Edward Island (+2,6 %), Manitoba (2,5 %) a Newfoundland & Labrador (+2,3 %). Meziroční pokles cen vykázala provincie British Columbia (-0,2 %).      

Obchodní bilance se zbožím vykázala v říjnu t.r. přebytek 75 mil. CAD. Jedná se o první měsíční přebytek obchodní bilance po 20 měsících. V září 2013 dosáhla obchodní bilance se zbožím deficit 303 mil. CAD. Hodnota exportu zboží se v říjnu t.r. snížila o 0,3 % na 40,5 mld. CAD a hodnota importu se snížila o 1,2 % na 40,4 mld. CAD. Nejvyšší růst exportu vykázaly zemědělské, rybí a potravinářské produkty a spotřební zboží. Pokles naopak zaznamenal export aut a autodílů, letadel a leteckých dílů a dalšího dopravního zařízení. Nejvyšší růst importu zaznamenaly základní a průmyslové chemikálie, plastové a gumové výrobky. Pokles importu vykázaly energetické produkty, auta a autodíly.   

Rekordní zadlužení kanadských domácností se stále zvyšuje. Ve třetím čtvrtletí roku 2013 dosáhla výše zadlužení kanadských domácností nové rekordní úrovně 163,7 % (poměr dluhu k čistému příjmu) oproti 163,1 % ve 2. čtvrtletí t.r. Srovnatelná úroveň zadlužení v USA dosahuje 148 %. Tempo růstu zadlužení Kanaďanů se naštěstí zpomalilo téměř o polovinu. Celkový hypoteční dluh Kanaďanů převýšil 1,1 bil. CAD (+1,8 % mezičtvrtletně) a celkový dluh ze spotřebitelských úvěrů dosáhl 505 mld. CAD (+1,0 % mezičtvrtletně).

Hospodaření kanadské vlády v deficitu. Hospodaření kanadské vlády v prvních sedmi měsících letošního fiskálního roku (tj. duben - říjen 2013) skončilo deficitem 13,2 mld. CAD. Ve stejném období loni byl vykázán deficit 11,9 mld. CAD. Příjmy vlády se v dubnu-říjnu t.r. zvýšily meziročně o 2,9 %. Výdaje vlády se v tomto období zvýšily o 4,0 %. Cílem kanadské vlády je zajistit vyrovnané hospodaření ve fiskálním roce 2015-16.


2. Mezinárodní ekonomické vztahy / obchodní politika

Kanada ratifikovala modernizovanou Dohodu WTO o vládních zakázkách. Kanada oznámila dne 3.12.2013 v průběhu ministerské konference WTO na Bali v Indonésii, že ratifikovala modernizovanou Dohodu WTO o vládních zakázkách (WTO Agreement on Government Procurement - WTO GPA). Dohoda byla uzavřena mezi 42 členskými zeměmi WTO v průběhu ministerské konference WTO v prosinci 2011. WTO GPA by mohla vstoupit v platnost do konce března 2014. Dohoda byla dosud ratifikována 7 zeměmi. Kanada bude mít lepší přístup k vládním zakázkám ve více než 40 členských zemích WTO.

Dohoda o podpoře a ochraně zahraničních investic s Tanzánií. Dne 5.12.2013 vstoupila v platnost Dohoda o podpoře a ochraně zahraničních investic mezi Kanadou a Tanzánií (Foreign Investment Promotion and Protection Agreement - FIPA). Kanada patří mezi největší zahraniční investory v těžebním sektoru v Tanzánii a zároveň je Tanzánie čtvrtým největším příjemcem kanadských investic do těžebního sektoru v Africe. Mezi další perspektivní sektory pro kanadské investice v Tanzánii patří ropný a plynárenský průmysl, dopravní a energetická infrastruktura a vzdělání. 

Ukončení jednání oinvestiční dohodě s Moldavskem: Ministr mezinárodního obchodu Ed Fast oznámil (12.12.) ukončení jednání o Dohodě o podpoře a ochraně investic s Moldavskem (Foreign Investment Promotion and Protection Agreement -FIPA). Dohoda vstoupí v platnost po ukončení ratifikačního procesu v obou zemích. Kanada vidí potenciál pro zvýšení investic v Moldavsku především v následujících sektorech: informační a komunikační technologie (ICT), automobilový průmysl, energetika, zemědělské stroje a textil. V roce 2013 Kanada uzavřela, podepsala nebo uvedla v platnost 10 dohod FIPA. Kanada má nyní v platnosti dohodu FIPA s 25 zeměmi po celém světě. 

Ukončení jednání o investiční dohodě s Guineou: Ministr mezinárodního obchodu Ed Fast oznámil (5.12.) ukončení jednání o Dohodě o podpoře a ochraně investic s Guineou (Foreign Investment Promotion and Protection Agreement - FIPA). Dohoda vstoupí v platnost po ukončení ratifikačního procesu v obou zemích. Kanada vidí potenciál pro zvýšení investic v Guinei především v těžebním sektoru a infrastruktuře. Aktiva kanadských firem v těžebním sektoru v Guinei měly v roce 2012 hodnotu 84 mil. CAD. V Africe má Kanada kromě Guinei dohodu FIPA uzavřenou či v platnosti s následujícími zeměmi: Benin, Egypt, Kamerun, Madagaskar, Mali, Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Senegal, Tanzánie a Zambie


3. Podnikatelské prostředí, významné firemní akvizice / investice

Economic Action Plan 2013 Act, No. 2. Dne 12.12.2013 vstoupila v platnost druhá část Akčního plánu 2013 pro kanadskou ekonomiku. Cílem Akčního plánu je tvorba pracovních míst a vyšší ekonomický růst. Akční plán č. 2 zavádí následující opatření:

a) Zmrazuje na 3 roky sazby pojistného pro případ nezaměstnanosti. Zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstane díky tomu k dispozici částka 660 mil. CAD. 

b) Rozšiřuje a prodlužuje o 1 rok dobu pro poskytnutí daňové úlevy malým firmám za nábor nových zaměstnanců (Hiring Credit for Small Business). V roce 2013 díky tomu získá výhodu odhadem 560.000 kanadských zaměstnavatelů

c) Zvyšuje podporu majitelům malých firem, farmářům a komerčním rybářům díky posunutí hranice u nezdanitelné částky u celoživotních kapitálových zisků (Lifetime Capital Gains Exemption) na 800 tis. CAD.

První část Akčního plánu 2013 pro kanadskou ekonomiku vstoupila v platnost dne 26.6.2013. 


4. Energetika, přírodní zdroje

Energetický plán provincie Ontario. Provinční menšinová vláda Liberální strany zveřejnila na počátku prosince nový dlouhodobý energetický plán. Cena elektřiny pro domácnosti by měla během 5 let vzrůst o 42 %, pro podniky o 33 %. Vláda nebude stavět žádné nové jaderné elektrárny, ale od roku 2016 plánuje financovat generální opravu 10 jaderných reaktorů v JE Darlington a JE Bruce. Jaderná energie se bude v roce 2025 podílet 42 % na celkové produkci energie (nyní 59 %), podíl plynových elektráren se nepatrně sníží na 12 %. Pokles bude nahrazen produkcí větrných elektráren, která se zvýší trojnásobně na 11 %. Podíl vodních elektráren na celkové produkci se zvýší na 29 %. Podíl sluneční energie a bioenergie dosáhne po 3 %.    

Energetický plán Northwest Territories. Vláda Northwest Territories (NWT) zveřejnila tříletý plán rozvoje energetiky. K hlavním cílům patří snížení ceny energie v teritoriu, posun od výroby energie z drahých dieselových generátorů k výrobě z obnovitelných zdrojů (vodní a větrná energie). Vláda hodlá vydat na realizaci energetického plánu 31 mil. CAD v příštích 3 letech. Vláda NWT připravuje rovněž ambiciozní dvacetiletý energetický plán s nákladem 700 mil. CAD. Ten zahrnuje rozsáhlé rozšíření elektrické sítě, což by pomohlo realizaci nových projektů v těžebním sektoru v teritoriu. Těžební doly v NWT nyní fungují díky dieselovým generátorům. NWT plánují spojit dvě stávající elektrické sítě - tj. přenosovou síť na jihu NWT s málo využívanou vodní elektrárnou Taltson a přenosovou síť v okolí hlavního města Yellowknife.  

Kanadský energetický úřad schválil licence na export LNG ze západní Kanady. Národní energetický úřad (The National Energy Board) schválil žádosti 4 společností o licenci platnou 25 let na export zkapalněného zemního plynu (LNG) ze západního pobřeží Kanady. Jedná se o firmy Prince Rupert LNG Exports Ltd., Pacific NorthWest LNG Ltd., WCC LNG Ltd. a Woodfibre LNG Export Pte. Ltd. Uvedené firmy chtějí exportovat LNG do Asie (hl. Japonsko, Čína, Jižní Korea).       

Kanadský energetický úřad doporučil projekt ropovodu Northern Gateway. Národní energetický úřad (The National Energy Board) doporučil podmínečně výstavbu ropovodu Northern Gateway firmy Enbridge. Duální ropovod v délce 1.177 km povede z Bruderheim u Edmontonu v provincii Alberta do Kitimat na západním pobřeží provincie British Columbia. Denní přepravní kapacita ropovodu dosáhne 525.000 barelů těžké ropy (bitumen). Opačným směrem bude ropovodem denně směřovat 193.000 barelů kondenzátu k ředění bitumenu. Ředění bitumenu je nutné, aby mohl ropovodem protékat. Po schválení projektu národním eneregtickým úřadem čeká Enbridge velmi obtížná dohoda s domorodými obyvateli v provincii British Columbia, přes jejichž území ropovod povede. Pravděpodobný spor může skončit u soudu. 

Kinder Morgen požádal o schválení projektu TransMountain Pipeline expansion.  Firma Kinder Morgen Canada se sídlem v Burnaby v provincii British Columbia podala žádost ke kanadskému energetickému úřadu (The National Energy Board) o schválení projektu rozšíření ropovodu TransMountain Pipeline Expansion. Ropovod v délce 980 km povede z Edmontonu (Alberta) do Burnaby u Vancouveru a jeho denní přepravní kapacita dosáhne 590.000 barelů těžké ropy z ropných písků (bitumen). Ropa bude z přístavu Burnaby následně dopravována obřími tankery především do Asie.

Nova Scotia schválila energetický projekt Maritime Link. Energetický úřad v provincii Nova Scotia (Nova Scotia’s Utility and Review Board) schválil projekt podmořského kabelu mezi provinciemi Newfoundland & Labrador a Nova Scotia v hodnotě 1,5 mld. CAD. Podmořský kabel bude přepravovat elektřinu z Bottom Brook v provincii Newfouland & Labrador do Lingan v provincii Nova Scotia. Elektřina by mohla začít proudit v roce 2017. Partnery v projektu Maritime Link jsou energetické firmy Emera (Nova Scotia) a Nalcor Energy (Newfoundlad & Labrador). 

Petroleum Brunei získal podíl v projektu exportu LNG z British Columbia do Asie. Státní firma Petroleum Brunei se stala menšinovým vlastníkem (3 %) v projektu exportu zkapalněného zemního plynu (LNG) z kanadské provincie British Columbia do Asie. Projekt  The Pacific North West LNG realizuje malajská státní firma Petronas (vlastnický podíl 87 %) a tokijská firma Japan Petroleum Exploration (10 %). Uvedené firmy plánují výstavbu exportního terminálu LNG na Lelu Island v blízkosti přístavu Port Edward na severozápadě provincie British Columbia (BC). V současné době se plánuje výstavba zhruba 10 exportních terminálů LNG na pobřeží BC v Kanadě. Ve srovnání se čtyřmi projekty LNG v USA (2x Lousiana, Texas a Maryland) je však Kanada pozadu a hrozí tak ztráta nemalých příjmů z exportu LNG do Asie.

Projekt rafinérie v Redwater bude stát 8,5 mld. CAD. Za přítomnosti premiérky Alberty (Allison Redford) začala v září 2013 v Redwater severně od Edmontonu výstavba nové rafinérie na zpracování bitumenu, což je těžká ropa získávaná z ropných písků (oil sands). Výstavba rafinérie je společným projektem firem North West Upgrading Inc. a Canadian Natural Resources Ltd. Původní odhad nákladů výstavby činil 5,7 mld. CAD a rafinérie měla být uvedena do provozu v létě roku 2016. Nový odhad hovoří o růstu nákladů na 8,5 mld. CAD a uvedení do provozu se plánuje v září 2017. Rafinérie bude zpracovávat 50 tis. barelů bitumenu denně.

Imperial Oil investuje 7 mld. CAD do těžby ropy v Albertě. Významná ropná společnost Imperial Oil (vlastněná americkou firmou ExxonMobil) bude investovat 7 mld. CAD do projektu těžby ropy z ropných písků v oblasti Aspen severovýchodně od města Fort McMurray v Albertě. Projekt zahrnuje několik ropných vrtů, závod na zpracování bitumenu a kogenerační elektrickou stanici. Ropa se bude těžit metodou SARG (steam-assisted gravity drainage), při níž je hluboko do země vstřikována pára s cílem uvolnit ropu z ropných písků a následně je ropa vrty čerpána na povrch. Imperial Oil plánuje začít těžit ropu v projektu Aspen v roce 2020 a denní produkce by měla činit až 135.000 barelů bitumenu.


5. Výzkum, vývoj, inovace

Cisco bude v Ontariu investovat 4 mld. CAD do technologického sektoru. Technologický gigant, americká firma Cisco se sídlem v San Jose (Califonia), podepsala desetiletou smlouvu s vládou provincie Ontario. Cisco se zavázalo v Ontariu investovat až 4 mld. CAD a vytvořit 1.700 high-tech pracovních míst ve svých současných kanadských centrech v Torontu a Ottawě. Ontarijská vláda vyplatí firmě Cisco Canada 220 mil. CAD. Kanada je jedním z pěti nejvýznamnějších R&D center firmy Cisco ve světě. Provincie Ontario je pro Cisco atraktivní díky kvalitním univerzitám, konkurenceschopným daním, loajálním zaměstnancům a stabilní ekonomice.