Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada - ekonomický monitor - listopad 2013


1. Aktuální ekonomický vývoj

Kanadská ekonomika zaznamenala v srpnu t.r. měsíční růst 0,3 %. V červenci t.r. vzrostla kanadská ekonomika o 0,6 % a v červnu poklesla o 0,5 %. Hlavními zdroji srpnového ekonomického růstu byly těžba ropy a zemního plynu (+2,8 %), služby (+0,3 %), zemědělství a lesnictví. Pokles naopak zaznamenaly výrobní sektor a podniky veřejných služeb (utilities). Stavebnictví zůstalo nezměněno. Ze sektoru služeb vykázaly růst ubytovací a stravovací služby, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladovací služby.   

Míra nezaměstnanosti zůstala v říjnu t.r. na 6,9 %. Ekonomika vytvořila v říjnu 13.200 pracovních míst, což udrželo míru nezaměstnanosti druhý měsíc po sobě na nejnižší úrovni od ekonomické recese v letech 2008-09. Horší stránkou říjnových dat je pokles pracovních míst v soukromém sektoru (-22.100). Nejvíce pracovních míst bylo ztraceno v provincii Ontario.   Nová pracovní místa byla v říjnu t.r. vytvořena především v ubytovacích a stravovacích službách, zdravotní a sociální péči. Nejnižší míra nezaměstnanosti je v provincii Saskatchewan (3,6 %), nejvyšší v provincii Newfoundland & Labrador (11,0 %).

Roční míra inflace dosáhla v říjnu t.r. 0,7 %. Ve srovnání se zářím (+1,1 %) se míra inflace snížila. Pokles byl způsoben především meziročním snížením cen benzínu (-4,3 %). Meziročně nejvyšší růst cen zaznamenaly v říjnu t.r. alkoholické nápoje a tabákové výrobky, bydlení, nábytek a vybavení domácností, potraviny. Z jednotlivých kanadských provincií zaznamenaly nejvyšší nárůst cen Manitoba (+2,2 %) a Prince Edward Island (+2,1 %).   

Americká ratingová agentura Standard & Poor’spotvrdila Kanadě úvěrový rating AAA. Podle kanadského ministra financí (Jim Flaherty) nejlepší úvěrový rating zdůrazňuje stabilní a důvěryhodnou makroekonomickou politiku a vysokou odolnost kanadské ekonomiky dokonce v době, kdy globální ekonomika je křehká. Zpráva Standard & Poor’svychvalujevysokou důvěru investorů a zejména pokračující otevřenost obchodu.

Kanadská vláda docílí vyrovnané hospodaření v roce 2015. Ministr financí Jim Flaherty vydal (13.11.) aktualizovanou zprávu o ekonomickém a fiskálním výhledu Kanady. Zpráva potvrzuje, že kanadská vláda zůstává na cestě k vyrovnanému hospodaření před plánovanými volbami v říjnu 2015. Ve fiskálním roce 2015-16 (1.4.-31.3.) očekává ministr financí přebytek hospodaření ve výši 3,7 mld. CAD.
 

2. Mezinárodní ekonomické vztahy / obchodní politika

Kanada ratifikovala Úmluvu o řešení investičních sporů. Dne 1.11.2013 Kanada ratifikovala mnohostrannou Úmluvu o řešení investičních sporů mezi státy a občany dalších států (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States). Úmluva se stane v Kanadě zákonem dne 1.12.2013. Úmluva byla vypracovaná výkonnými řediteli Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) ve Washingtonu a vstoupila v platnost v říjnu 1966. Dosud ji ratifikovalo 147 zemí včetně všech zemí ze skupiny G8. Úmluva vytvořila Mezinárodní centrum pro řešení investičních sporů (International Centre for Settlement of Investment Disputes - ICSID) jako autonomní mezinárodní instituci, která nabízí možnost pro řešení právních sporů mezi způsobilými stranami prostřednictvím smíru nebo rozhodčího řízení. Úmluva se snaží odstranit hlavní překážky pro volné toky soukromých investic, které představují nekomerční rizika a absence specializovaných mezinárodních pravidel pro řešení investičních sporů. Na základě Úmluvy budou mít kanadští investoři přístup k nestrannému, levnějšímu a efektivnějšímu řešení mezinárodních sporů, než tomu bylo doposud. ČR ratifikovala Úmluvu již v roce 1993. 

Dohoda o volném obchodu s Hondurasem. Dne 5.11.2013 podepsali ministr mezinárodního obchodu Kanady (Ed Fast) a ministr průmyslu a obchodu Hondurasu (José Adonis Lavaire) Dohodu o volném obchodu mezi Kanadou a Hondurasem. Současně byly mezi oběma zeměmi podepsány Dohoda o spolupráci při ochraně a zachování životního prostředí a Dohoda o pracovních standardech. Kanadská vláda s okamžitou platností také zajistila úplný přístup kanadského vepřového a hovězího masa na honduraský trh.

Jednání o Dohodě o ekonomickém partnerství s Japonskem: Ve dnech 12.11.-14.11. se v Ottawě uskutečnilo 4. kolo jednání mezi Kanadou a Japonskem o Dohodě o ekonomickém partnerství (EPA). Během jednání došlo k pokroku v několika oblastech jako například finanční služby, technické překážky obchodu a ochrana duševního vlastnictví. Společná studie o možnosti Dohody o kanadsko-japonském ekonomickém partnerství zjistila, že EPA by mohla zajistit roční růst kanadského HDP o 3,8 mld. CAD, což je ekvivalent pro téměř 25 tis. nových pracovních míst nebo nárůst průměrného příjmu kanadské domácnosti o 325 CAD ročně. Studie informuje, že kanadský export do Japonska by mohl vzrůst až o 67 %. Růst exportu by mohly vykázat především zemědělské produkty, potraviny, ryby a mořské produkty, přírodní zdroje. Japonsko je 4. největší exportní trh pro Kanadu. V roce 2012 dosáhl kanadský export do Japonska hodnoty 10,4 mld. CAD. Japonsko je největším asijským investorem v Kanadě. Hodnota japonských investic v Kanadě na konci roku 2012 dosáhla 17,5 mld. CAD.       

Jednání o Dohodě o volném obchodu s Jižní Koreou: Ve dnech 25.11.-29.11. byly v Soulu po více než 5 letech znovu zahájeny rozhovory o Dohodě o volném obchodu mezi Kanadou a Jižní Koreou. Jednání byla přerušena v březnu 2008 poté, co Jižní Korea zakázala dovoz kanadského hovězího masa kvůli nemoci šílených krav. Zákaz dovozu byl mezitím zrušen v roce 2012. Průlom v jednání může zajistit kompromis mezi automobilovým a zemědělským sektorem. Jižní Korea chce bezcelní dovoz aut Hyundai a Kia do Kanady, zatímco Kanada požaduje větší přístup na korejský trh s vepřovým a hovězím masem. Jižní Korea je v současné době 7. největší exportní trh pro kanadské zboží.

Dohoda o zamezení dvojímu zdanění se Srbskem. Dne 31.10.2013 vstoupila v platnost Dohoda o zamezení dvojímu zdanění mezi Kanadou a Srbskem. Dohoda byla podepsána dne 27.4.2012 a vztahuje se na daně z příjmu a z kapitálových zisků.

Investiční dohoda s Albánií: Ministr mezinárodního obchodu Ed Fast oznámil (27.11.) ukončení jednání o Dohodě o podpoře a ochraně investic s Albánií (Foreign Investment Promotion and Protection Agreement – FIPA). Podle informací Albanian Investment Development Agency jsou kanadské firmy největším investorem v zemi. Hodnota kanadských investic v Albánii dosáhla více než 850 mil. CAD na konci roku 2012. Potenciál pro kanadské investice v Albánii představují těžební a energetický sektor, dopravní infrastruktura a agropotravinářství. FIPA vstoupí v platnost po ukončení ratifikačního procesu v obou zemích.


3. Podnikatelské prostředí, významné firemní akvizice / investice

Absolutní jasnost pravidel pro převzetí kanadských firem není nutná. Premiér Stephen Harper oznámil (8.11.), že by bylo pošetilé poskytovat zahraničním investorům absolutně jasná pravidla kanadské vlády, podle kterých mohou zahraniční státní firmy nakupovat kanadská aktiva. Kanadská vláda si chce ponechat právo přijmout nebo odmítnout takové transakce a jednat přímo se zahraničními investory.  


4. Energetika, přírodní zdroje

Obří investice do ropného sektoru v Albertě. Největší kanadská energetická firma Suncor Energy se sídlem v Calagry bude ve spolupráci s francouzskou firmou Total SA a kanadskou firmou Teck Resources investovat 13,5 mld. CAD do těžby ropných písků ve Fort Hills v oblasti Athabasca na severu provincie. Projekt byl zastaven v době nástupu finanční krize v roce 2008. Ropa se začne těžit nejdříve na konci roku 2017 a její denní produkce by měla dosáhnout 180 tis. barelů. Kanadská firma Enbridge se sídlem v Calgary oznámila, že plánuje postavit ropovod v hodnotě 1,6 mld. CAD z Fort Hills a ropovody z dalších těžebních míst firmy Suncor Energy v oblasti ropných písků do svého uzlu v Hardisty (Alberta). Enbridge také plánuje postavit ropovod v hodnotě 1,4 mld. CAD z Edmontonu do oblasti ropných písků pro dopravu diluentu (lehčí petrolejářský produkt), který slouží k ředění těžkého bitumenu. 

AltaGas a Idemitsu Kosan požádaly o licenci na export LNG. Kanadská firma AltaGas se sídlem v Calgary a japonská firma Idemitsu Kosan podaly k národnímu kanadskému energetickému úřadu (National Energy Board) žádost o licenci platnou 25 let na export zkapalněného zemního plynu (LNG). Obě firmy podepsaly v lednu t.r. kontrakt na vytvoření společného podniku Triton LNG, který chce exportovat až 2,3 mil. tun LNG ročně buď z přístavu Kitimat nebo Prince Rupert v provincii British Columbia. Japonsko je největším dovozcem LNG na světě. Po jaderné katastrofě ve Fukushimě v březnu 2011 a následném uzavření všech jaderných reaktorů v zemi se Japonsko snaží nahradit výpadek jaderné energie dodávkami LNG. Japonské firmy Mitsubishi a Japan Petroleum Exploration mají vlastnické podíly v dalších projektech na export LNG v Kanadě (tj. LNG Canada a Pacific Northwest LNG).     

Talisman Energy prodá aktiva v těžbě zemního plynu v British Columbia. Firma Talisman Energy se sídlem v Calgary se dohodla s firmou Progress Energy Canada na prodeji podílu ve dvou projektech těžby zemního plynu (Farrell Creek, Cypress) v regionu Montney na severovýchodě provincie British Columbia v hodnotě 1,5 mld. CAD. Progress Energy je kanadskou pobočkou malajské státní firmy Petronas a má zájem se stát významným producentem a exportérem zemního plynu.

Rumunsko má zájem o kanadské jaderné reaktory CANDU. Kanadský výrobce jaderných reaktorů CANDU firma Candu Energy oznámila, že podepsala předběžnou dohodu (tzv. letter of intent) s rumunskou státní firmou Romania’s Societatea Nationala Nuclearelectrica na dodávku 2 jaderných reaktorů CANDU pro jadernou elektrárnu Černavoda. V Rumunsku jsou nyní v provozu 2 jaderné rekatory CANDU 6 od roku 1996 a 2007 a zajišťují 20 % dodávek energie v zemi. Tyto reaktory byly dodány kanadskou státní firmou Atomic Energy of Canada Ltd. (AECL), která byla koupena firmou Candu Energy (dceřiná společnost SNC-Lavalin) v roce 2011 za 15 mil. CAD. Reaktory byly uvedeny do provozu kanadsko-italským konsorciem AECL a Ansaldo. 


5. Výzkum, vývoj, inovace

Výdaje na R&Dv Kanadě v roce 2013 mají dosáhnout 30,4 mld. CAD. Meziročně by tedy došlo k poklesu o 0,9 %. Vrcholu ve výši 30,8 mld. CAD dosáhly výdaje na R&D v roce 2008. Výdaje firem na R&D dosáhnou podle údajů kanadského statistického úřadu (Statistics Canada) v letošním roce 15,6 mld. CAD (meziročně -2,8 %) a budou se podílet 51 % na celkových výdajích na R&D. Výdaje sektoru vysokého školství na R&D dosáhnou 11,9 mld. CAD (meziročně stejně) a výdaje kanadské vlády 2,5 mld. CAD (meziročně +1,4 %). Zbylou částku výdajů na R&D ve výši cca 0,5 mld. CAD připadne na provinční vlády a neziskové organizace. Podle údajů OECD za rok 2011 vykázal nejvyšší výdaje na světě na R&D v poměru k HDP Izrael (4,38 %), průměr zemí OECD činil 2,37 % a Kanada vydala 1,74 %HDP.