Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanadská ekonomika v roce 2011 a výhled

V roce 2011 zaznamenala kanadská ekonomika reálný růst HDP ve výši 2,5% po růstu 3,2% v roce 2010. K růstu HDP přispěly nejvíce firemní investice do nerezidenčních staveb, strojů a zařízení.

non-residential building

non-residential building

Firemní investice se v roce 2011 zvýšily o 6,9% po růstu o 10% v roce 2010. Investice do nerezidenčních staveb se zvýšily dokonce o 13,7% po růstu o 2,8% v roce 2010. Investice do strojů a zařízení se zvýšily rovněž o 13,7% a zaznamenaly druhý rok v řadě růst vyšší než 11%. Investice do bytové výstavby se zvýšily o 2,3% po růstu o 10,2% v roce 2010.

Export zboží a služeb se zvýšil v roce 2011 o 4,4% po růstu o 6,4% v roce 2010. Export dosáhl hodnoty 532,4 mld. CAD, přičemž na zboží připadlo 457,6 mld. CAD. Růst exportu zaznamenaly průmyslové zboží, energetické produkty, stroje a zařízení. Import zboží a služeb se loni zvýšil o 6,5% po růstu o 13,1% v roce 2010. Import dosáhl hodnoty 555,6 mld. CAD. Dovoz strojů a zařízení zaznamenal druhý rok po sobě růst vyšší než 13%.

Spotřebitelské výdaje za zboží a služby v roce 2011 se zvýšily o 2,2% po růstu o 3,3% v roce 2010. V loňském roce došlo k výraznému zpomalení růstu výdajů za zboží dlouhodobé a střednědobé spotřeby.

Vládní výdaje za zboží a služby se loni zvýšily o 1,2% po růstu o 2,4% v roce 2010.  

Z hlediska produkce se na růstu HDP v roce 2011 podílely především stavebnictví (+4,1%), energetický sektor (+4,0%), doprava a skladování (+3,8%), velkoobchod (+3,2%), informační a komunikační technologie (+3,0%), finanční služby (+2,6%), výrobní sektor (+2,4%) a maloobchod (+1,6%).   


Běžný účet platební bilance v roce 2011 skončil deficitem 48,3 mld. CAD. (Pozn. Běžný účet pokrývá transakce se zbožím, službami, výnosy z investic a běžné transfery mezi Kanadou a zahraničím). Ve srovnání s rekordním deficitem v roce 2010 (50,9 mld. CAD) došlo ke snížení o 2,6 mld. CAD.

Zahraniční obchod se zbožím a službami vykázal v roce 2011 deficit 23,2 mld. CAD ve srovnání s deficitem 31,8 mld. CAD v roce 2010. Obchod se zbožím vykázal přebytek 1,4 mld. CAD a obchod se službami deficit 24,6 mld. CAD. Export zboží se meziročně zvýšil o téměř 53 mld. CAD a import zboží o více než 42 mld. CAD. Export služeb se meziročně zvýšil o 3,6 mld. CAD a import služeb o 5,4 mld. CAD. 

Bilance výnosů (Pozn. Příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi – úroky, dividendy, reinvestované zisky.) vykázala v roce 2011 deficit 21,1 mld. CAD ve srovnání s deficitem 16,4 mld. CAD v roce 2010. Výnosy z kanadských investic v zahraničí byly nižší než výnosy ze zahraničních investic v Kanadě. Nejvyšší deficit zaznamenaly výnosy z portfoliových investic (-20,9 mld. CAD) následované výnosy z přímých investic (-2,8 mld. CAD). Naopak výnosy z ostatních investic vykázaly přebytek 2,6 mld. CAD.

Bilance běžných převodů (Pozn. Transakce, které nevedou ke vzniku závazků či pohledávek ve vztahu k zahraničí.) vykázala v roce 2011 deficit 4,0 mld. CAD ve srovnání s deficitem 2,7 mld. CAD v roce 2010.


Kapitálový účet platební bilance vykázal v roce 2011 přebytek 4,8 mld. CAD.(Pozn. Kapitálový účet ukazuje převody kapitálu související s migrací obyvatelstva a převody nefinančních hmotných aktiv a nehmotných práv). Ve srovnání s rokem 2010 se přebytek zvýšil o 0,6 mld. CAD.


Finanční účet platební bilance vykázal v roce 2011 přebytek 50,7 mld. CAD. (Pozn. Finanční účet zahrnuje veškeré investiční přeshraniční platby). Ve srovnání s rokem 2010 se přebytek zvýšil o 5,8 mld. CAD.


Firemní investice byly hlavním zdrojem ekonomického růstu Kanady v uplynulých 2 letech a nahradily spotřebitelské výdaje. V posledním čtvrtletí 2011 došlo k výraznému zpomalení ekonomického růstu (1,8%) oproti předchozímu čtvrtletí (4,2%) především kvůli nižším tržbám z exportu. Firemní investice a spotřebitelské výdaje naopak zrychlily tempo růstu. Firemní zásoby se v posledním čtvrtletí 2011 zvyšovaly nižším tempem, což naznačuje obavy kanadských firem z globální poptávky v letošním roce. Kromě firem v energetických provinciích (Alberta, Saskatchewan) jsou kanadské firmy velmi opatrné ohledně velkých investic a vyčkávají na lepší časy ve svých exportních trzích.

U spotřebitelských výdajů Kanaďanů se v roce 2012 očekává zpomalení růstu, pokud geopolitické napětí způsobí růst cen ropy a následně výrazné zdražení benzínu a nafty. Na rozdíl od USA, kde spotřebitelé již snižují své dluhy, kanadské domácnosti s tímto procesem sotva začaly a nadále si půjčují, i když už pomalejším tempem. Loňská míra úspor (3,8%) se v Kanadě meziročně opět snížila (4,8% v roce 2010). Kanadská ekonomika tak nemůže spoléhat na výdaje spotřebitelů jako pokračující zdroj ekonomického růstu. To samé lze říci o vládních výdajích, kde se letos dokonce očekává pokles kvůli plánovanému snižování deficitu rozpočtu.