Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanadská vláda odmítá Směrnici EU o kvalitě paliv

U příležitosti 10. ročníku mezinárodního veletrhu ekologických technologií Americana 2013 se v Montrealu uskutečnila konference pod názvem „Going Green“, kterou zorganizovala Delegace EU v Ottawě společně s Ministerstvem životního prostředí Kanady (Environment Canada) a vládou provincie Quebec. Hlavním řečníkem byl Peter Kent (PK), ministr životního prostředí Kanady.

PK oznámil, že agenda regulace v oblasti životního prostředí je v Kanadě velmi ambiciózní. Cílem regulace je zavádění a důsledné prosazování transparentních kvalitních ekologických norem. Tyto normy se aplikují sektorově a vztahují se na emise skleníkových plynů (GHG). Kromě toho jsou normy na emise GHG, chemické hospodářství, kvalitu ovzduší a vody či biologickou rozmanitost posilovány investicemi do výzkumu a vývoje.

Kanada investovala od roku 2006 (tj. nástup současné vlády Konzervativců premiéra Harpera k moci) více než 10 mld. CAD na snížení emisí GHG, zvýšení energetické účinnosti a rozvoj zelené infrastruktury. Vláda rovněž podporuje aktivity privátního sektoru v oblasti zelené ekonomiky. Před několika týdny například přispěla investicí ve výši 61,8 mil. CAD do 23 nových projektů na zvyšování energetické účinnosti systémů topení a klimatizace.

V sektoru dopravy provedla kanadská vláda ve spolupráci s vládou USA takové změny v pravidlech pro emise GHG u osobních aut a lehkých nákladních aut, které budou mít za následek snížení emisí a spotřeby paliv o 50% do roku 2025 ve srovnání s rokem 2008. Nové normy pro těžká nákladní auta zajistí snížení emisí GHG až o 23% a mnohem menší spotřebu paliva u modelů aut roku 2018 ve srovnání s neregulovanými vozy. Kanadská vláda také vydala regulatorní návrh, který sníží emise GHG u nových námořních lodí.

V sektoru energetiky přijala vláda regulatorní opatření, které zakazuje výstavbu budoucích tradičních uhelných elektráren. Kanada se tak stala první zemí na světě.

V ropném a plynárenském sektoru chce kanadská vláda a provinční vlády ve spolupráci s průmyslem zajistit významné snížení negativního dopadu na životní prostředí. Ropné písky jsou podle PK dokonalým příkladem problému, o němž se v určitých kruzích diskutuje falešně. Ve skutečnosti existují nezávislé studie, které jasně prokázaly, že v průběhu celého životního cyklu jsou emise GHG u ropy těžené z ropných písků podobné (ne-li nižší) jako u některých druhů ropy dovážené a denně používané v EU. Navrhovaná opatření pro implementaci Směrnice EU o kvalitě paliv (Fuel Quality Directive - FQD) nespravedlivě trestají ropu z ropných písků zatímco ignorují ropu zodpovědnou za velké množství GHG, která se v současné době používá v EU.

Podle PK má Kanada otevřený a transparentní systém vyžadující hlášení o intenzitě produkce GHG z ropy. Zároveň je však Kanada srovnávána se zeměmi, které tyto informace  nezveřejňují transparentním a srovnatelným způsobem. Kanada odmítá jakoukoliv možnost, která staví ropné písky do jiné kategorie než ostatní druhy těžké ropy i do jiné kategorie než lehkou ropu, kde existuje rozsáhlé odvzdušnění (venting) nebo zapalování (flaring). Tyto druhy ropy mají podobné charakteristiky skleníkových plynů jako ropné písky a neexistuje žádná obhajoba pro jejich různé posuzování. Lepším způsobem pro snižování emisí je způsob, který posuzuje skutečné charakteristiky skleníkových plynů jednotlivých druhů ropy.

Současný návrh FQD účinně odrazuje od dovozu ropy ze spolehlivé, zodpovědné a tržně orientované země jako je Kanada a podporuje dovoz od méně stabilních a spolehlivých producentů. Podle kanadské vlády to poškodí EU a globální trhy z hlediska bezpečnosti dodávek.