Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

LNG - perspektiva plynárenského průmyslu Kanady

Export kanadského zemního plynu do USA v posledních letech klesá kvůli expanzi tamní těžby břidlicového plynu (shale gas). V roce 2012 dosáhl export 10,6 mld. CAD, zatímco v roce 2008 rekordních 35,9 mld. CAD.

LNG

LNG

USA zároveň zvyšují export zemního plynu do východní Kanady, což má negativní dopad na kanadské producenty. Ti se snaží nahradit pokles produkce hledáním nových trhů. Reálnou a perspektivní alternativou je export zkapalněného zemního plynu (LNG) do Asie (Japonsko, Čína, Jižní Korea), kde se za plyn nyní platí čtyřikrát vyšší cena než v Severní Americe. Na západním pobřeží Kanady však dosud nejsou žádné exportní terminály LNG. Nízká cena zemního plynu v Severní Americe je způsobena rostoucí nabídkou v posledních letech. Technologický pokrok těžby (tj. horizontální vrtání, hydraulické štěpení) umožnil dostávat zemní plyn z dříve nedostupných nalezišť.

Technologický proces výroby LNG a doprava k zákazníkovi zahrnuje vyčištění zemního plynu, ochlazení na -160 stupňů Celsia, zkapalnění (pozn. zemní plyn má 600 krát menší objem v kapalné formě než jako plyn), skladování LNG ve vysoce izolovaných zásobnících, přeprava speciálními tankery s kapacitou 125.000 kubických metrů LNG k zákazníkovi, LNG se ohřeje ve zplyňovacím závodě, vypařuje se do plynné formy a následně přepravuje plynovodem ke spotřebitelům.

Poptávka po zemním plynu v Asii rychle stoupá. Kvůli snižování emisí uhlíku se řada zemí obrací ke spalování čistějších paliv. Největším zájemcem o LNG je Japonsko, což je největší světový dovozce LNG. Od jaderné katastrofy ve Fukušimě v březnu 2011 odstavilo Japonsko z provozu 48 jaderných reaktorů. Dalším perspektivním zájemcem je Čína, kde se očekává rychlý růst spotřeby plynu v souvislosti s hospodářským růstem a snahou o snižování průmyslových emisí. 

Výrazný rozdíl mezi cenou zemního plynu v Severní Americe a Asii láká do Kanady významné energetické firmy, které plánují miliardové projekty na vybudování exportních terminálů LNG na západním pobřeží Britské Kolumbie. Do těchto terminálů bude dopravován zemní plyn plynovody z obrovských nalezišť v severovýchodní části Britské Kolumbie. Mezi největší zájemce o export LNG do Asie patří americká firma Exxon Mobil Corp., která v červnu t.r. oznámila úmysl exportovat až 30 mil. tun LNG ročně. K dalším zájemcům patří firmy Apache, Chevron Canada, Shell Canada, Korea Gas, Mitsubishi, PetroChina, Petronas nebo Japan Petroleum Exploration.

Hlavní LNG projekty (probíhající): 

Název projektu: Kitimat LNG (Kitimat, Britská Kolumbie)
Podílníci: Apache Corp. (USA) a Chevron Canada
Roční produkce: 10 mil. tun
Statut: Kanadský energetický úřad (National Energy Board - NEB) schválil exportní licenci. Kanadská vláda a provinční vláda Britské Kolumbie schválily hodnotící zprávu o posouzení vlivu projektu na životní prostředí.

Název projektu: BC LNG (Kitimat, Britská Kolumbie)
Podílníci: Haisla Nation, LNG Partners (USA), Golar LNG (Bermuda)   
Roční produkce: 1,8 mil. tun
Statut: NEB schválil exportní licence. Není potřeba schválení hodnotící zprávy o posouzení vlivu na životní prostředí.

Název projektu: LNG Canada (Kitimat, Britská Kolumbie)
Podílníci: Shell Canada (40 %), Korea Gas (20 %), Mitsubishi (20 %) a PetroChina (20 %)
Roční produkce: 24 mil. tun
Statut: NEB schválil exportní licenci a probíhá schvalovací proces vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Název projektu: Pacific Northwest LNG (Lelu Island u Prince Rupert, Britská Kolumbie)
Podílníci: Petronas, Japan Petroleum Exploration   
Roční produkce: 18 mil. tun
Statut: Probíhá proces schvalování exportní licence a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

První dodávky LNG z Kanady do Asie by mohly začít v roce 2015. Kanada však bude čelit silné konkurenci v exportu LNG především ze strany USA. Dalšími konkurenty jsou Katar (největší exportér LNG na světě) a Austrálie. Velkou výhodou Kanady oproti USA je to, že tankery s LNG poplují z Britské Kolumbie do asijských přístavů 9-10 dní. To je poloviční doba ve srovnání s cestou tankerů z přístavů v USA na pobřeží Mexického zálivu.

Studené kanadské klima bude hrát také roli. Přístav Prince Rupert na severozápadě Britské Kolumbie má mnohem chladnější klima než přístavy v Mexickém zálivu. Firmy v přístavu Prince Rupert tak mohou zkapalnit o 30% více plynu se stejným zařízením, které musí zchladit zemní plyn na teplotu -160 stupňů Celsia. Kromě toho je zemní plyn v nalezištích na severovýchodě Britské Kolumbie (Montney, Horn River) bohatý na ethan a butan, což ocení především zákazníci v Japonsku. Ti  jsou nuceni míchat drahý kapalný propan s řídkým zemním plynem z USA a udělat ho dostatečně energeticky hustý.

Výstavba LNG terminálů v Kanadě musí postupovat rychle, aby Kanada mohla využít výrazný cenový rozdíl u zemního plynu mezi Asií a Severní Amerikou. S růstem nabídky LNG bude rozdíl určitě klesat.