Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

LNG - perspektiva plynárenského průmyslu Kanady

Export kanadského zemního plynu do USA v posledních 5 letech klesá kvůli expanzi tamní těžby břidlicového plynu (shale gas). V roce 2012 dosáhl export zemního plynu hodnoty 10,6 mld. CAD, přičemž nejvyšší hodnotu 35,9 mld. CAD zaznamenal v roce 2008.

USA zároveň zvyšují export zemního plynu do východní Kanady, což má negativní dopad na kanadské producenty. Ti se snaží nahradit pokles produkce hledáním nových trhů. Reálnou a perspektivní alternativou je export zkapalněného zemního plynu (LNG) do Asie (Japonsko, Čína, Jižní Korea), kde se za plyn nyní platí čtyřikrát vyšší cena než v Severní Americe. Na západním pobřeží Kanady však dosud nejsou žádné exportní terminály LNG. Nízká cena zemního plynu v Severní Americe je způsobena rostoucí nabídkou v posledních letech. Technologický pokrok těžby (tj. horizontální vrtání, hydraulické štěpení) umožnil dostávat zemní plyn z dříve nedostupných nalezišť.

Technologický proces výroby LNG a doprava k zákazníkovi zahrnuje vyčištění zemního plynu, ochlazení na -160 stupňů Celsia, zkapalnění (pozn. zemní plyn má 600 krát menší objem v kapalné formě než jako plyn), skladování LNG ve vysoce izolovaných zásobnících, přeprava speciálními tankery s kapacitou 125.000 kubických metrů LNG k zákazníkovi, LNG se ohřeje ve zplyňovacím závodě, vypařuje se do plynné formy a následně přepravuje plynovodem ke spotřebitelům.

Poptávka po zemním plynu v Asii rychle stoupá. Kvůli snižování emisí uhlíku se řada zemí obrací ke spalování čistějších paliv. Největším zájemcem o LNG je Japonsko, což je největší světový dovozce LNG. Od jaderné katastrofy ve Fukušimě v březnu 2011 odstavilo Japonsko z provozu 48 jaderných reaktorů. Dalším perspektivním zájemcem je Čína, kde se očekává rychlý růst spotřeby plynu v souvislosti s hospodářským růstem a snahou o snižování průmyslových emisí. 

Výrazný rozdíl mezi cenou zemního plynu v Severní Americe a Asii láká do Kanady významné energetické firmy, které plánují miliardové projekty na vybudování exportních terminálů LNG na západním pobřeží Britské Kolumbie. Do těchto terminálů bude dopravován zemní plyn plynovody z obrovských nalezišť v severovýchodní části Britské Kolumbie. Mezi největší zájemce o export LNG do Asie patří americká firma Exxon Mobil Corp., která v červnu t.r. oznámila úmysl exportovat až 30 mil. tun LNG ročně. K dalším zájemcům patří firmy Apache, Chevron Canada, Shell Canada, Korea Gas, Mitsubishi, PetroChina, Petronas nebo Japan Petroleum Exploration.

Hlavní LNG projekty (probíhající): 

Název projektu: Kitimat LNG (Kitimat, Britská Kolumbie)
Podílníci: Apache Corp. (USA) a Chevron Canada
Roční produkce: 10 mil. tun
Statut: Kanadský energetický úřad (National Energy Board - NEB) schválil exportní licenci. Kanadská vláda a provinční vláda Britské Kolumbie schválily hodnotící zprávu o posouzení vlivu projektu na životní prostředí.

Název projektu: BC LNG (Kitimat, Britská Kolumbie)
Podílníci: Haisla Nation, LNG Partners (USA), Golar LNG (Bermuda)   
Roční produkce: 1,8 mil. tun
Statut: NEB schválil exportní licence. Není potřeba schválení hodnotící zprávy o posouzení vlivu na životní prostředí.

Název projektu: LNG Canada (Kitimat, Britská Kolumbie)
Podílníci: Shell Canada (40 %), Korea Gas (20 %), Mitsubishi (20 %) a PetroChina (20 %)
Roční produkce: 24 mil. tun
Statut: NEB schválil exportní licenci a probíhá schvalovací proces vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

Název projektu: Pacific Northwest LNG (Lelu Island u Prince Rupert, Britská Kolumbie)
Podílníci: Petronas, Japan Petroleum Exploration   
Roční produkce: 18 mil. tun
Statut: Probíhá proces schvalování exportní licence a vyhodnocení vlivu na životní prostředí.

První dodávky LNG z Kanady do Asie by mohly začít v roce 2015. Kanada však bude čelit silné konkurenci v exportu LNG především ze strany USA. Dalšími konkurenty jsou Katar (největší exportér LNG na světě) a Austrálie. Velkou výhodou Kanady oproti USA je to, že tankery s LNG poplují z Britské Kolumbie do asijských přístavů 9-10 dní. To je poloviční doba ve srovnání s cestou tankerů z přístavů v USA na pobřeží Mexického zálivu.

Studené kanadské klima bude hrát také roli. Přístav Prince Rupert na severozápadě Britské Kolumbie má mnohem chladnější klima než přístavy v Mexickém zálivu. Firmy v přístavu Prince Rupert tak mohou zkapalnit o 30% více plynu se stejným zařízením, které musí zchladit zemní plyn na teplotu -160 stupňů Celsia. Kromě toho je zemní plyn v nalezištích na severovýchodě Britské Kolumbie (Montney, Horn River) bohatý na ethan a butan, což ocení především zákazníci v Japonsku. Ti  jsou nuceni míchat drahý kapalný propan s řídkým zemním plynem z USA a udělat ho dostatečně energeticky hustý.

Výstavba LNG terminálů v Kanadě musí postupovat rychle, aby Kanada mohla využít výrazný cenový rozdíl u zemního plynu mezi Asií a Severní Amerikou. S růstem nabídky LNG bude rozdíl určitě klesat.