Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada - běžný účet platební bilance ve 3. čtvrtletí 2013

Kanadský statistický úřad (Statistics Canada) zveřejnil výsledky běžného účtu platební bilance země ve 3. čtvrtletí 2013. Údaje jsou sezónně upravené.

Běžný účet platební bilance ve 3. čtvrtletí 2013 skončil deficitem téměř 15,5 mld. CAD a mezičtvrtletně se snížil o 0,5 mld. CAD. Tato změna z velké části odráží nižší deficit obchodní bilance a bilance výnosů. (Pozn.Běžný účet pokrývá transakce se zbožím, službami, výnosy z investic a běžné finanční převody mezi Kanadou a zahraničím).

Obchod se zbožím a službami vykázal deficit 8,1 mld. CAD oproti deficitu 8,7 mld. CAD ve 2. čtvrtletí t.r. Obchod se zbožím skončil deficitem 2,2 mld. CAD (-2,5 mld. CAD ve 2. čtvrtletí). Obchod se službami vykázal deficit 5,9 mld. CAD (-6,2 mld. CAD ve 2. čtvrtletí t.r.).

Bilance výnosů(tj. příjmy a výdaje související se zahraničními investicemi – úroky, zisky, dividendy) vykázala deficit 6,4 mld. CAD (-7,0 mld. CAD ve 2. čtvrtletí t.r.). Výnosy z kanadských investic v zahraničí byly nižší než výnosy ze zahraničních investic v Kanadě. Nejvyšší deficit zaznamenaly výnosy z portfoliových investic (-4,9 mld. CAD), následně výnosy z ostatních investic (-600 mil. CAD), finanční kompenzace zaměstnanců (-544 mil. CAD) a výnosy z přímých investic (-354 mil. CAD).

Bilance běžných převodů (tj. zahraniční transakce nevedoucí ke vzniku závazků či pohledávek) vykázala deficit 0,97 mld. CAD (-307 mld. CAD ve 2. čtvrtletí). Bilance privátních převodů vykázala deficit 1,279 mld. CAD, zatímco bilance vládních převodů zaznamenala přebytek 309 mil. CAD. 

Běžný účet platební bilance Kanady vykazuje deficit nepřetržitě od 4. čtvrtletí 2008. Rekordní deficit ve výši téměř 20 mld. CAD byl zaznamenán ve 3. čtvrtletí 2010. Deficit na běžném účtu znamená, že více peněz odchází z Kanady než do ní přichází. To má zpravidla za následek oslabení domácí měny na devizovém trhu.