Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanadský premiér na pracovní návštěvě v Číně

(Archivní článek, platnost skončena 16.05.2013.)

Kanadský premiér Stephen Harper (SH) uskutečnil ve dnech 7.-11.února 2012 pracovní cestu do Číny a setkal se s nejvyššími domácími politickými představiteli - prezident Hu Jintao, předseda Národního shromáždění Wu Bangguo, premiér Wen Jiabao. Poslední návštěva SH v Číně se uskutečnila v prosinci 2009.


Výsledkem pracovní cesty je podepsání řady dohod či memorand v oblasti daní a investic, energetiky a přírodních zdrojů, letecké dopravy, zemědělství a rybolovu, cestovního ruchu, vzdělání, výzkumu a vývoje. Mezi nejdůležitější dosažené výsledky v uvedených oblastech patří následující.

1) Daně a investice

Po 18 letech byla dokončena jednání o Dohodě o vzájemné podpoře a ochraně investic (Foreign Investment Promotion and Protection Agreement – FIPA). Vyjednaný text dohody nyní projde důkladnou právní analýzou v anglickém, francouzském a mandarinském jazyce. Po ukončení právní analýzy bude dohoda podepsána a předložena k ratifikaci v obou zemích. Kanadské investice v Číně dosáhly v roce 2010 rekordního objemu 5 mld. CAD a meziročně vzrostly o 38%. Investice směřovaly především do finančních služeb, dopravy a vyspělých technologií. Čínské investice v Kanadě dosáhly v roce 2010 hodnoty 14 mld. CAD a meziročně se zvýšily o 9%. Čínské firmy investovaly především do těžby energetických surovin (ropné písky, zemní plyn) a obnovitelných zdrojů energie. Kanada má nyní v platnosti dohodu FIPA s 24 zeměmi a jedná s 10 dalšími zeměmi.  

Premiér SH oznámil, že byla dokončena podstatná část jednání o novele Dohody o zamezení dvojímu zdanění, která bude založena na modelové dohodě OECD o dani z příjmu a kapitálu. Současně platná kanadsko-čínská dohoda byla podepsaná v roce 1986. Novelizovaná dohoda sníží daňové překážky s cílem podpořit vzájemný obchod a investice, sníží sazby srážkových daní aplikovaných na určité přeshraniční platby a odstraní dvojí zdanění pro jednotlivce i firmy z obou zemí podnikající nebo vydělávající v druhé zemi. Kanada má nyní v platnosti dohody o zamezení dvojímu zdanění s 89 zeměmi.    

2) Energetika a přírodní zdroje

V průběhu návštěvy byla dokončena podstatná část jednání o dohodě umožňující větší export kanadského uranu do Číny. Nová dohoda bude mít formu Protokolu a doplní existující Dohodu mezi vládou Kanady a Číny o mírovém využití jaderné energie z roku 1994. Konečný text Protokolu by měl být hotový v průběhu několika příštích měsíců. Čína je největší světový spotřebitel energie a jednou z čínských priorit je podstaně zvýšit kapacitu pro výrobu jaderné energie. Kanada bude dodávat jak více jaderného paliva (uran), tak moderní jaderné technologie pro čínský civilní jaderný sektor. Roční příjmy kanadského jaderného sektoru dosahují 6,6 mld. CAD, přičemž na export připadá 1,2 mld. CAD. Jaderný sektor zaměstnává zhruba 31.000 lidí.

Memorandum o spolupráci v oblasti energetiky - poskytuje rámec pro zapojení Číny do energetické spolupráce. Původní memorandum bylo podpesáno v roce 2001 a obnoveno v roce 2006. Dokument pokrývá široké spektrum energetických aktivit (např. energetická politika, obchod a investice, energetická účinnost, ropa a zemní plyn, jaderná energie, obnovitelné zdroje energie, energetický výzkum a vývoj). Memorandum zakládá strategickou a technickou spolupráci včetně společných výzkumných projektů. Memorandum bude implementováno prostřednictvím Společného kanadsko-čínského výboru pro energetickou spolupráci.   

Memorandum o trvale udržitelném rozvoji přírodních zdrojů – podepsáno mezi kanadským Ministerstvem přírodních zdrojů (Natural Resources Canada – NRC) a čínskou Akademií věd (Chinese Academy of Science - CAS). Posiluje spolupráci mezi NRC a CAS v oblasti čisté energie, zemských věd a minerálních zdrojů (např. výzkumné projekty, výměny expertů, výměny vědecko-technických informací a nových technologií pro těžařské firmy).   

3) Letecká doprava

Premiér SH oznámil v průběhu návštěvy Číny ukončení podstatné části jednání o novele Letecké dohody z roku 2005. Novelizovaná dohoda usnadní pohyb zboží, služeb a osob mezi Kanadou a Čínou. Dohoda například sníží restrikce spojené s využíváním letů poskytovaných leteckými společnostmi z třetích zemí (tzv. code-sharing). Nová dohoda umožní letecké společnosti China Southern Airlines rozšířit existující nákladní přepravu mezi Kanadou a Čínou o nákladní přepravu mezi kanadským Vancouverem a Los Angeles.      

4) Zemědělství a rybolov

V oblasti zemědělství premiér Harper oznámil uzavření dvou dohod, které přispějí ke zvýšení exportu kanadských zemědělských a potravinářských produktů do Číny. Dohoda 2012 Cooperative Agreement umožní přístup na čínský trh pro kanadský hovězí dobytek a masné produkty (hovězí maso s kostí, lůj) ze zvířat mladších 30 měsíců a pro čerstvé třešně. Čína také vyjádřila souhlas s inspekcí více kanadských závodů na zpracování hovězího masa, které chtějí exportovat do Číny.  

Druhou dohodou je Memorandum o společném výzkumu řepky olejné (kanoly). Čína je hlavní exportní trh pro semena kanadské řepky. V roce 2009 však Čína omezila její dovoz kvůli přítomnosti plísňové choroby (blackleg). Přechodnou dohodou z listopadu 2009 Čína povolila pouze dočasný a omezený import řepky z Kanady. Společný výzkum semene řepky financovaný Kanadou by měl přispět k lepšímu pochopení plísňové choroby a měl by snížit rizika pro čínské plodiny spojená s touto chorobou.       

V oblasti rybolovu byla dokončena jednání o Memorandu o spolupráci v rybolovu. Jednání probíhala od roku 2010 a Memorandum by mělo být podepsáno ještě v letošním roce. Memorandum zakládá vytvoření Společného výboru, který se bude scházet jednou ročně. Členové výboru si budou vyměňovat zkušenosti, osvědčené postupy i vědecké poznatky z oblasti rybolovu a řízení akvakultury. Obě země zlepší spolupráci při eliminaci globálního obchodu s nelegálními, nehlášenými a neregulovanými rybími produkty.     

5) Cestovní ruch

Při návštěvě nového marketingového centra kanadské vládní agentury na podporu turistiky Canadian Tourism Commission (CTC) v Pekingu premiér Harper slavnostně zahájil marketingovou kampaň na rok 2012. Jejím cílem je podpořit zájem Číňanů o turistické návštěvy v Kanadě. (Pozn. CTC má kancelář v Pekingu od roku 2005). Prioritní turistickou událostí roku 2012 v Kanadě je Calgary Stampede, která se uskuteční 6.-15. července a v letošním roce slaví 100. výročí. Čínská vláda udělila Kanadě v prosinci 2009 tzv. statut schválené destinace (Approved Destination Status – ADS), což umožnilo čínským cestovním kancelářím inzerovat a organizovat skupinové zájezdy do Kanady. Od té doby došlo k výraznému nárůstu počtu čínských turistů v Kanadě (o 25%). Za leden-listopad 2011 navštívilo Kanadu 232.000 čínských turistů. V roce 2011 Kanada zavedla dva nové typy turistických víz pro Číňany, které usnadňují jejich návštěvu Kanady. Jedná se o dlouhodobé vícevstupní vízum (10-yearLong-Term Multiple-Entry Visa) zavedené v červenci 2011, které prodlužuje platnost víza z 5 na 10 let a umožňuje jednorázový pobyt v Kanadě v délce až 6 měsíců. Druhý typ víza byl zaveden v prosinci 2011, má platnost rovněž 10 let a umožňuje kvalifikovaným rodičům a prarodičům jednorázový pobyt v Kanadě v délce 2 let (Parents and Grandparents Super Visa). Příjmy z cestovního ruchu v Kanadě dosáhly 15 mld. CAD v roce 2010.                           

6) Vzdělání

Od roku 1973 je v platnosti mezivládní dohoda o výměně studentů (Canada-China Scholars’ Exchange Program – CCSEP). Programu se dosud zúčastnilo více než 900 osob. V Kanadě je CCSEP financován Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu (DFAIT) a ročně Kanada nabízí 8-12 stipendií pro čínské vysokoškoláky. Novela Memoranda o porozumění má být přijata na podzim 2012 abude obsahovat úpravy s cílem zvýšit způsobilostní kritéria pro Kanaďany ke studiu v Číně. Podle nových pravidel budou moci požádat o stipendia v Číně kromě postgraduálních studentů a zaměstnanců univerzitních fakult také vysokoškolští studenti. V posledních letech došlo k expanzi počtu čínských studentů na kanadských univerzitách a vysokých školách. V roce 2010 studovalo v Kanadě 60.000 Číňanů (tj. 28% všech zahraničních studentů), kteří přispěly kanadské ekonomice částkou 1,9 mld. CAD.      

7) Věda, technologie, inovace

Premiéři Kanady a Číny vyzvali k předložení návrhů společných výzkumných a vývojových projektů v hodnotě 18 mil. CAD v rámci kanadsko-čínské Rámcové dohody o spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací. Projekty by se měly soustředit na inovace s velkým komerčním potenciálem v oblastech lidských vakcín a čisté automobilové dopravy. Uvedené oblasti byly identifikovány Společným výborem pro vědu a technologie, který tvoří kanadští a čínští představitelé průmyslu, akademické sféry a vlády. Na financování uvedených projektů se v Kanadě podílejí Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu (DFAIT) díky programu „International Science and Technology Partnership Programs“ (ISTPP), dále pak the Canadian Institutes of Health Research a the National Sciences and Engineering Research Council of Canada. V rámci Rámcové dohody o spolupráci v oblasti vědy, technologií a inovací bylo dosud poskytnuto téměř 28 mil. CAD na 21 projektů s významným komerčním potenciálem. Projekty byly realizovány v oblasti monitorování jaderných elektráren, vývoje nových léků proti AIDS a zajištění environmentálně čistších továren na výrobu buničiny a papíru.           

Asijsko-pacifická oblast a především Čína patří již několik let mezi hlavní priority zahraniční politiky vlády premiéra Harpera. Kanada vidí v tomto regionu obrovské obchodní a investiční příležitosti. Centrum hlavního kanadského zájmu se postupně přesouvá z USA do asijsko-pacifické oblasti. Čína je druhým největším obchodním partnerem Kanady po USA. Více než polovinu hodnoty kanadského exportu do Číny tvoří suroviny a potenciál růstu exportu surovin je velký. Čína vystřídá během několika let USA na místě největší světové ekonomiky a bude nadále hodně závislá na dovozu energetických surovin (ropa, zemní plyn, uran). Energetických surovin má Kanada nadbytek a snaží se proto vybudovat potřebnou infrastrukturu k západnímu pobřeží (ropovody, plynovody, exportní terminály pro zkapalněný plyn), aby mohla suroviny dopravovat loděmi do Číny i dalších asijských průmyslových zemí (Japonsko, Jižní Korea).

Kanadský premiér Harper na summitu APEC v americkém Honolulu v listopadu 2011 vyjádřil zájem zahájit rozhovory o vstupu do TransPacific Partnership (TPP), které sdružuje 9 zemí asijsko-pacifického regionu (tj. USA, Peru, Chile, Austrálie, Nový Zéland, Malajsie, Vietnam, Brunej, Singapur). Země TPP vyjednávají mezi sebou vytvoření zóny volného obchodu. Zájem o vstup do TPP vyjádřilo také Japonsko a Mexiko. Pokud by jednání vyústila k vytvoření zóny volného obchodu mezi 12 zeměmi TPP s počtem obyvatel 767 mil. lidí, Kanada bude mít obrovský bezbariérový exportní trh pro své zboží a služby. Případný neúspěch Kanady v jednání o vytvoření Komplexní ekonomické a obchodní dohody s EU (CETA) kvůli některým citlivým oblastem (např. zemědělství, ochrana duševního vlastnictví,  veřejné zakázky) může být tak zahojen účastí v TPP.