Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozpočet kanadské vlády na fiskální rok 2012-13

(Archivní článek, platnost skončena 06.04.2013.)

Ministr financí James Flaherty předložil v parlamentu dne 29.3.2012 rozpočet kanadské federální vlády na fiskální rok 2012-13. Rozpočtový rok začíná v Kanadě 1.4. a končí 31.3.

Ministr financí James Flaherty předložil v parlamentu dne 29.3.2012 rozpočet kanadské federální vlády na fiskální rok 2012-13. (Pozn. Rozpočtový rok začíná 1.4. a končí 31.3.). Rozpočet počítá s deficitem 21,1 mld. CAD a byl prezentován pod názvem „Economic Action Plan 2012". Mezi rozpočtové priority Harperovy vlády patří podpora inovací a špičkového výzkumu, podpora tvorby pracovních míst a příležitostí, rozvoj přírodních zdrojů a zajištění udržitelných sociálních programů. Cílem kanadské vlády je během 3 let dosáhnout vyrovnaný rozpočet (tj. ve fiskálním roce 2015-16). Harperova vláda se zavázala nadále udržovat nízké daně.

V oblasti podpory inovací a špičkového výzkumu chce vláda podpořit investice privátních firem do inovací. Vláda například poskytne finance (400 mil. CAD) na zřízení velkých fondů rizikového kapitálu, které budou řízeny privátním sektorem. Kanadská vláda také poskytne dvojnásobnou podporu na inovační činnost firem skrze program Industrial Research Assistance Program (110 mil. CAD), podpoří činnosti rizikového kapitálu Business Development Bank of Canada (100 mil. CAD), zajistí trvalou existenci programu komercionalizace inovací (95 mil. CAD během 3 let a pak 40 mil. CAD ročně) nebo finančně přispěje (67 mil. CAD) hlavní vládní organizaci pro výzkum a vývoj (the National Research Council) na výzkum pro potřeby kanadského průmyslu. Vláda rovněž finančně podpoří výzkumnou spolupráci mezi univerzitami a firemním sektorem (500 mil. CAD během 5 let pro neziskovou organizaci Canada Foundation for Innovation), partnerství ve výzkumu mezi akademickou a firemní sférou formou grantů (37 mil. CAD), špičkový aplikovaný výzkum v oblasti lidského zdraví (60 mil. CAD pro neziskovou organizaci Genome Canada) či zapojení Kanaďanů do globálních výzkumných sítí (10 mil. CAD během 2 let pro Canadian Institute for Advanced Research). 

V oblasti podpory tvorby pracovních míst a příležitostí vláda o 1 rok prodlužuje poskytování dočasné daňové slevy ve výši 1.000 CAD k nabírání nových zaměstnanců v malých firmách (Hiring Credit for Small Business) s nákladem 205 mil. CAD a omezuje růst plateb za pojištění v nezaměstnanosti (Employment Insurance) na 0,05% ročně. Vláda finančně podpoří získávání pracovních dovedností a zkušeností u mladých lidí (50 mil. CAD během 2 let) a zaměstnávání handicapovaných lidí (30 mil. CAD během 3 let). Vláda rovněž podpoří  vzdělávání původních obyvatel (First Nations) a výstavbu či renovaci škol na jejich území (500 mil. CAD během 3 let). Program dočasného zaměstnávání zahraničních pracovníků v Kanadě (Temporary Foreign Worker Program) bude cílený, pružný, proaktivní a mnohem více bude odpovídat potřebám pracovního trhu. (Pozn. Kanada má velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků v těžebním sektoru, energetickém sektoru, stavebnictví a potřebuje rychle zaplnit volná místa u profesí jako jsou svářeči, elektrikáři, zeměměřiči, inženýři). 

V oblasti rozvoje přírodních zdrojů pracuje v Kanadě více než 760.000 lidí. V příštích 10 letech se plánuje více než 500 hlavních ekonomických projektů s hodnotou investic vyšší než 500 mld. CAD. Kanadská vláda plánuje výrazné zjednodušení a urychlení schvalovacího procesu u takových projektů. Vyhodnocení vlivu těžby surovin nebo výstavby nové energetické infrastruktury na životní prostředí se bude provádět u každého projektu pouze jednou (na federální či provinční úrovni) a nikoliv dvakrát jako dosud. Každý energetický projekt bude schválen či odmítnut nejdéle do 2 let od podání žádosti včetně konzultací s domorodými obyvateli, pokud projekt zasáhne jejich území. Vláda finančně přispěje na posílení bezpečnosti současných produktovodů (13,5 mil. CAD během 2 let) a o 1 rok prodlužuje dočasné daňové slevy ve výši 15% pro geologický průzkum (Mineral Exploration Tax Credit).

V oblasti zajištění udržitelných sociálních programů vláda prodloužila věk pro nárok na pobírání státního důchodu (Old Age Security - OAS) z 65 na 67 let. Tato změna začne platit od 1.4.2023 a plně bude implementována od ledna 2029. Zvýšení věku pro nárok na státní důchod nepostihne občany, kteří byli dne 31.3.2012 starší 54 let. (Pozn. Průměrná výše OAS je 510 CAD měsíčně a má na ní nárok každý, kdo žil v Kanadě déle než 10 let. Občané, kteří vydělávali více než 112.772 CAD čistého ročně, nemají nárok na OAS. Občané, kteří vydělávali méně než 16.368 CAD čistého ročně, mají v důchodu nárok ještě na garantovaný doplněk příjmu - Guaranteed IncomeSuplement - GIS,  jehož výše je 492-732 CAD měsíčně).     

Ministr financí Flaherty představil v parlamentu také plán na dosažení vyrovnaného rozpočtu během 3 let, který je spojený s úspornými opatřeními. Do mírného přebytku (3,4 mld. CAD) by se měl dostat rozpočet federální vlády ve fiskálním roce 2015-16. V letošním rozpočtovém roce jsou kráceny výdaje federálních úřadů o 5,2 mld. CAD, což představuje 6,9% revidovaných výdajů federální vlády (75 mld. CAD). Nejvyšší úsporná opatření postihují Ministerstvo zemědělství (9,02%), Ministerstvo zdravotnictví (5,72%), Ministerstvo pro kanadské dědictví (5,66%), Ministerstvo obrany (5,51%) a Daňový úřad (5,10%). Dojde rovněž k propuštění 19.200 zaměstnanců federální vlády.     

Kanada přestane v dubnu t.r. po 150 letech razit jednocentové mince. Královská kanadská mincovna skončí s distribucí těchto mincí finančním institucím na podzim t.r. a vláda začne mince stahovat z oběhu. Hotovostní transakce budou po započítání prodejní daně zaokrouhlovány na pěticenty. Produkce Královské kanadské mincovny v roce 2011 dosáhla 660 mil. kusů jednocentů. Náklady na výrobu jednocentové mince dosáhly 1,6 centu. Ukončení produkce jednocentových mincí přinese roční úspory 11 mil. CAD.   

Od počátku ekonomického oživení v červenci 2009 vytvořila kanadská ekonomika 610.000 pracovních míst. Ekonomický výkon je na vyšší úrovni než v předkrizové době, která v Kanadě začala v říjnu 2008. Oživení kanadské ekonomiky však není kompletní, neboť stále hodně lidí hledá práci. Kanadská ekonomika navíc čelí rostoucí konkurenci rozvíjejících se ekonomik v době, kdy stav globální ekonomiky zůstává nejistý a křehký. Potenciální pokles výkonu globální ekonomiky by určitě negativně ovlivnil kanadskou ekonomiku. Stárnoucí kanadská populace bude postupně vytvářet tlak na veřejné finance a sociální programy.

Kanadská většinová vláda konzervativců premiéra Harpera v rozpočtu na letošní fiskální rok z velké části splnila očekávání a sliby ohledně „menší“ vlády (limited government). Úspory ve výdajích federálních úřadů včetně počtu propuštěných úředníků byly očekávány na vyšší úrovni. Je třeba poznamenat, že se jedná o první rozpočet většinové vlády premiéra Harpera a vláda možná testuje reakci veřejnosti.  

Silným důrazem na větší inovační činnost firem a přímou podporu inovacím (tj. více grantů na výzkum oproti daňový kreditům) se vláda snaží zvrátit nepříznivý vývoj dlouhodobého poklesu produktivity kanadských firem, a to především ve srovnání s americkými firmami. (Pozn. Vláda přijala pouze některá doporučení z Jenkinsovy zprávy o účinnosti vládní podpory výzkumu a vývoje).

Prodloužení věku pro nárok na státní důchod ze 65 na 67 let ukazuje jasnou reakci vlády na tendenci, kdy výdaje na penze neodpovídají ekonomickému výkonu Kanady ani demografickému vývoji.

Přílišná orientace vlády na energetický sektor je pochopitelná vzhledem k obrovským surovinovým zdrojům Kanady a závislosti státní poklady na příjmech tohoto sektoru. (Pozn. Energetický sektor se podílel 25% na celkovém exportu v roce 2011). Kanada však potřebuje vybudovat potřebnou energetickou infrastrukturu na západní pobřeží země dost rychle, neboť o slibné odbytiště v Asii mají zájem i její hlavní konkurenti (USA, Austrálie). Vzhledem k velkým zásobám břidlicového plynu a ropy v USA bude docházet k výraznému poklesu importu energetických surovin od severního souseda a Kanada tak bude muset získat ztracené příjmy z jihu někde jinde.