Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vystoupení kanadského premiéra na ekonomickém fóru v Davosu

(Archivní článek, platnost skončena 16.05.2013.)

Kanadský premiér Stephen Harper (SH) vystoupil na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. Ve svém projevu zmínil především následující témata.


1) Ekonomika

Od skončení globální ekonomické recese v polovině roku 2009 zaznamenala  Kanada vyšší ekonomický růst než většina průmyslově vyspělých zemí. Mezinárodní organizace OECD a MMF předpovídají, že Kanada bude i v nejbližších dvou letech ekonomickým lídrem mezi těmito zeměmi. WEF Davos již čtvrtý rok po sobě označilo kanadské banky za nejzdravější na světě. Mezi zeměmi G-7 má Kanada nejnižší celkovou daňovou sazbu na nové firemní investice. Poměr čistého vládního dluhu k HDP (33,9%) je nejnižší mezi zeměmi G-7.

Stinnou stránkou kanadské ekonomiky však zůstává vysoký počet nezaměstnaných (1,4 mil. v prosinci 2011). Míra nezaměstnanosti dosáhla 7,5% v prosinci 2011. (Pozn. V srpnu 2009 činila míra nezaměstnanosti 8,7%). Současná úroveň nezaměstnanosti je vyšší než v předkrizové době v první polovině roku 2008. Kanada je nicméně jednou ze dvou zemí G-7, kde počet vytvořených pracovních míst od skončení recese v červenci 2009 (tj. 430.000) převýšil počet ztracených míst v průběhu recese (tj. 400.000). Důvodem tohoto úspěchu byla dvouletý plán stimulačních opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 62 mld. CAD (tzv. Canada’s Economic Action Plan), který zahrnoval více než 23.000 projektů. Harperova vláda mohutně investovala do rozvoje infrastruktury (7.700 projektů), renovace a oprav federálních budov (1.900 projektů), zlepšení sociálního bydlení a bydlení pro původní obyvatele „First Nations“  (více než 9.000 projektů), daňových úlev, dočasných daňových kreditů na renovaci bydlení (Home Renovation Tax Credit), rekvalifikací či zvýšení podpor pro nezaměstnané.

SH oznámil, že Kanada bude nadále udržovat daňové sazby na nízké úrovni a realizovat klíčové investice do výzkumu a vývoje nových technologií s cílem zajistit moderní konkurenceschopnou ekonomiku.

2) Volný obchod

Harperova vláda chce nadále uzavírat nové dohody o volném obchodu. V letošním roce by měla být podepsána Komplexní ekonomická a obchodní dohoda s EU (CETA). V roce 2013 se očekává uzavření dohody o volném obchodu s Indií. V nejbližší době by měla Kanada zahájit přístupová jednání se zeměmi TransPacific Partnership (TPP). Kanada má velký zájem na rozvoji obchodních vztahů s Čínou. V polovině února t.r. uskuteční premiér SH oficiální návštěvu Číny. Kanada bude také nadále pracovat s americkou administrativou na implementaci iniciativy „Beyond the Border“. Jejím cílem je posílit a prohloubit ekonomické a bezpečnostní vazby s USA.

3) Energetika

Prioritou kanadské vlády je zajistit kapacity pro export energetických produktů mimo tradiční destinaci (USA), a to zejména do Asie. Vzhledem k úmyslnému zdržování schvalování klíčových energetických projektů (tj. ropovod Keystone XL z Alberty do Texasu, ropovod Northern Gateway z Alberty na pacifické pobřeží v Britské Kolumbii) ze strany ekologických organizací a aktivistů bude SH osobně dohlížet na zjednodušení a podstatné zrychlení schvalovacího procesu u takových projektů národního významu.

4) Imigrace

V průběhu globální ekonomické recese Kanada udržovala vysokou úroveň imigrace kvůli stárnutí pracovní síly. Hlavním cílem imigrační politiky Harperovy vlády bude zvýšit imigraci kvalifikované pracovní síly. Slučování rodin a humanitární důvody nebudou mít nadále vůdčí roli v kanadské imigrační politice.


Střednědobým cílem Harperovy vlády je docílit vyrovnaný rozpočet a dlouhodobým cílem zajistit udržitelnost sociálních programů. V této souvislosti již byly přijaty určité kroky. Automatický nárůst transferů na zdravotní péči od kanadské federální vlády pro jednotlivé kanadské provincie a teritoria  ve výši 6% ročně se od roku 2016 ruší a bude se nadále odvíjet od růstu HDP v každé provincii a teritoriu. Podobná opatření se připravují pro důchodový systém (např. prodloužení nároku na pobírání státního důchodu z 65 na 67 let věku).