Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Canada Foundation for Innovation

Canada Foundation for Innovation (CIF) je vládní agentura pro financování infrastruktury pro výzkum a vývoj na kanadských univerzitách, vysokých školách a ve výzkumných nemocnicích. CFI byla vytvořena v roce 1997.

CFI má 65 zaměstnanců a řídí ji 13-ti členná správní rada, přičemž 6 členů jmenuje kanadská vláda. Od roku 1997 vložila CFI do financování R&D infrastruktury v Kanadě více než 6 mld. CAD do zhruba 8.200 projektů ve 142 institucích. CFI investuje do nejmodernější infrastruktury, která umožňuje kanadským výzkumníkům objevovat, vyvíjet a aplikovat nové znalosti ve všech oblastech vědy, zdravotnictví, strojírenství a životním prostředí.   

Kanadská vláda udržela a dokonce i zvýšila veřejné investice do vědy, výzkumu a institucí, které podporují národní inovační systém i v době globální ekonomické recese v letech 2008-09. Kanadská vláda však vidí určité rezervy v propojení univerzit a vysokých škol se šiřším inovačním prostředím, tj. zejména ve výchově kreativních, technicky a podnikatelsky zdatných absolventů. Takoví lidé totiž přitahují technologické investice od privátního sektoru. 

Mezi hlavní cíle CFI patří:

-        přilákat do Kanady a udržet zde nejlepší výzkumné talenty z celého světa
-        umožnit jim provádět špičkový výzkum a technologický vývoj
-        podporovat inovace privátního sektoru a komercionalizaci výsledků
-        vyškolit budoucí generaci výzkumníků      

Navzdory významným ziskům za poslední dekádu při budování špičkové výzkumné a vývojové infrastruktury v Kanadě, situace zůstává křehká. Jednotlivé země soutěží o nejtalentovanější výzkumníky a jejich znalosti. Konkurence mezi rozvinutými zeměmi i rozvíjejícimi se ekonomikami je velmi silná, neboť pro tyto země jsou inovace tahounem budoucího ekonomického úspěchu.

Vysoce kvalifikovaní, kreativní a podnikatelsky zdatní výzkumníci jsou základem kanadského inovačního systému. CFI se jim snaží obstarat potřebné zdroje pro provádění špičkového výzkumu. Kanada potřebuje zvýšit celkovou produktivitu. Země jako USA, Velká Británie, Švédsko či Německo více podporují spolupráci veřejného a privátního sektoru snazším přístupem k univerzitnímu výzkumu a infrastruktuře. CFI chce nabízet programy, které budou vybízet k většímu využívání výzkumné a vývojové infrastruktury na kanadských univerzitách financované z prostředků CFI ze strany privátního sektoru. Zároveň chce CFI více zapojit privátní sektor do identifikace jejich výzkumných potřeb a příležitostí s cílem podpořit inovace a komercionalizaci.       

Kanada má zájem o mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Nedostatkem je však to, že Kanada dosud nerozvinula udržitelné programy takové spolupráce. kanada prozatímn nehraje prominentní roli v mezinárodních výzkumných iniciativách významných inovativních zemí jako jsou USA, Velká Británie, Japonsko a Austrálie. Za poslední dekádu sice investice federální vlády i provinčních vlád do výzkumu a vývoje vytvořily silný základ pro přilákání špičkových výzkumníků z celého světa, ale není evidentní, že Kanada doma maximalizuje výhody mezinárodního výzkumu a vývoje nebo svůj vliv v globálních výzkumných projektech. Cílem CFI je začlenit mezinárodní dimenzi do programů, které podporují inovace a partnerství mezi univerzitami a firemním sektorem.

CFI si získala za dobu své existence významnou důvěru federální vlády, provinčních vlád i výzkumných organizací pro svoji schopnost efektivně spravovat a alokovat veřejné prostředky na podporu výzkumu a vývoje. Kanadské univerzity, vysoké školy a výzkumné nemocnice nabízejí konkurenceschopný výzkum, který patří k nejlepším ve světě. Navzdory tomu se neustále objevují nové výzvy. Především se jedná o to, jak nejlépe podporovat kanadské výzkumné podniky od objevu po inovaci a jak nejlépe spojit znalosti jedněch s potřebami druhých, aby z toho měla Kanada největší prospěch. Zároveň mezi Kanaďany rostou očekávání, že vládní organizace musí občany více informovat či jim lépe „prodat“ hmatatelné výhody výzkumu, který je financován z veřejných prostředků.