Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanadský systém podpory výzkumu a vývoje

(Archivní článek, platnost skončena 04.04.2013.)

Kanadská vláda si nechala vypracovat studii o efektivitě současného syszému podpory výzkum a vývoje. Jmenovanému panelu nezávislých expertů předsedal Tom Jenkins, výkonný ředitel světoznámé technologické firmy Open Text se sídlem ve Waterloo v Ontariu.

Cílem revize bylo zjistit efektivitu federálních programů na podporu komerčního výzkumu a vývoje, vhodnost současného mixu a designu těchto programů a možné nedostatky v nabídce programů. Expertní panel uskutečnil v průběhu jednoho roku rozsáhlé a intenzivní konzultace s kanadskými firmami.

Celkové výdaje na výzkum a vývoj (R&D) v Kanadě dosáhly 29,9 mld. CAD v roce 2009, což je 1,89% HDP. Kanada se řadí až na 13. místo mezi 34 zeměmi OECD. (Pozn. Izrael vydává na R&D 4,4% HDP). Výdaje kanadské federální vlády na R&D v roce 2009 dosáhly 5,72 mld. CAD, což ji řadí až na 18. místo v rámci zemí OECD.

Současný kanadský vládní systém podpory R&D tvoří:

1) Federální ministerstva a agentury - National Research Council (NRC), Agriculture & AgriFood Canada, National Defense, Natural Resources Canada, Environment Canada, Canadian Space Agency, Fisheries and Oceans, Health Canada, Statistics Canada.

NRC je prioritní vládní agentura pro R&D, zaměstnává téměř 4.300 lidí po celé Kanadě a tvoří ji zhruba 30 institucí a programů. NRC informuje o své činnosti kanadský parlament. Mezi nejznámnější instituce NRC patří Biotechnology Research Institute (Montreal), National Institute for Nanotechnology (Edmonton), Institute for Information Technology (Ottawa), Institute for Biological Sciences (Ottawa), Institute for Aerospace Research (Ottawa). Hlavním programem NRC na podporu R&D je IRAP (Industrial Research Assistance Program) s rozpočtem 281 mil. CAD v roce 2009. IRAP je klíčový kanadský program technologické pomoci pro malé a střední firmy (SME) ve všech fázích inovačního procesu.

Největším programem kanadské federální vlády na podporu průmyslového výzkumu a vývoje je SRED (Scientific Research and Experimental Development). SRED je program daňových pobídek (kreditů) pro kanadské firmy všech velikostí a ze všech sektorů, které investují do výzkumu a vývoje nových technologicky vyspělých výrobků či procesů v Kanadě. SRED například nabízí malým kanadským firmám proplacení až 35% kvalifikovaných výdajů (tj. náklady na pracovní sílu, materiál a vybavení) na projekty R&D v Kanadě do 3 mil. CAD. Za investice do R&D převyšující 3 mil. CAD dostávají malé firmy 20% výdajů zpět. Ostatní firmy dostávají od federální vlády nižší daňové kredity. V roce 2009 dosáhly daňové kredity výše 3,4 mld. CAD a byly vyplaceny zhruba 24.000 kanadských firem. Většina daňových kreditů směřovala do firem produkujících zboží. Kanadská ekonomika přitom vytváří 75% HDP ve službách.  

2) Grantové rady - Natural Sciences & Engineering Research Council (NSERC), Social  Sciences & Humanities Research Council (SSHRC) a Canadian Institutes for Health Research (CIHR)

Grantové rady (granting councils) poskytují financování pro univerzitní výzkum a spolupráci mezi univerzitami a privátním sektorem, většinou prostřednictvím NSERC. V roce 2009 poskytla NSERC 807 mil. CAD, SSHRC 512 mil. CAD a CIHR 804 mil. CAD. Z kanadských univerzit vydávají nejvíce peněz na R&D University of Toronto (845 mil. CAD v roce 2009), University of Alberta (492 mil. CAD), University of British Columbia (470 mil. CAD), University of Montreal (465 mil. mil. CAD) a McGill University (419 mil. CAD). V roce 2009 obdržely kanadské university na R&D od federální vlády 2,78 mld. CAD a z privátního sektoru  889 mil. CAD.

3) Neziskové organizace a síť center excelence - Genome Canada, Canada Foundation for Innovation (CFI), Council of Canadian Academies, Brain Canada, Canadian Institute for Advanced Research, atd.

Pomáhají podporovat komercionalizaci výzkumu a vývoje a rovněž zajišťují vazby mezi univerzitním výzkumem a privátním sektorem. V roce 2009 poskytl na tyto činnosti Genome Canada 915 mil. CAD,  CFI 448 mil. CAD a Centra excelence 57 mil. CAD.

Současný systém vládní podpory výzkumu a vývoje je podle expertního panelu slabý, složitý, nepřehledný a nefunguje dobře. Podle domácích i mezinárodních ratingů je kanadský vládní systém hodnocen stupněm „D“. V Kanadě existuje nejméně 60 programů na podporu R&D, které jsou řízeny 17 různými ministerstvy a vládními agenturami. Kanadské firmy mají o vládních inovačních programech velmi nízké povědomí.

Inovační činnost kanadských firem zaostává za ostatními vyspělými zeměmi. Výdaje firemního sektoru na R&D v roce 2009 dosáhly 16,1 mld. CAD, což je 1,1% HDP a řadí Kanadu na 16. místo mezi zeměmi OECD. Kanadské firmy málo investují do výzkumu a vývoje nových technologií. Zatímco výzkum je v Kanadě na vysoké úrovni, komercionalizace jeho výsledků je neefektivní, což vede k nízkému růstu produktivity práce ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi a především k rostoucí propasti ve srovnání s USA. Průměrný roční růst produktivity práce v Kanadě činí 0,7% od roku 2000, což je poloviční tempo ve srovnání s předchozími dvěma dekádami. Růst produktivity práce v USA dosáhl od roku 2000 průměrného ročního tempa 2,7%.  

V Kanadě je 2,4 mil. podnikatelských subjektů, z nichž 1,11 mil. má nějaké zaměstnance. Pouze 2.700 firem se řadí mezi velké firmy. Malé a střední firmy (SME) mají průměrně 6 zaměstnanců, čímž lze vysvětlit nízké investice kanadských firem do R&D. SME totiž představují více než 97% firem, které v Kanadě investují do R&D. Malý počet velkých firem a slabší domácí konkurence patří mezi hlavní příčiny zvyšujícího se rozdílu v produktivitě práce mezi Kanadou a USA (pozn. produktivita kanadských firem dosahuje 72% produktivity amerických firem). Velké kanadské firmy jsou mnohem menší než velké americké firmy a investují méně do strojů a zařízení (zejména informační technologie) než americké protějšky. Kanadské firmy investují do R&D rovněž méně než firmy ve většině členských zemí OECD.  

Investice do R&D v Kanadě směřují především do informačních a komunikačních technologií (27%), farmacie/biotechnologie (19%), telekomunikačních služeb (13%), leteckého průmyslu (8%), automobilového průmyslu (7%) a software/počítačů (7%). Mezi hlavní investory do R&D patří firmy Research In Motion (1,1 mld. CAD v roce 2009), Bell Canada Enterprises (806 mil. CAD), Telus (653 mil. CAD), IBM Canada (556 mil. CAD), Magna International (553 mil. CAD), Pratt & Whitney Canada (398 mil. CAD) a Atomic Energy of Canada (393 mil. CAD). Kanadské firmy získávají inovativní nápady především od vlastních zaměstnanců a zákazníků. Univerzity a vysoké školy jako zdroj inovací pro kanadské firmy jsou až na 8. místě.   

Doporučení vládě od expertního panelu :

-        Vytvořit novou vládní inovační radu (Industrial Research and Innovation Council – IRIC), která bude složená z externích expertů a bude mít jasný mandát ohledně podpory komerčních inovací. Rolí IRIC bude racionalizovat počet inovačních programů a udělat je jednodušší a transparentnější s jasně měřitelnými výsledky. IRIC bude centrem vládního úsilí pro komercionalizaci firemních inovací. IRIC má úzce spolupracovat s kanadskými provinciemi za účelem lepší koordinace a účinnosti inovačních programů.

-        Zjednodušit program Scientific Research & Experimental Development (SREC) tak, že daňový kredit bude u inovací založen pouze na pracovních nákladech.

-        Cílem veřejných zakázek (government procurement) by měly být firemní inovace. Vláda by měla lépe využívat svou nákupní sílu prostřednictvím veřejných zakázek a požadovat od kanadských dodavatelů špičkové zboží, služby a technologie. Při veřejných zakázkách má více spolupracovat s provinčními a obecními vládami.

-        Transformovat instituce National Research Council (NRC) do velkých sektorových výzkumných center, která budou zahrnovat firmy, univerzitní sektor a provincie. Z NRC by se měly vyjmout činnosti související s veřejnou politikou a přesunout je na odpovídající federální agentury.

-        Vytvořit nové fondy rizikového kapitálu v rámci Business Development Bank of Canada (BDC) pro vysoce růstové inovativní firmy. Mnoho kanadských inovativních firem s potenciálem rychlého růstu není schopno si zajistit potřebné financování k realizaci svých nápadů.  

Ve srovnání s technologicky vyspělými zeměmi (např. USA, Německo, Švédsko, Finsko, Francie, Švýcarsko, Jižní Korea) investuje kanadská vláda hodně peněz na nepřímou podporu firemních inovací (daňové kredity) a málo na přímou podporu (fondy rizikového kapitálu, granty). Inovační schopnost kanadských firem je nižší než u ostatních hospodářsky vyspělých zemí. Slabší technologický vývoj se projevuje mnohem nižším tempem růstu produktivity práce než v USA, což přináší oprávněné obavy z budoucího vývoje kanadské ekonomiky. Očekávaný nízký růst globální ekonomiky a sílící konkurence mohou mít v blízké budoucnosti výrazný negativní dopad na kanadský export. Kanadská vláda si naštěstí uvědomuje, že inovace jsou základním zdrojem růstu produktivity firem v dlouhodobém horizontu a na nich spočívá budoucí prosperita země. Pouze čas ukáže, zda případná implementace doporučení expertního panelu dá kanadským firmám šanci stát bok po boku inovačních lídrů.