Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
DAC
Gurria Rozsypal
Gurria Sobotka
OECD
OECD
OECD
Trust Jobs Inclusive Growth
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD
OECD Forum 2013

Zasedání OECD DAC na vysoké úrovni ve dnech 15. - 16. prosince 2014

Na zasedání OECD DAC na vysoké úrovni byla schválena revize statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) a byl stanoven další postup při sledování dalších finančních toků na podporu rozvoje. Jedná se o klíčový příspěvek OECD ke… více ►

Expert OECD S. Upton a premiér B. Sobotka na Fóru udržitelného rozvoje

thumb

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se zúčastnil 28. listopadu 2014 v pražském Lichtenštejnském paláci Fóra udržitelného rozvoje 2014. Odborné diskuse, pořádanou Radou vlády pro udržitelný rozvoj, se zúčastnil také ministr životního prostředí… více ►

OECD mapuje mezinárodní korupci

OECD dnes zveřejnila první souhrnnou zprávu o podplácení zahraničních úředníků. Ta vychází z analýzy 427 případů uzavřených od r. 1999, kdy vstoupila v platnost mezinárodní Úmluva o podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních… více ►

OECD zveřejnila podzimní hospodářskou prognózu

OECD Economic Outlook představený 25. listopadu obsahuje predikci vývoje HDP i dalších makroekonomických veličin pro všechny země OECD a významné nečlenské ekonomiky do roku 2016. Česká ekonomika dle OECD poroste v příštím roce tempem 2,3%, v r.… více ►

IEA zveřejnila Světový energetický výhled za rok 2014

thumb

Pařížská Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 12. listopadu 2014 v Londýně letošní vydání Světového energetického výhledu (World Energy Outlook - WEO), k jehož hlavním tématům patří jaderná energetika. Nové vydání WEO představí 11.… více ►

OECD zveřejnila hospodářský výhled na příští dva roky pro země G20

Světový hospodářský růst je stále pomalý, může však zrychlit, podaří-li se provést potřebné strukturální reformy. Takové je hlavní poselství nové prognózy pro země G20, kterou OECD vydává před summitem G20 v australském Brisbane (15.-16.… více ►

Předkládání návrhů na Cenu ITF

Mezinárodní dopravní fórum (ITF) zveřejnilo výzvu k předkládání návrhů na každoroční Ceny ITF, které jsou udělovány během květnového Summitu ITF v Lipsku. více ►

ČR podepsala dohodu o automatické výměně informací

Dne 29. října podepsalo v Berlíně 51 zemí Mnohostrannou dohodu o automatické výměně informací o finančních účtech. K podpisu došlo na závěr Globálního fóra o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely, jehož posláním je podpora… více ►

Česká republika místopředsedou příštího ministerského zasedání Rady OECD ve dnech 3.-4. 6. 2015 v Paříži

ČR bude spolu s Francií a Jižní Koreou místopředsedou ministerského zasedání OECD, které se bude konat příští rok v červnu v Paříži. Předsedou zasedání bude Holandsko a hlavními tématy budou investice a inovace. více ►

Zvláštní zpráva IEA k energetickému sektoru v subsaharské Africe

WEO_2014_AEO_Cover

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 13. 10. 2014 zvláštní zprávu o výhledu světové energetiky (Africa Energy Outlook), která se poprvé zaměřila na energetický sektor v subsaharské Africe a jeho budoucí perspektivy. Jedná se o první… více ►

IEA zveřejnila druhou zprávu o přínosech energetické účinnosti

EEMR_2014_Cover

Druhé vydání Zprávy o vývoji na trhu energetické účinnosti (Energy Efficiency Market Report 2014), kterou začátkem října 2014 zveřejnila Mezinárodní energetická agentura (IEA), potvrzuje posílení pozice energetické účinnosti mezi hlavními… více ►

Zpráva o rozvojové pomoci

OECD zveřejnila svou každoroční zprávu o rozvojové pomoci. Poprvé obsahuje i kapitolu o rozvojové pomoci České republiky, které se vloni stala členem prestižního Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD. Letošní zpráva je zaměřena na mobilizaci… více ►

Podpis Memoranda o porozumění k posílení spolupráce mezi Ukrajinou a OECD

Ukrajina

Dne 7. října 2014 podepsali v Paříži generální tajemník OECD A. Gurría a ministr hospodářství Ukrajiny A. Maksjuta Memorandum o porozumění k posílení spolupráce mezi ukrajinskou vládou a OECD. Ukrajinská vláda má zájem na posílení existující… více ►

Nové vydání Regionálního výhledu OECD

OECDRegionalOutlook2014_1

Nové vydání Regionálního výhledu OECD je speciálně zaměřené na města OECD zveřejnila začátkem října 2014 nové vydání Regionálního výhledu 2014 (OECD Regional Outlook 2014), které analyzuje přínos měst v zemích OECD pro vyšší růst a produktivitu… více ►

OECD mapuje, jak se změnila kvalita života za posledních 200 let

how_was_life

Jak jsme se měli dřív a jak se máme teď? Nová publikace „How Was Life?“ sleduje vývoj různých ukazatelů životní úrovně od r. 1820 do současnosti. Studie, která je výsledkem spolupráce expertů OECD s akademiky zapojenými do projektu Clio Infra,… více ►

OECD představila první doporučení v boji proti BEPS

Na zasedání ministrů financí G20 v australském Cairns přispěla OECD první sadou doporučení, jak zamezit nadnárodním společnostem v obcházení daňové povinnosti. více ►

Srovnávací analýza z oblasti vzdělávání - výstupy ČR

Česká republika zaujímá první místo mezi zeměmi OECD v podílu dospělých (ve věku 25–64 let), kteří dosáhli alespoň vyššího sekundárního vzdělání: 92 % oproti průměru OECD 75 %. více ►

OECD zveřejnila průběžnou hospodářskou prognózu

Takzvané průběžné hodnocení, které OECD představila 15. září, aktualizuje výhled do r. 2015 pro země G7, eurozónu, Čínu, Indii a Brazílii. Ve srovnání s květnovou prognózou OECD revidovala u většiny zemí tempa růstu směrem dolu. Markantní je… více ►

Jmenování nových představitelů OECD

Generální tajemník OECD A. Gurría jmenoval nové vedoucí představitele této organizace. více ►

Návštěva prezidenta Miloše Zemana v OECD

Prezident ČR Miloš Zeman se 10. září 2014 při příležitosti své oficiální návštěvy Francie setkal s generálním tajemníkem OECD Angelem Gurríou a následně na půdě hlavního sídla organizace vystoupil s projevem před velvyslanci členských států. Ve… více ►

OECD je šetrné k životnímu prostředí

OECD zveřejnilo zprávu "OECD Environmental Report 2013", která se týká ekologického provozu v budovách organizace. Tato studie odráží snahu optimalizovat využití energie, vody, papíru a jiných přírodních zdrojů, včetně snižování emisí. více ►

Kulatý stůl ke Strategii vzdělávací politiky v ČR do roku 2020, Praha, 12. 6. 2014

Kulatý stůl byl věnován debatě nad dokumentem Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020. Po skončení připomínkového řízení by tento dokument ve druhé polovině června měl být schválen vládou. Panelu se zúčastnila i expertka OECD Anna Pons,… více ►

Zvláštní zpráva IEA o investicích v energetice

wmeo_2014

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala dne 3. 6. 2014 novou zprávu o výhledu světové energetiky, která se poprvé podrobně zabývá současnými i budoucími investičními trendy v energetickém sektoru. více ►

Recepce k 10. výročí vstupu ČR do EU

Česká republika, společně s Estonskem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem, oslavila v závěru května desáté výročí vstupu do Evropské unie. Těchto šest zemí, které se v roce 2004 staly členy EU (společně s Kyprem, Litvou, Lotyšskem a… více ►

Nový ředitel direktorátu pro vzdělávání a dovednosti

Dne 19. 5. 2014 byl do funkce ředitele direktorátu pro vzdělávání a dovednosti (EDU OECD) jmenován Dr. Andreas Schleicher. EDU se zabývá především problematikou vzdělání a rozvoje a využití dovedností, ale také sociálními či ekonomickými aspekty… více ►

Fórum OECD, Paříž 5. a 6. 5. 2014, videozáznamy

oecd_forum_2014

Ve dnech 5. a 6. května 2014 proběhlo v pařížském sídle OECD každoroční Fórum OECD, které zahájil GT OECD Angel Gurría, dále vystoupila předsedkyně slovinské vlády (v demisi) Alenka Bratušek, a hovořil rovněž Jason Furman, předseda Rady… více ►

Týden OECD, Paříž, 5. – 7. května 2014

oecd_forum_2014

Jaké jsou největší výzvy současné doby – je to příjmová nerovnost, nerovnost pohlaví, nebo změny životního prostředí? Pokud vás zajímají odpovědi nejen na tyto otázky, sledujte ve dnech 5.–7. května 2014 události "Týdne OECD" v Konferenčním… více ►

Zpráva DAC o stavu rozvojové spolupráce v roce 2013

Každoročně na počátku dubna vydává Výbor pro rozvojovou spolupráci tiskovou zprávu, která statisticky shrnuje rozvojovou spolupráci za uplynulý rok. Dne 8. 4. vyšla zpráva pod titulkem „Pomoc rozvojovým zemím dosáhla v roce 2013 rekordní úrovně“… více ►

OECD zveřejnila Sovereign Borrowing Outlook 2014

oecd_sovereign_borrowing_outlook

OECD zveřejnila v závěru března již šesté vydání "OECD Sovereign Borrowing Outlook 2014". Tato výroční publikace mapuje výpůjční potřeby centrálních vlád zemí OECD, analyzuje situaci na trhu státních dluhopisů a diskutuje strategie financování a… více ►

Hospodářský přehled ČR 2014

sobotka_a_gurria_2014

Dne 18. 3. zveřejnila OECD nový Hospodářský přehled ČR. Publikaci, která komplexně hodnotí ekonomickou situaci země a dává doporučení pro makroekonomické politiky i strukturální reformy, přijel do Prahy představit generální tajemník OECD Angel… více ►

Studentské stáže na Stálé misi ČR při OECD v Paříži

logo_oecd

OECD patří mezi odborné mezinárodní organizace, které nabízejí přístup k unikátním znalostem v široké škále hospodářských oborů. V roce 1995 se stala členskou zemí OECD také Česká republika (a další středoevropské země) a tak vznikla možnost… více ►

Nový ředitel Agentury pro jadernou energii

nea_logo

Dne 19. 3. 2014 jmenoval generální tajemník OECD Angel Gurría novým generálním ředitelem Agentury pro jadernou energii (NEA) Williama Magwooda, člena Jaderné regulační komise USA, který se nové funkce v NEA ujme od 1. 9. 2014. více ►

Výroční zpráva SM při OECD v Paříži za rok 2013

vz_titulni_2013

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2013 je již k dispozici. Zpráva hovoří o strategické orientaci OECD, shrnuje hlavní události roku 2013 v OECD, popisuje horizontální projekty a hovoří také o vnějších vztazích OECD. Dokument popisuje profilové… více ►

Směrnice OECD pro zodpovědné chování podniků

Tento nástroj OECD obsahuje soubor doporučení, dobrovolných zásad a standardů odpovědného chování podniků v souladu s platnými zákony a mezinárodně uznávanými standardy. Jedná se o zatím jediný mnohostranně schválený nástroj, kterým se vlády… více ►

OECD zveřejnila výsledku průzkumu PISA

Na počátku prosince 2013 byly v řadě hlavních měst účastnických zemí zveřejněny výsledky mezinárodního průzkumu OECD, který se zabývá porovnáním znalostí 15-ti letých studentů v oblasti matematiky, čtení (porozumění psanému textu) a přírodních… více ►

Prezentace Světového energetického výhledu IEA v České republice

iea_logo_1

V úterý 7. ledna 2014 se na Ministerstvu zahraničních věcí ČR uskutečnila prezentace nového vydání Světového energetického výhledu (World Energy Outlook - WEO) pro širší odbornou veřejnost, na jejíž přípravě se kromě Ministerstva průmyslu a… více ►

OECD vydává "Government at a Glance"

x2013_govt_at_a_glance

Letošní vydání publikace „Government at a Glance“ měří výkonnost vlád ve všech členských zemích OECD za pomoci více než 50 ukazatelů, od čekací doby v nemocnicích až po vládní výdaje; od zaměstnanosti ve veřejném sektoru až po politiku státních… více ►

World Energy Outlook 2013 se věnuje změnám ve světové energetice

weo_2013

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila 12. 11. 2013 letošní vydání své "vlajkové" publikace - Světového energetického výhledu 2013. více ►

Jak se máte? Blahobyt v OECD.

better_life_publikace

Kvalitu života v zemích OECD mapuje již druhé vydání publikace How’s Life? (Jak se máte?) zveřejněné 5. listopadu 2013. Vybrané indikátory měří jak materiální podmínky jako příjem, zaměstnání a bydlení, tak další aspekty blahobytu jako volný čas… více ►

OECD vydává publikaci "STI Scoreboard 2013" (věda a výzkum v číslech a mezinárodním srovnání)

sti_scoreboard_1

OECD v závěru října 2013 zveřejnila svou stěžejní publikaci v oblasti mezinárodního srovnání vědy, výzkumu a průmyslových technologií pod názvem "Science, Technology and Industry Scoreboard 2013". více ►

Služby ve výrobním procesu a jejich význam pro budoucnost výroby

Výrobu stále považujeme v zemích OECD za hlavní zdroj růstu, technologického pokroku, produktivity a konkurenceschopnosti. Přes nesporný význam výroby pro celkovou ekonomickou aktivitu se její podíl v zemích OECD snižuje. To má dopad na pokles… více ►

Nové publikace OECD o vědomostním kapitálu a o vědě a výzkumu

supporting_investment

OECD vydává v těchto dnech publikaci pod názvem “Podpora investic do vědomostního kapitálu, růstu a inovací” (Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth, and Innovation), která je výstupem dva roky trvajícího projektu zaměřeného na… více ►

OECD vydává „Výhled dovedností“

piaac

Ve druhém říjnovém týdnu vydala OECD publikaci pod názvem „Výhled dovedností“ (OECD Skills Outlook), která se zabývá hodnocením úrovně elementárních dovedností dospělých, které jsou potřebné pro jejich úspěšné zapojení do pracovního procesu a… více ►

Oslava 20. výročí České národní banky a Národní banky Slovenska v OECD

cnb_a_nbs_rijen_2013

Česká a slovenská mise při OECD společně uspořádaly 2. října 2013 seminář a slavnostní recepci u příležitosti 20. výročí založení svých centrálních bank. Cílem semináře bylo prezentovat v OECD úspěchy těchto dvou institucí při provádění měnové… více ►

Čína se připojuje k mezinárodnímu úsilí při snaze bojovat proti daňovým únikům

V závěru srpna podepsali zástupci Číny na slavnostním ceremoniálu v pařížském sídle OECD multilaterální "Úmluvu o vzájemné administrativní pomoci v oblasti daní a daňových záležitostí". Tato Úmluva se má stát novým nástrojem pro potírání daňové… více ►

OECD: průběžná ekonomická prognóza

Hospodářství vyspělých zemí je opět na vzestupu, světovou ekonomiku však zrychlení nečeká vzhledem k slábnoucímu růstu ve velkých rozvíjejících se zemích. Takové je hlavní sdělení průběžné ekonomické prognózy, kterou OECD zveřejnila 3. září 2013… více ►

Týdeník Ekonom o globálních hodnotových řetězcích

Poslední srpnové vydání týdeníku Ekonom uveřejňuje rozhovor s ekonomem OECD Koenem DeBackerem, který hovoří o pozici ČR v tzv. globálních hodnotových řetězcích i o tom, co by ČR měla udělat, aby své postavení, a tím i svůj ekonomický potenciál,… více ►

OECD: výhled zaměstnanosti

V pořadí již 31. edice publikace „Výhledu zaměstnanosti“ (OECD Employment Outlook 2012), jednoho ze stěžejních statistických přehledů OECD, byla zveřejněna v půli července 2013. Data dokládají, že krize zaměstnanosti pokračuje: jak uvedl… více ►

Fiskální zátěžové testy - situace české ekonomiky

Jednoduchý model fiskálních stress testů – studie rakouské, české a německé ekonomiky. Přiložený dokument rozvíjí za pomoci scénářů budoucích šoků jednoduchý modelový rámec stress testů strategií fiskální konsolidace. více ►

Nové publikace OECD z oblasti zemědělství

OECD vydala v průběhu června nové studie, které se zaměřují na aktuální vývoj i výzvy v oblasti zemědělství. Mnohé z nich si můžete zdarma přečíst na stránkách OECD. Stálá Mise ČR při OECD pro Vás vybrala pět publikací, více ►

OECD o vzdělání v ČR

OECD vydala v dubnu 2013 publikaci pod názvem „Výhled vzdělávací politiky: Česká republika“, kterou přinášíme v anglickém originále i v českém pracovním překladu. více ►

Nové studie OECD

OECD vydává v těchto dnech nové publikace k aktuálním výzvám a tématům. Mnohé z nich je možné získat zdarma na internetu. Stálá mise ČR při OECD pro Vás vybrala několik studií, jejichž krátkou anotaci (ve formě linku k elektronické verzi)… více ►

OECD/FAO očekává pomalejší růst globální zemědělské produkce

Podle nové společné zprávy OECD a FAO pod názvem "Zemědělský výhled 2013-2022", vydané 6. 6. 2013, by měla globální zemědělská produkce v nadcházejícím desetiletí dosáhnout ročního růstu 1,5%, což představuje jasný pokles oproti období 2003 až… více ►

OECD vydává nové publikace u příležitosti Světového dne životního prostředí

Tématem letošního Světového dne životního prostředí je slogan "Přemýšlejte.Jezte.Šetřete". Jde o iniciativu zaměřenou proti plýtvání potravinami a za ekologičtější život. Podle Organizace OSN pro potraviny a zemědělství (FAO) se každoročně… více ►

OECD zveřejnila nové údaje o postavení ČR v globálních hodnotových řetězcích

Při příležitosti zasedání Rady OECD na ministerské úrovni zveřejnila OECD dne 28. května 2013 dokument obsahující více ►

Hospodářský výhled: nadějný v USA, ponurý v EU

Dle nové hospodářské prognózy OECD zveřejněné 29. května porostou letos země OECD jako celek tempem 1,2%. Oživení je ale dosud mdlé a nerovnoměrné. V USA vzroste HDP o 1,9%, v Japonsku o 1,6%, ale v eurozóně klesne o 0,6%. České republice… více ►

Fórum OECD, Paříž 28. – 29. května 2013

x2013_05_24

Největší výzvy současné doby - jsou to pracovní příležitosti, nerovnost, nebo ekonomický růst? Nacházíme se v šestém roce hospodářské krize a proto se musíme ptát: jaké kroky vlády podnikají, aby snížily veřejné zadlužení, obnovily důvěru a… více ►

ČR se stala členem Výboru pro rozvojovou spolupráci OECD

x2013_05_20

V úterý 14. května 2013 se v Paříži konalo 964. zasedání Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (Development Assistance Committee - DAC), které mělo na programu přijetí ČR za plnoprávného člena tohoto výboru. Vedoucím delegace ČR na zasedání byl pan… více ►

SM při OECD v Paříži nyní také na twitteru

Rádi bychom vám oznámili, že Stálá delegace ČR při OECD v Paříži je nyní aktivní na TWITTERu. Budeme rádi, pokud se stanete odběrateli našich zpráv a budeme se snažit vás zásobovat zajímavými postřehy z OECD. Naše adresa je @CzechOECD,… více ►

Seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu na Ministerstvu životního prostředí ČR v Praze

Ve dnech 5. – 6. března 2013 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnil seminář OECD k hodnocení pokroku v oblasti zeleného růstu ve státech Východního partnerství a střední Asie. Experti jednali o indikátorech OECD a jejich přínosu pro… více ►

Hodnocení ČR v pracovní skupině OECD o podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích

Dne 21. března 2013 zveřejnila OECD hodnocení České republiky, pokud jde o plnění Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích. ČR je stranou Úmluvy, k níž se dosud připojilo 40 zemí,… více ►

Výroční zpráva Stálé mise ČR při OECD za rok 2012

Výroční zpráva SM při OECD za rok 2012 je již k dispozici. Zpráva shrnuje hlavní události roku 2012 v OECD, hovoří mj.o prioritách práce OECD, o její strategické orientaci, o práci jednotlivých výborů, účasti českých diplomatů a delegátů z… více ►

Vize OECD pro rok 2060

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj umístila na své webové stránky video, ve kterém představuje svou vizi globální ekonomiky v roce 2060. více ►

Prohlédněte si elektronickou knihovnu OECD

OECD umístila do své "elektronické knihovny" značné množství publikací, z nichž podstatnou část je možné získat zdarma. Prohlédněte si video, které OECD za tímto účelem umístila na YouTube. více ►

OECD zpřístupnila databázi obchodu přidanou hodnotou, kterou vytvořila ve spolupráci s WTO

Dne 16. 1. 2013 byla na tiskové konferenci za účasti generálního tajemníka OECD A. Gurríi, generálního ředitele WTO P. Lamyho, komisaře EU pro obchod K. de Guchta a novozélandského ministra obchodu T. Grosera zveřejněna databáze mezinárodního… více ►

OECD k genderové problematice

V závěru roku 2012 zveřejnila OECD publikaci pod názvem „Closing the Gender Gap: Act Now“. Zpracování této studie vyplynulo z potřeby prozkoumat možnosti uplatnění nevyužitého ekonomického potenciálu žen v době, kdy mnohé země čelí problémům… více ►

Nový velvyslanec ČR při OECD

gurria_rozsypal

Dne 12. listopadu 2012 předal své pověřovací listiny do rukou generálního tajemníka OECD nový velvyslanec a stálý představitel ČR při OECD, pan Pavel Rozsypal. více ►