Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany: 25. 7. - 22. 8. 2014

Letošní čtyřtýdenní letní kurz se bude konat od 25. července do 22. srpna 2014 a zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Termín pro zaslání žádostí o stipendium na zastupitelský úřad v Paříži je 28. února 2014.

Výuka sestává ze 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu   požadovaném českou legislativou. Příspěvek na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Minimální věk účastníků je 18 let. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ nejpozději do 28. února 2014. O přidělení stipendií bude rozhodovat komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Informace o přijetí bude uchazečům zaslána prostřednictvím MZV.

Další informace o programu, který je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí, naleznete na stránkách DZS. K dalším programům určeným pro krajany patří dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka a studijní semestrální pobyty.