Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Každý rok se tohoto kurzu může zúčastnit 20 stipendistů, kteří v průběhu dvou týdnů absolvují intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny.

Součástí kurzu, který bude probíhat ve dnech 2. – 13.9.2013, je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ Paříž do 1. 3. 2013. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu a MŠMT zašle prostřednictvím ZKZ na ZÚ vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude vyčleněna pro pedagogy Českých škol bez hranic a podobných škol, druhá část učitelům u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi.