Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Letošní letní dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit, jehož cílem je zdokonalit formy vyučování češtiny, se bude konat od 25. srpna do 5. září 2014. Termín pro podání žádostí o stipendia na zastupitelský úřad v Paříži je 28. února 2014.

Kurz je určen pro zájemce, kteří umí dobře česky. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na ubytování a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu je realizován nejdříve dva týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd je realizován do dvou týdnů po skončení kurzu. Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném českou legislativou. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně. Minimální věk účastníků je 18 let.

Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude vyčleněna pro pedagogy Českých škol bez hranic a škol obdobného typu; druhá část bude vyčleněna učitelům u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v dané zemi. 

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži nejpozději do 28. února 2014. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

O přijetí do kurzu rozhodne komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Informace o přijetí bude uchazečům zaslána prostřednictvím MZV.

Další informace o programu, který je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí, naleznete na stránkách DZS. K dalším programům určeným pro krajany patří čtyřtýdenní kurzy českého jazyka a studijní semestrální pobyty.