Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Semestrální stipendijní studijní pobyty pro krajany na školní rok 2015/2016

Stejně jako v předchozích letech mají krajané, krajanské spolky a organizace ve Francii možnost žádat o stipendia na semestrální studijní pobyty v České republice. Termín pro podávání žádostí na zastupitelský úřad v Paříži je 28. února 2015 (1. srpna 2015 pro letní semestr 2015/2016).

Stipendia na vybrané veřejné vysoké školy v ČR jsou určena pro studenty z řad krajanů s dobrou znalostí českého jazyka a s přednostním zaměřením na obor čeština pro cizince, dále pak učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějin umění a teologie. Ročně je v rámci programu poskytováno 15 dvousemestrálních stipendií, dělitelných na 30 semestrálních stipendií.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium ve výši 9.000,- Kč (9.500,- Kč  při doktorském studiu). Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném českou legislativou. Příspěvek na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Veškeré organizační zajištění studia realizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS). V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně kopie, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži v následujících termínech:

  •  pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až únor 2016) do 28. února 2015;
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2015/2016 (září 2015 až červen 2016) do 28. února 2015;
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2015/2016 (únor 2016 až červen 2016) do 1.  srpna 2015.

O přidělení stipendií bude rozhodovat komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Po akceptaci příslušnou vysokou školou budou vybraní stipendisté informováni prostřednictvím MZV o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Program je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. K dalším programům pro krajany patří čtyřtýdenní kurzy českého jazyka a kurzy metodiky výuky českého jazyka.