Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Sdružení a asociace

A L´EST DU NOUVEAU
22, rue Robert Lehmann
76130, Mont Saint Aignan
marketa.paris@centrum.cz
www.alest.org

Místopředsedkyně: Markéta Hodoušková

AMITIÉ FRANCO - TCHECO - SLOVAQUE (A.F.T.S.)
91 f, av. de Strasbourg
54000 Nancy
Tél.:  +33/549 06 0778
Předseda: Prof. Evžen Václav Faucher
faucher@univ_nancy2.fr
Místopředseda: MUDr. Dr. Antonín Hornych, CSc.

AMITIÉ NORMANDE TCHEQUE ET SLOVAQUE (A.N.T.S.)
Regionální asociace (zal. 1993), která se zaměřuje na vývoj přátelských svazků a kulturní výměny mezi Normany, Slováky a Čechy.
Mairie de Colombelles
14 460 Colombelles
www.ants-caen.fr
ants.caen@wanadoo.fr

Předseda: Didier Delepine
Místopředseda: Christian Van Puyvelde, Jarmila Delepine, Yvan Godefroy

SDRUŽENÍ RODÁKŮ Z ČESKOSLOVENSKA (AOTS, ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DES PAYS TCHEQUES ET SLOVAQUE, vznik 1948)
Spolek zaměřen na folkloristickou činnost a kursy češtiny a slovenštiny. Vznikl 1948 jako pokračování Československé kolonie. Spolek má místní pobočky v Burgundsku (Villeneuve/Yonne), Bretani (St. Nazaire) a Varennes.
8 rue Bachelet
75018 Paris
Tél.: +33/6 07 02 17 60
www.aots.com
contact@aots.com
Předseda: Daniel Compagnon
Místopředsedové: Vlasta Masar, Georges Dzian
Publikační činnost: Bulletin (dvojměsíčník)

SDRUŽENÍ ČS.DOBROVOLNÍKŮ VE FRANCII (ASSOCIATION DES VOLONTAIRES TCHECOSLOVAQUES EN FRANCE)
Ssružení udržuje čs. vojenské hroby a hřbitovy ve Francii. Vzniklo v únoru 1947 sloučením sdružení dobrovolníků z 1. sv. války (zal. 1919) a sdružení dobrovolníků z 2. sv.v. (zal.1944).
110, boulevard Des Etats-Unis
78 110 Vesinet
Tél.: +33/139 52 00 99
Předseda: Colonel Valérien Ignatovitch
Místopředseda: Pavel Lešák

ASSOCIATION ENTRACT EN FRANCE (ENTRE AMIS DE LA CULTURE TCHEQUE)
Hlavní činností Asociace je výuka českého jazyka v České škole bez hranic.
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Předsedkyně: Iva Ribaille
iva.ribaille@csbh.cz

SPOLEK FRANCOUZSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ (ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE)
Spolek krajanů a přátel ČR v jižní Francii (Provence). Meyrargues je partnerskou obcí české obce Jimramov (Českomoravská vysočina). Záštitu nad činností spolku má starosta obce pan Raymond Brun.
11, Le Pré de Ville
13650 Meyrargues
Předseda: Michel Berlorgeot
Tajemnice: Věra Fichant-Slámová, překladatelka
Tél.: +33/442 57 5742
vera-fichant@orange.fr

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE  EN AQUITAINE
Sdružení zaměřeno na kulturní a školské výměny. Založeno v roce 1998.
157, boulevard Albert 1er
33130 Bègles - Bordeaux
Tél.: +33/556 39 8056
www.franco-tcheque-aquitaine.com
afta@orange.fr
Předsedkyně: Stella Marisová (Dvořáčková)

 

ČESKO-FRANCOUZSKÁ ASOCIACE V BRETANI (ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE EN BRETAGNE)
15, rue du Vieux Cours
35000, Rennes
Tél.: +33/2 23 42 15 81
aft.bretagne@gmail.com
Předsedkyně: Zlata Hazard

 

ČESKO-FRANCOUZSKÁ ASOCIACE V LYONU (ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE DE LYON)
43, rue Garibaldi
69006 Lyon
Tél.: +33/4 72 41 77 83
http://www.franco-tcheque-lyon.fr/
contact@franco-tcheque-lyon.fr
Předseda : Daniel Duquesne

ASSOCIATION JAN HUS
Podpora humanitních věd, spolupráce s FF UK Praha, FF MU Brno, Filozofickým ústavem AV ČR. Založení francouzské knihovny v Brně, pořádání letní univerzity filozofie v Chantilly.
26, rue des Ecoles
92330 Sceaux
Tél.: +33/141 13 9217
Fax: +33/141 13 7163
Předseda: Jean-Marc Besse
Místopředseda: Jacques Derrida
Tajemnice: Nathalie Roussarie

ASSOCIATION MASARYK
Sdružení českých a francouzských právníků.
9, rue Jean Ferrandi
75006 Paris
Tél.: +33/145 22 3126
Tajemník: Yves Laurin
yves.laurin@wanadoo.fr

ASSOCIATION ROMARIN
Zájmové sdružení zabývající se šířením díla Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové.
27, chemin de l'Église
38 240 Meylan
Tél.: +33/04 76 90 53 74
Předsedkyně: Annick Auzimour
asso.romarin@gmail.com

CERCLE VENCESLAS DE BOURGOGNE
21, rue des Corroyeurs
21 018 Dijon
Tél.: +33/380 61 5955
Předseda: Pierre Berthaud
pierre.berthaud@orange.fr

ČESKÁ KATOLICKÁ BESEDA V PAŘÍŽI (AMICALE CATHOLIQUE TCHEQUE DE PARIS)
Katolická beseda pořádá pravidelné mše.
www.kabes.free.fr
katolickabeseda@yahoo.fr

ČEŠTÍ STUDENTI A MLADÍ PROFESIONÁLOVÉ VE FRANCII (CSMPF)
Usilují o vytvoření informační a společenské platformy pro mladé Čechy ve Francii. Založeno v roce 2011.
18, rue Bonaparte
75 006 Paris
www.csmpf.com
Facebook: www.facebook.com/csmpf
csmpf@csmpf.com
Tél.: +33/671 08 6391
Předsedkyně: Lucie Štembírková
Místopředseda: Martin Polívka

INALCO - ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LANGUES ORIENTALES
Společnost přátel českého a slovenského jazyka při Národním institutu východoevropských studií. Přednášky a besedy.
104 quai de Clichy
92110 CLICHY
Tél.: +33/1 49 26 42 00
Předseda: M. Patrice POGNAN
Lektorka: Blanka GRUNTOVA
blanka.gruntova@inalco.fr

SOKOL DE PARIS
Spolek existoval od roku 1892 jako Českoslovanská beseda, 24. listopadu 1892 se přejmenoval na Sokol.
10, allée Port Royal
91 190 Gif sur Yvette
www.sokolparis.org
Starosta: Pierre Spoutil
pierre.spoutil@9online.fr
Čestný předseda: Robert Rada
Publikační činnost: Zpravodaj 4x ročně

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUIE
7, boulevard du Recteur Senn
54 000 Nancy
Předseda: Kateřina PICKOVÁ
Tél.: +33/3 83 25 07 68
http://francotchequie.free.fr/
francotchequie@voila.fr nebo katerina.pickova@gmail.com

SETKÁVÁNÍ PRO ŽENY ŽIJÍCÍ VE FRANCII (RENCONTRES POUR DES FEMMES VIVANT EN FRANCE)
Pravidelná setkávání pro ženy každého věku toho času žijících v Paříži a jejím okolí. Setkání jsou zaměřena na sdíleni, zastavení, uvolnění a vše ostatní co do něj budeme chtít společně dát.
Rencontres régulières pour les femmes de tout âge vivant à Paris et ses environs. Ces rencontres sont centrées sur le partage, le temps de se poser, la détente et tous ce que nous voulons y apporter.
75 011 Paris
tanecprosebe.blogspot.com
petra.oge@gmail.com
Organizuje: Petra Ogé

ARMENTIERES - LITOMERICE - EUROPE - INTERNATIONAL (A.L.E.i.)
1 rue du Maréchal Joffre
59280 ARMENTIERES
Předseda: Xavier TORREZ
contact@alei.fr
http://www.alei.fr

 

MOUVEMENT JANÁČEK (konec činnosti v roce 2014)