Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Slavnostní předání medaile „Spravedlivý mezi národy“ Josefovi a Anežce Stacke

Během slavnostní ceremonie v jihofrancouzském Salles d’Angles byla ve čtvrtek 9. května 2013 oceněna odvaha manželů Josefa a Anežky Stacke. Za záchranu židovských spoluobčanů během II. světové války jim byla posmrtně udělena medaile „Spravedlivý mezi národy“.

Ocenění převzali z rukou zástupce generálního konzula Izraele v Marseille pana Barnéa Hassida a pověřence francouzského výboru pro Jad Vašem v kraji Aquitaine pana Natana Holchakera potomci pana a paní Stacke. Slavnostního setkání, organizovaného radnicí v Salles d’Angles, se zúčastnil rovněž pan rada vyslanec ZÚ Paříž Daniel Volf.

Českoslovenští občané Josef a Anežka Stacke schovávali od srpna 1942 až do osvobození v roce 1944 ve svém domě v Salles d’Angles rodinu československých židovských emigrantů Fischlových. Pan Kurt Fischl po osvobození napsal: „Dali nám najíst bez toho, aby po nás chtěli potravinové lístky. Všem nám tak zachránili život.“ Po osvobození Francie rodina Stacke finančně pomohla Fischlovým znovu se postavit na vlastní nohy v jejich novém domově v Austrálii.

Přes osobní svědectví Fischlových byl pan Stacke po válce ostrakizován jako kolaborant a nikdy nezískal francouzské občanství. Udělení ocenění je proto pro děti Stackových velkým zadostiučiněním.  

Medaile Spravedlivých mezi národy je udělována Institutem Jad Vašem v Jeruzalémě osobám, jež riskovaly svůj vlastní život pro záchranu židovských osob během okupace.

 

Pan Otto Fischl a syn pana Alexe Fischla

 

Pan rada velvyslanec ZÚ Paříž Daniel Volf

 


Čestný diplom

 

Pověřenec francouzského výboru pro Jad Vašem v kraji Aquitaine pan Natan Holchaker