Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zemřel historik Bernard Michel

Prof. Dr. Bernard Michel (1935-2013), odborník na středo-evropské dějiny, zasloužilý profesor na Sorboně (PAŘÍŽ 1) a profesor na katedře Soudobých středo-evropských dějin od roku 1985 do roku 2003, zemřel doma ve městě Meaux v pátek 26. července 2013. Pohřeb se konal v pátek 2. srpna.

Prof. Dr. Bernard Michel se narodil v Paříži, kde v roce 1959 získal univerzitní titul z oboru historie. V témže roce se oženil s francouzskou Češkou Michèle Pospíšilovou. Zabýval se s dějinami Maďarska, které se po okupaci v roce 1956 stalo značně nepřístupným. Vyučoval na gymnáziu Lamoricière v Oraně (tehdejší francouzské Alžírsko) a poté na gymnáziu Jean-Baptiste Say a Henri IV. v Paříži. Nejvíce se zabýval finančními dějinami Rakouska, které se staly námětem pro jeho doktorskou práci na Sorboně v roce 1970 (Banky a bankéři v Rakousku na počátku XX. století, Paříž, nakladatelství Sciences-Po, 1976), kterou vedl významný historik Victor-Lucien Tapié.  Později rozšířil své bádání na oblast Prahy a Čech, které se staly hlavním objektem jeho celoživotní vědecké činnosti. Působil v Národním výzkumném centru a byl jmenován profesorem na univerzitě v Poitiers.

V roce 1985 se stal profesorem na pařížské Sorboně (Paříž 1). Zároveň vyučoval na pařížském Ústavu politických věd. Zde se také datuje počátek jeho vydavatelské činnosti: La Mémoire de Prague (Perrin, 1986), Sacher Masoch, 1836-1895 (Laffont, 1989), La chute de l’Empire d’Autriche-Hongrie (Laffont, 1991), Villes et sociétés urbaines dans les pays germaniques, 1815-1914 (SEDES, 1995), Nations et nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe siècles (Aubier Montaigne, 1996, pravděpodobně nejpůsobivější kniha), Histoire de Prague (Fayard, 1998), L'Empire austro-hongrois, Splendeur et modernité (France Loisirs, 2006), Prague Belle Epoque (Aubier, 2008; přeložená do češtiny pod názvem Praha-Město evropské avantgardy, Argo, 2010).

Jeho znalost několika středo-evropských jazyků a velká síť kontaktů a přátel v těchto zemích mu umožnily sepsat dílo věnující se kulturním dějinám. Jeho badatelská činnost často narážela na politické problémy. On se však neváhal angažovat a využíval prestiž svého jména k získávání informací, které byly pro ostatní nepřístupné. To vše z něj udělalo jednoho z aktérů převratu, zvláště v roce 1989, kdy pád komunismu způsobil, že mnozí považovali střední Evropu za ztracenou. Formoval celou generaci mladých historiků, když vedl desítky jejich univerzitních prací.

Tato vědecká a občanská činnost mu vynesla řadu ocenění a společenských funkcí: od roku 1967 působil jako generální tajemník Komise slovanských historických studií, řídil udělování akademických cen ve Francii, byl třikrát zvolen do Národní univerzitní rady, zastával funkci poradce na ministerstvu obrany a zahraničních věcí, byl také korespondující člen polské Akademie věd (1993), Collegia Carolina v Mnichově a získal čestný doktor z Karlovy univerzity v Praze (2004). Svou poslední přednášku, pro více než 200 posluchačů, měl ve svém oblíbeném městě Praze, v březnu 2013. Přednášel o Muchově impozantním díle Slovanská epopej, které se stala předmětem posledních paprsků v jeho očích.

Dr. Alain Soubigou

Vedoucí oddělení současných středo-evropských dějin, Pažíž 1 – Sorbona