Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dobrovolník Mezinárodní organizace Frankofonie

Dobrovolník OIF je projekt založený na bázi dobrovolné služby, který byl přijat v rámci Mezinárodní organizace Frankofonie v roce 2006. Umožňuje mladým lidem podílet se na rozvoji společnosti. Vše je založeno na dobrovolnosti a nezištnosti. Mladí lidé pracují v různých odvětvích po dobu jednoho roku. Hlavními partnery projektu je televize TV5 Monde, Asociace frankofonních univerzit (AUF) a Mezinárodní sdružení frankofonních starostů (AIMF).

Cíle projektu

Hlavním cílem celého projektu je zprostředkovat práci na rozvojových projektech mladým lidem, kteří tak mohou v praxi využít své znalosti a dovednosti. Dalším cílem je i mobilita mladých lidí do frankofonních zemí, což má za následek možnost lepšího kariérního růstu pro zúčastněné a zároveň rozšíření povědomí o Frankofonii. Během let 2008 – 2012 se projektu zúčastnilo přes 140 dobrovolníků.

Oblasti zájmu

Mladí dobrovolníci se po celém světě věnují aktivitám v oblasti:

 • rozvoje francouzského jazyka i jazykové a kulturní diverzifikace,
 • rozvoje demokracie, míru a dodržování lidských práv,
 • vzdělávání, odborné přípravy a kultury,
 • pomoci rozvoje a solidarity,
 • rozvoje nových informačních a komunikačních technologií,
 • posílení místních kapacit v oblastech ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje.

Působení ve státních strukturách

Dobrovolníci působí v rámci státních struktur členských zemí a vlád OIF.  Konkrétněji jde o partnery OIF, operátory OIF – mezinárodní televizní kanál TV5 Monde, Asociace frankofonních univerzit (AUF), Mezinárodní sdružení frankofonních starostů (AIMF) a Univerzita v Senghor a následně se jedná o různé instituce např. Parlamentní shromáždění Frankofonie (APF).

Podmínky podání žádosti

Dobrovolníci jsou především mladí absolventi, kteří se rozhodnout, že chtějí věnovat svůj čas pro rozvojové aktivity a tedy pro projekt VIF. Tito lidé musí prokázat nejen svou pracovní způsobilost, ale také míru své iniciativy, svou otevřenost a kulturní toleranci.

Jako dobrovolník může člověk získat nové zkušenosti a dovednosti. Zároveň si je může vyzkoušet v praxi v odlišném kulturním prostředí. To vše mu může pomoci se rozhodnout, co by chtěl později ve svém životě dělat.

Dobrovolník nemá status stážisty, nepobírá plat od OIF ani od hostitelské instituce. Ovšem OIF finančně přispívá na pobyt dobrovolníka v hostitelské zemi.

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo:

 • má v  době podání přihlášky mezi 21 a 34 lety,
 • dosáhl plnoletosti jak v mateřské, tak i v hostitelské zemi,
 • je shledán zdravotně způsobilým,
 • má národnost jedné z 57 členských zemí či vlád OIF a žije na jejich území,
 • je nositelem univerzitního titulu nebo jiného ekvivalentního titulu,
 • není v rozporu se zákony a právními předpisy své země a je držitelem platného cestovního dokladu: pasu,
 • se zaváže pracovat pro OIF jako dobrovolník po dobu 12 měsíců a poté se vrátit do své mateřské země.

Dále:

 • výběr kandidátů je individuální a je vyloučena jakýkoliv pomoc ze strany rodinných příslušníků či jiných osob,
 • kandidát se nemůže stát dobrovolníkem ve své mateřské zemi,
 • kandidatury žen a občanů pocházejících ze Střední, Východní Evropy a zemí Jihu jsou vřele vítány.

DŮLEŽITÉ: Každý kandidát se může hlásit pouze na jednu pozici, pokud se přihlásí na více míst, tak jeho kandidatura bude zamítnuta.

OIF finančně podporuje následující výdaje spojené s pobytem dobrovolníka

 • zpáteční letenku,
 • období příprav spojených s odjezdem,
 • jednorázový příspěvek po příjezdu,
 • měsíční příspěvek na život,
 • jednorázový příspěvek při odjezdu,
 • zdravotní pojištění a repatriaci,
 • po návratu pomáhá dobrovolníkovi se zhodnocováním jeho zkušeností.

Jak se zaregistrovat?

Všichni, kteří by se chtěli stát dobrovolníky OIF pro rok 2014 a splňují výše zmíněné podmínky, mohou vyplnit svou kandidaturu na internetových stránkách OIF. Přesný termín uzávěrky podání přihlášek na rok 2014 zatím není znám :

www.francophonie.org nebo na www.jeunesse.francophonie.org

 

Více informací o dobrovolnictví a projektu VIF : volontariat@francophonie.org