Velvyslanectví České republiky v Paříži

Operátoři Frankofonie

Mezinárodní sdružení frankofonních starostů

logo_aimf_1

AIMF je sdružením starostů měst ve kterých se francouzština používá buď jako oficiální jazyk či jako jazyk běžně užívaný v každodenním styku. Toto sdružení dnes čítá více jak 200 měst nacházejících se ve 48 zemích světa. Kromě vytváření… více ►

Univerzitní agentura frankofonie

logo_auf

Univerzitní agentura frankofonie (AUF) založena v roce 1961 v Montrealu je asociací, která sdružuje 786 vysokoškolských a výzkumných institucí z 98 zemí světa (z nichž 55 jsou členy Mezinárodní organizace Frankofonie) používajících… více ►

Senghorská univerzita

logo_de_l_universite_senghor

Senghorská univerzita byla založena v roce 1989 na summitu vedoucích představitelů frankofonních států a vlád. Tato univerzita je institucí třetího cyklu vysokoškolského vzdělání, jejímž cílem je vzdělávat a zdokonalovat africké úředníky a… více ►