Velvyslanectví České republiky v Paříži

Přidružené organizace a agentury

Unie ekonomických a sociálních výborů a jim podobným institucí států a vlád OIF

ucesif

Unie ekonomických a sociálních výborů a jim podobným institucí států a vlád OIF, jež byla založena v listopadu 2004, sdružuje ekonomické a sociální poradní orgány 16 frankofonních zemí. více ►

Frankofonní síť rad pro rozhlasové a televizní vysílání

refram

Frankofonní síť rad pro rozhlasové a televizní vysílání, založena 1.července 2007 v městě Ouagadougou, se snaží o rozvoj a posilování solidarity a spolupráce mezi svými členy. více ►

Frankofonní síť pro právní osvětu- RF2D

Frankofonní síť pro právní osvětu (RF2D) je permanentním poradním rámcem pro národní organizace mající za cíl správu a rozšiřování právní osvěty ve frankofonních zemích, která byla založena v prosinci roku 2006. více ►

Frankofonní síť pro způsobilost uspořádat volby– RECEF

recef

RECEF je mezinárodní seskupení členů volebních komisí ve frankofonním prostředí, které bylo založeno v srpnu 2011 za účelem podpory volebních institucí. více ►

Mezinárodní frankofonní síť policejního vzdělávání – FRANCOPOL

francopol

FRANCOPOL byla založena v září 2008 za účelem vytvoření společného prostoru pro výměnu a spolupráci mezi policejními orgány a frankofonními policejními akademiemi. více ►

Mezinárodní konference advokátních kanceláří-CIB

cib

Mezinárodní konference advokátních kanceláří byla založena v listopadu 1985 a dnes spolčuje 87 advokátních kanceláří a frankofonních sdružení. více ►

Asociace frankofonních notářů

anf

Asociace frankofonních notářů byla založena v Paříži 17.března 1992 z iniciativy notářských profesních sdružení a byla podpořena francouzským ministerstvem pro Frankofonii. více ►

Asociace frankofonních ombudsmanů

aomf

Asociace frankofonních ombudsmanů čítá 51 členů a byla založena v květnu 1998. více ►

Frankofonní asociace nejvyšších kontrolních úřadů

aisccuf

Založena v září roku 1994, Frankofonní asociace nejvyšších kontrolních úřadů spolčuje 33 různých frankofonních institucí. více ►

Frankofonní asociace nejvyšších správních soudů

ahjucaf

Tato asociace sdružující nejvyšší správní soudy se skládá ze 47 členů z nichž 45 je nejvyššími správními soudy a zbylí dva jsou Soudní dvůr Hospodářského společenství států Střední Afriky a Společný soudní a arbitrážní dvůr Organizace pro… více ►

Mezinárodní asociace frankofonních státních zástupců a vyšetřovatelů

aippf

Mezinárodní asociace sdružující frankofonní státní zástupce a vyšetřovatele byla založena v roce 2009 za cílem rozšířit vzájemnou solidaritu, spolupráci a výměnu vědomostí a zkušeností mezi frankofonními vyšetřovateli a státními zástupci. více ►

Frankofonní asociace úřadů na ochranu osobních údajů

afapdp

Historicky první schůze komisařů na ochranu osobních údajů v kontextu Frankofonie na téma „Nezbytnost ochrany osobních údajů pro demokratickou společnost a rozvoj“ se konala 24.září 2007 v kanadském Montrealu za podpory OIF. více ►

Frankofonní asociace národních výborů pro lidská práva

afcndh

Asociace frankofonních národních výborů pro lidská práva byla ustavena v květnu roku 2002 s hlavím posláním spolčovat národní komise, poradní orgány a výbory mající za cíl ochranu lidských práv v oblasti Frankofonie. více ►

Frankofonní asociace ústavních soudů

logo_accpuf

Frankofonní asociace ústavních soudů byla založena v dubnu 1997 a dnes spolčuje 44 frankofonních institucí. více ►

Frankofonní asociace afrických vrchních soudů

aahjf

Založena v listopadu roku 1998 jako Frankofonní asociace západofrancouzských vrchních soudů; v červenci 2004 se přejmenovala na Frankofonní asociaci vrchních soudů a dnes sdružuje 23 členů zastupujících soustavu vrchních soudů, zástupce… více ►

Parlamentní shromáždění Frankofonie (APF)

parlamentni_shromazdeni_frankofonie

Parlamentní shromáždění Frankofonie je poradním shromážděním frankofonie sestávající se ze zástupců 78 parlamentů a meziparlamentních organizací. APF si klade za cíl posilování demokratických institucí, a to především prostřednictvím… více ►