Velvyslanectví České republiky v Paříži

chatardova
chatardova albert II

Soška Pražského Jezulátka v pařížském kostele svatého Františka Xaverského

jezulatko

Velvyslankyně Marie Chatardová věnovala kostelu svatého Františka Xaverského sošku Pražského Jezulátka. Slavnostnímu aktu předání, které se uskutečnilo v neděli 10. února 2013, přihlíželo téměř 900 věřících. Mši celebroval arcibiskup Luigi… více ►

Slavnostního předání certifikátů z českého jazyka

predani_vysvedceni_1

Dne 6. února 2013 předala velvyslankyně Marie Chatardová za účasti Michaela Wellner-Pospíšila, ředitele Českého centra v Paříži, úspěšným studentům osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka pro cizince. Osvědčení vydává Ústav jazykové… více ►

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

x2013_02_01_5

Každý rok se tohoto kurzu může zúčastnit 20 stipendistů, kteří v průběhu dvou týdnů absolvují intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. více ►

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

x2013_02_01_4

Každý rok má 60 stipendistů možnost se zúčastnit čtyřtýdenního letního kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. více ►

Semestrální stipendijní studijní pobyty pro krajany na akademický rok 2013/2014

x2013_02_01_3

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie,… více ►

Nový projekt „ Žijeme v zahraničí.cz „

x2013_02_01_2

Pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Tomáše Duba vznikl nový projekt „Žijeme v zahraničí.cz„ zaměřený na obchodní spolupráci domácích a zahraničních Čechů. více ►

Předání Cen Václava Černého

cena_vaclava_cerny

Dne 21. ledna 2013 předala velvyslankyně, Její Excelence paní Marie Chatardová cenu Václava Černého letošním laureátům. Slavnostní předání se uskutečnilo v hudebním sále ambasády v Paříži za přítomnosti hejtmana Královehradeckého kraje, pana… více ►

Vernisáž výstavy " Židovské stopy v Čechách a na Moravě " v partnerském městě Antony

skupinove_foto_antony

Dne 18. ledna 2013 otevřela velvyslankyně Marie Chatardová ve společenském centru v Antony výstavu « Židovské stopy v Čechách a na Moravě ». Při této příležitosti navštívila i městskou synagogu. více ►

Koncert na počest Václava Havla v kostele Trinité v Paříži

koncert_havel_1

Dne 8. prosince zaznělo na počest Václava Havla Rekviem od Antonína Dvořáka za přítomnosti velvyslankyně Marie Chatardové a klientů Domova svaté Rodiny v Praze, kteří tak společně uctili památku bývalého prezidenta a českého disidenta, od jehož… více ►

Změna sídla Czech Tourism ve Francii

czechtourism_logo

Rádi bychom Vás informovali o změně sídla CzechTourism, které bude od 1. prosince přesunuto na následující adresu: 27, avenue de l´Opéra – 75001 Paris. více ►