Velvyslanectví České republiky v Paříži

chatardova
chatardova albert II

Výstava Jiří Kornatovský - Richard Conte v Marseille

kornatovsky

Galerie Klatovy/Klenová pořádá ve dnech 29. dubna – 11. května výstavu Jiří Kornatovský - Richard Conte v evropském hlavním městě kultury – Marseille. Vernisáž výstavy se uskuteční 29. dubna v 18.30 v Galerie du tableau v Marseille. více ►

Koncert pěveckého sboru Kantiléna a Evy Cendors

pevecky_sbor_kantilena

Dne 19.dubna 2013 od 20 hodin v kapli Sestřiček Nanebevzetí Panny Marie (Chapelle des Petites Sœurs de l’Assomption, 57 rue Violet, Paříž 15ème) v Paříži vystoupí pod vedením sbormistra Jakuba Kleckera soubor Kantiléna - sbor dětí a mládeže při… více ►

Týden středoevropské kultury a Český den na Sorbonně

logo_sorbonna

V týdnu od 8. do 11. dubna pořádá katedra slovanských jazyků Univerzity Paris – Sorbonne Týden středoevropské kultury. Program Českého dne, který proběhne 10. dubna v sále č.344, na univerzitě Paris-Sorbonne, Centre Malesherbes, 108 bd… více ►

Vyhlášení výsledků soutěže Dnů Frankofonie 2013

vlajka_frankofonie

Dne 20. března 2013 se v Černínském paláci uskutečnilo slavnostní setkání s vyhlášením výsledků soutěže v rámci Dnů Frankofonie pro žáky francouzského jazyka základních a středních škol České republiky. Letošní ročník proběhl pod záštitou… více ►

Projekt Český Honza pro děti v zahraničí

cesky_honza_logo

Ocenění Českého Honzy je udělováno jednou ročně talentovaným, pilným a odvážným česky mluvícím dětem ve věku od 6 do 18 let žijícím v Čechách ale i v zahraničí. Začínáme 13. března 2013, kdy soutěžící mohou začínat zasílat své projekty a končíme… více ►

Povídková soutěž pro děti českých krajanů

deti

Hlavním cílem souteže je udržení, podpora a rozvoj českého jazyka u dětí Čechu a Češek žijících v zahraničí. Souteže se mohou zúcastnit všechny děti žijící v zahraničí, které mají materštinu či druhý jazyk češtinu. více ►

Dopis krajanům od zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

dopis_1

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti, pan Stanislav Kázecký, adresoval dne 18. března 2013 dopis českým krajanům. více ►

Dobročinný koncert v Bordeaux pro vietnamské děti s diagnózou hydrocefalus

koncert_v_bordeaux_plakat

Lions klub Bordeaux pořádá dne 16. dubna dobročinný koncert pro vietnamské děti s diagnózou hydrocefalus. Na této charitativní akci v kostele Sainte-Marie de la Bastide v Bordeaux vystoupí pěvecký sbor Kantilena. Sbor přijal pozvání krajanského… více ►

Oslavy českých Velikonoc v Meyrargues

velikonoce

U příležitosti velikonočních svátků pořádá Spolek francouzsko-českého přátelství (Association de l‘Amitié franco-tchèque) v Meyrargues kurz barvení velikonočních vajec. Účastníci budou moci poznat tradiční způsob oslav Velikonoc v České… více ►

Týden středoevropské kultury v Nancy

logo_tydne_kultury

Univerzita Lorraine v Nancy pořádá týden středoevropské kultury. V týdnu od 25. do 29. března se budou návštěvníci moci seznámit s českou kulturní scénou, v týdnu od 15. do 19. dubna potom s kulturou Polska a Maďarska. Celý program je navíc… více ►

Zasedání stipendijní komise na Velvyslanectví České republiky v Paříži

zasedani_stipendijni_komise_2013

Dne 18.března 2013 se na půdě Velvyslanectví České republiky v Paříži sešla stipendijní komise, aby vybrala kandidáty žádající o stipendia nabízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na základě bilaterálních dohod mezi… více ►

Řad čestné legie udělen Yves Laurinovi

laurin

Dne 27. února 2013 si pan Yves Laurin, pařížský advokát a významný propagátor lidských práv po celém světě, převzal insignie rytíře Řádu čestné legie. Insignie mu slavnostně předal pan Michel Blum, bývalý předseda Mezinárodní federace Ligy pro… více ►

Řád Akademických palem udělen Dagmar Hobzové

hobzova

Dne 27. února 2013 bylo paní Dagmar Hobzové uděleno vyznamenání Rytíř řádu Akademických palem. Medaili jí slavnostně předal pan Jacques Legrand, ředitel francouzského Národního ústavu orientálních jazyků a civilizací - INALCO. Ceremoniál proběhl… více ►

Organizace « n+i » : technické vzdělání s mezinárodním přesahem

n_plus_i_engineering_institutes

"n + i" je organizace, která si klade za cíl příjem zahraničních studentů na studium přírodních věd a technických oborů ve Francii, a to zejména ne z frankofonních zemí a zemí, pro které není Francie „tradičním“ partnerem pro tento obor studia.… více ►

Vysokoškolský diplom Evropských a mezinárodních studií

cife_intitut_europeen

Centrum mezinárodních a evropských studií – Evropský institut přijímá na vysokoškolské studium v oboru Evropská a mezinárodní studia (Master in Advanced European and International Studies) pro akademický rok 2013/2013. Výuka je určena jak pro… více ►

Paní velvyslankyně navštívila zemědělský veletrh

x2013_02_27

Dne 23. února navštívila paní velvyslankyně 50. mezinárodní zemědělský veletrh, kde se setkala s představiteli francouzského zemědělského průmyslu. více ►

Magisterský studijní program Erasmus Mundus Macland

erasmus_mundus

Magisterský studijní program Erasmus Mundus Macland nabízí dvouroční studijní program v oboru krajinářství, zhodnocení a udržitelný rozvoj krajiny, který se uskutečňuje na univerzitách St. Etienne (Francie), Neapol (Itálie) a Tomar (Portugalsko)… více ►

Paní velvyslankyně navštívila Lille

spolecne_foto_lille_3

Dne 8. února přednesla paní velvyslankyně Marie Chatardová projev na Université de sciences humaines et sociales Charles de Gaulle Lille 3 a zahájila tak cyklus přednášek s názvem „Povídej mi pohádku aneb pohádka v dětské literatuře ve střední a… více ►

Soška Pražského Jezulátka v pařížském kostele svatého Františka Xaverského

jezulatko

Velvyslankyně Marie Chatardová věnovala kostelu svatého Františka Xaverského sošku Pražského Jezulátka. Slavnostnímu aktu předání, které se uskutečnilo v neděli 10. února 2013, přihlíželo téměř 900 věřících. Mši celebroval arcibiskup Luigi… více ►

Slavnostního předání certifikátů z českého jazyka

predani_vysvedceni_1

Dne 6. února 2013 předala velvyslankyně Marie Chatardová za účasti Michaela Wellner-Pospíšila, ředitele Českého centra v Paříži, úspěšným studentům osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka pro cizince. Osvědčení vydává Ústav jazykové… více ►

Kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

x2013_02_01_5

Každý rok se tohoto kurzu může zúčastnit 20 stipendistů, kteří v průběhu dvou týdnů absolvují intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. více ►

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

x2013_02_01_4

Každý rok má 60 stipendistů možnost se zúčastnit čtyřtýdenního letního kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. více ►

Semestrální stipendijní studijní pobyty pro krajany na akademický rok 2013/2014

x2013_02_01_3

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie,… více ►

Nový projekt „ Žijeme v zahraničí.cz „

x2013_02_01_2

Pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Tomáše Duba vznikl nový projekt „Žijeme v zahraničí.cz„ zaměřený na obchodní spolupráci domácích a zahraničních Čechů. více ►

Předání Cen Václava Černého

cena_vaclava_cerny

Dne 21. ledna 2013 předala velvyslankyně, Její Excelence paní Marie Chatardová cenu Václava Černého letošním laureátům. Slavnostní předání se uskutečnilo v hudebním sále ambasády v Paříži za přítomnosti hejtmana Královehradeckého kraje, pana… více ►