Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

(Archivní článek, platnost skončena 30.10.2013 / 09:45.)

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím ze dne 28. srpna 2013 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 25. října a 26. října 2013.

Hlasování bude probíhat také ve Francii, a to v prostorách označených jako volební místnost Velvyslanectví České republiky, 15 Avenue Charles Floquet, Paříž 7 v pátek 25. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8 do 14 hodin.

Hlasování se budou moci zúčastnit čeští občané, kteří alespoň druhý den konání hlasování dosáhnou věku 18 let, kteří mají způsobilost k právním úkonům a kteří budou vybaveni platným českým pasem nebo platným českým občanským průkazem a budou současně

buď

a)      disponovat voličským průkazem vydaným úřadem, který vede seznam voličů, v němž jsou zapsáni

nebo

b)      zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném konzulárním oddělením Velvyslanectví České republiky v Paříži.

Informace k zápisu do zvláštního seznamu voličů a k žádosti o vyškrtnutí z tohoto seznamu najdete na stránkách ZÚ Paříž.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži předat nejpozději dne 15. září 2013, v 16 hod. O záměru předat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů ve dnech 14. a 15. září 2013 je třeba předem informovat konzulární oddělení velvyslanectví na tel. č. 00331 44 32 02 16, nebo v případě nutnosti ve dnech 14. a 15. září 2013 na tel. č. 00336 07 76 43 94.

Volič, který je zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném konzulárním oddělením Velvyslanectví ČR v Paříži, ale hodlá volit v jiném volebním okrsku, může požádat o vydání voličského průkazu. Žádost může být podána osobně voličem nejpozději do 23. října 2013, do 16 hod., nebo písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě opatřené uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 18. října 2013.

Voličský průkaz bude předán nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 10. října 2013, a to buď osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí opatřenou ověřeným podpisem voliče, nebo může být voliči zaslán v poštovním styku na jím uvedenou adresu.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku.

Informace o možnosti volit při volbách do PSP ČR v roce 2013 v zahraničí.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do PSP ČR 2013 v zahraničí.

Pro další informace k organizaci hlasování kontaktujte konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži na tel. č. 00331 44 32 02 09 nebo 00331 44 32 02 16.

přílohy

Informace_o_moznosti_volit_pri_volbach_do_PSP_CR_v_roce_... 48 KB DOC (Word dokument) 10.9.2013

Informace_o_zpusobu_hlasovani_ve_volbach_do_PSP_CR_2013... 41 KB DOC (Word dokument) 10.9.2013