Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volby do Evropského parlamentu 2014

(Archivní článek, platnost skončena 28.05.2014 / 15:15.)

V květnu 2014 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Ve Francii se jich mohou zúčastnit také občané ČR, kteří jsou (nebo budou) zapsáni v seznamech voličů dle bydliště v zahraničí.

Termín 8. přímých voleb do Evropského parlamentu byl ve Francii stanoven na neděli 25. května 2014 (s výjimkou některých departementů a zámořských společenství). Jména kandidátů, z kterých vzejde 74 europoslanců za Francii, budou zveřejněna nejpozději šest týdnů před volbami, tedy na začátku dubna 2014. Francie je rozdělena do osmi volebních okrsků: Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest, Sud-Est, Massif central-Centre, Ile-de-France, Outre-mer.

Občané České republiky, kteří chtějí volit ve Francii své zástupce do Evropského parlamentu v roce 2014, se musí zapsat na speciální volební seznamy (listes complémentaires) dle bydliště ve Francii, a to nejpozději do 31. prosince 2013 (občan pak může volit od března následujícího roku, neboť do té doby probíhá revize volebních seznamů).Využitím možnosti volit ve Francii občan ztrácí právo volit v těchto volbách v České republice. Po vyškrtnutí ze seznamu ve Francii bude volič opět moci volit v České republice.

Volič musí splňovat následující podmínky:

  • dovršit minimální věk 18 let nejpozději v den předcházející termínu voleb;
  • zapsat se na doplňující seznam (liste complémentaire) na radnici: a) v místě trvalého bydliště; b) v obci, kde je minimálně pět let plátcem místních daní; c) kde bydlí alespoň šest měsíců; d) v obci, kde bylo určeno bydliště z výkonu funkce veřejného činitele;
  • disponovat svými občanskými a politickými právy;

Zápis je možné provést třemi formami:

  1. Přímo na radnici, kde občan předloží zápisový formulář, alespoň rok platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas či povolení k pobytu), potvrzení o bydlišti v délce trvání alespoň tří měsíců (justificatif de domicile), čestné prohlášení (déclaration sur l'honneur). V čestném prohlášení je nutné uvést národnost a adresu na francouzském území, dokument musí dále obsahovat prohlášení, že občan nebyl zbaven volebního práva v České republice (jakožto zemi státní příslušnosti) a že nedisponuje volebním právem ve Francii. Je rovněž nutné doplnit místo či volební okrsek v České republice, ze kterého byl občan naposledy na volebním seznamu přepsán.
  2. Poštou: zaslat radnici zápisový formulář a požadované dokumenty.
  3. Elektronicky: prostřednictvím služby mon-service-public.fr, formulář je k dispozici pod názvem „Elections au Parlement européen - Formulaire d'inscription sur les listes électorales à l'usage des citoyens non-français de l'union européenne“ stejně jako veškeré potřebné informace na:

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/L-inscription-sur-les-listes-complementaires-des-ressortissants-de-l-Union-europeenne