Velvyslanectví České republiky v Paříži

Cestovní doklady ČR

Občané ČR mohou k cestám do států Evropské unie jako standardní cestovní doklad použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz.


Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít svůj vlastní cestovní doklad.

Původně učiněné zápisy dětí do cestovních dokladů již nejsou platné.

Na našem velvyslanectví lze požádat o vydání:


Na našem velvyslanectví nelze požádat o vydání občanského průkazu.

Pokud budete žádat na našem velvyslanectví o vydání biometrického pasu a máte pochybnosti o správnosti údajů vedených o Vaší osobě v informačním systému evidence obyvatel, doporučujeme nejprve provést předběžné prověření osobních údajů (tzv. prevalidace dat).

Užitečné informace o osobních dokladech a cestovních dokladech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v sekci Služby pro veřejnost, článek Osobní doklady.