Velvyslanectví České republiky v Paříži

Cestovní doklady ČR

Občané ČR mohou k cestám do států Evropské unie jako standardní cestovní doklad použít platný cestovní pas nebo občanský průkaz.


Každá osoba, včetně nezletilých dětí, musí mít svůj vlastní cestovní doklad.

Původně učiněné zápisy dětí do cestovních dokladů již nejsou platné.

Na našem velvyslanectví lze požádat o vydání:


Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nelze podat žádost o vydání občanského průkazu.

Užitečné informace o osobních dokladech a cestovních dokladech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR v sekci Služby pro veřejnost, článek Osobní doklady.