Velvyslanectví České republiky v Paříži

Cestovní doklady ČR

Žádost o předběžné prověření osobních údajů

Prevalidaci osobních údajů lze provést bez osobní přítomnosti žadatele o biometrický pas, existují-li pochybnosti o správnosti údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel. více ►

Biometrický pas

Jedná se o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Doba jeho platnosti je u dospělých osob 10 let. Biometrický pas platí k cestám do všech států světa. více ►

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz se vydává při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí. Maximální délka platnosti cestovního průkazu je 6 měsíců. více ►

Pas blesk

Jedná se o cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji. Doba jeho platnosti je 6 měsíců a nelze ji prodloužit. Pas blesk má územní platnost do všech států světa. více ►