Velvyslanectví České republiky v Paříži

Czech Point - nové agendy: Insolvenční rejstřík a Datové schránky

ISIRInsolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních zřízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

 

Datové schránkyOd 1. 7. 2009 je možné na kontaktních místech Czech Point požádat o zřízení datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

Pomocí datové schránky může občan přijímat a posílat úřední dokumenty, a to v elektronické podobě. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči těmto orgánům, tj. odesílání úředních dokumentů. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR.  

Datová schránka není e-mailová schránka, občan s její pomocí nemůže komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s úřadem jako orgánem veřejné moci. Úřední dokument, který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek platí, že se tento dokument považuje za doručený posledním dnem uplynutí lhůty 10 dnů od dodání do datové schránky. Doručení dokumentu touto formou má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Fyzická osoba může o zřízení datové schránky na konzulárním oddělení ZÚ Paříž požádat na základě předložení průkazu totožnosti a podpisu příslušné žádosti. Podnikající fyzická osoba při podání žádosti navíc předloží doklad, který výkon podnikatelské činnosti potvrzuje.  

Datová schránka je zřízena do tří dnů od podání žádosti. Poté žadatel obdrží přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou. Poprvé je žádost o zřízení datové schránky vyřízena zdarma. Např. při ztrátě přístupových údajů do datové schránky je možné podat žádost o jejich zneplatnění a vydání nových, a to za poplatek 200 Kč. Každé další opětovné zřízení datové schránky v průběhu tří let bude zpoplatněno částkou 200 Kč.

KO Paříž, dne 1.8.2009