Velvyslanectví České republiky v Paříži

Matrika

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky v Brně. Informace o uzavření manželství ve Francii naleznete v kapitolách "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství" a "Zápis uzavření manželství v cizině - žádost o český oddací list".

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Zápis narození dítěte v cizině - žádost o český rodný list

Zápis uzavření manželství v cizině - žádost o český oddací list

Zápis úmrtí v cizině - žádost o český úmrtní list

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

Mezinárodně právní ochrana dětí