Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodně právní ochrana dětí

Státy ČR a Francie jsou signatáři Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla podepsána dne 25.10.1980 v Haagu. Pro Českou republiku vstoupila uvedená úmluva v platnost 1.3.1998 a byla publikovala sdělením č. 34/1998 Sb.

PROBLEMATIKA MEZINÁRODNÉ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ - informace pro rodiče

Státy ČR a Francie jsou signatáři Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla podepsána dne 25.10.1980 v Haagu. Pro Českou republiku vstoupila uvedená úmluva v platnost 1.3.1998 a byla publikovala sdělením č. 34/1998 Sb.

Úmluva zaručuje každému dítěti mladšímu 16 let mimo jiné:

  • právo na péči obou rodičů,
  • právo na ochranu před oddělením od rodičů proti jejich vůli a před nezákonným přemísťováním do zahraničí a nenavracením zpět.

Hlavní cíle úmluvy:

  • chránit děti před škodlivými účinky jejich protiprávního přemístění nebo zadržování
  • stanovit postupy k zajištění jejich bezodkladného návratu do státu jejich obvyklého bydliště - z hlediska rozhodování podle Úmluvy tedy není podstatné státní občanství dítěte, nýbrž místo jeho obvyklého bydliště.

KO Paříž v této souvislosti proto upozorňuje rodiče - české občany, kteří se rozhodnou vycestovat s dítětem bez souhlasu nebo dokonce proti vůli druhého rodiče, že po příjezdu do ČR může český soud (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí se sídlem v Brně) na návrh druhého rodiče nařídit návrat dítěte do státu jeho obvyklého bydliště. Řízení o navrácení dítěte není řízením o úpravě poměrů k dítěti a nemusí být definitivním rozhodnutím o tom, že dítě má v tomto státě zůstat.

Zároveň upozorňujeme, že podle francouzského trestního řádu může být rodič, který protiprávně přemístí nebo zadrží dítě, trestně stíhán (art. 227-5 - 227-11 du Code pénal).

Doporučujeme proto, aby se rodič - český občan, nacházející se ve složité rodinné situaci, snažil tuto situaci řešit ve státě obvyklého bydliště dítěte, a to prostřednictvím vhodné instituce, která se zabývá bezplatným poskytováním právního poradenství v rodinných otázkách a bezplatným poskytováním mediačních služeb.

Ve Francii je od roku 2001 zřízena pod Ministerstvem spravedlnosti mediační instituce s názvem MISSION D´AIDE A LA MÉDIATION INTERNATIONALE POUR LES FAMILLES, sídlící na adrese:

Mission d´aide à la Médiation Internationale pour les familles
92 rue de Richelieu
75002 Paris

Tel.: 01 42 92 07 12


Bližší kontakty podle místa Vašeho bydliště ve Francii lze získat prostřednictvím Fédération Nationale de la Médiation Familiale (FENAMEF) na adrese:

Fédération Nationale de la Médiation Familiale
11 rue Guyon de Guercheville
BP 10116
14204 Hérouville Saint Clair Cedex

Tel.: 02 31 46 87 87
Fax: 02 31 46 87 80
E-mail: cl@fenamef.asso.fr
www.mediation-familiale.org

V ČR je možné využít pomoc Asociace mediátorů ( www.amcr.cz)

V případech, kdy je důvodem pro odchod s dítětem do jiného státu domácí násilí, je důležité tuto skutečnost nejprve oznámit místní policii, případně se obrátit na některou z Asociací na pomoc  obětem domácího násilí prostřednictvím  Fédération Nationale Solidarité Femmes  (www.solidaritefemmes.com) nebo na čísle Info Violences Conjugales 3919.

Pro bližší informace ohledně této problematiky se můžete obrátit přímo na naše konzulární oddělení na tel. čísle: 01 44 32 02 02.