Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zápis narození - žádost o český rodný list

Občané ČR narození v cizině potřebují k jednání s českými úřady rodný list vystavený zvláštní matrikou v Brně. Bez českého rodného listu není tedy možné například požádat o vydání českého pasu.


K osobnímu podání žádosti na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví je potřebné se předem objednat.

 


Pro občany ČR narozené v cizině

 

Základní informace ke státnímu občanství a určení otcovství

 

Podmínkou pro vystavení českého rodného listu je určení českého státního občanství dítěte. Od roku 1968 platí zásada, že dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z rodičů státním občanem České republiky.

V konkrétním případě je pro postup k určení českého státního občanství dítěte podstatné, zda se dítě narodilo v manželství či nikoliv. Pokud se dítě narodilo v manželství, je hlavním podkladem k určení státního občanství kromě rodného listu dítěte též oddací list jeho rodičů. V tomto případě není z hlediska dalšího postupu rozhodné, zda státní občanství ČR má matka či otec.

U dětí narozených mimo manželství je dalším důležitým kritériem skutečnost, zda matka dítěte má české státní občanství. V tomto případě je státní občanství dítěte jednoznačně určeno, pokud státní občanství ČR má matka. Pokud státní občanství ČR má jen otec, liší se od 1. ledna 2014 další postup při určení státního občanství dítěte dle toho, jaké občanství matka má.

U dětí narozených mimo manželství proto doporučujeme další postup konzultovat telefonicky s naším velvyslanectvím. Konzultace postupu je významná nejen z hlediska určení státního občanství dítěte, ale též pro vysvětlení postupu při případném určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů. Postup konzultujte s naším velvyslanectvím telefonicky i tehdy, je-li matka dítěte rozvedená či ovdovělá.

 

Kdo rodný list vydává vydává

Doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.


Místo podání žádosti


Ve Francii je žádost možno podat:

  • osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů,
  • v poštovním styku prostřednictvím našeho velvyslanectví.

V ČR lze žádost podat i u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele. V tomto případě doporučujeme podání žádosti předem s příslušným obecním úřadem projednat.


Náležitosti žádosti

Formuláře si laskavě vytiskněte a vyplňte hůlkovým písmem.


Upozornění

Všechny doklady se předkládají v originálu či ověřené kopii.

Cizozemské doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Úřední překlady do českého jazyka provádí:

Přítomnost dítěte se nevyžaduje, pokud není starší 15 let.

Při osobním podání se formuláře podepisují před pracovníkem konzulátu.

Správní poplatky se hradí v hotovosti v měně EURO. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Cizozemský rodný list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací.

Vyřízení žádosti o vydání českého rodného listu trvá obvykle 2 až 3 měsíce.


Podání žádosti v písemném styku

Pokud budete žádost podávat v poštovním stkyu, musí být podpisy na všech formulářích úředně ověřené na místní radnici nebo u notáře.

K žádosti přiložte kromě shora uvedených dokladů též poštovní složenku "Mandat Cash" na částku odpovídající výši konzulárního poplatku. Aktuální výši poplatku si laskavě ověřte na našem velvyslanectví telefonicky před odesláním žádosti. Složenku vydávají pobočky francouzské pošty La Poste. Vzhledem k tomu, že se poplatky přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce, prosíme, abyste nám žádosti poslední týden v měsíci nezasílali a vyčkali na zveřejnění nového kurzu začátkem dalšího měsíce.

K žádosti prosíme též přiložit zpáteční ofrankovanou obálku AR 4,78 €, abychom Vám mohli vrátit zaslané doklady.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Děkujeme za pochopení.

 

K osobnímu podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla. Naše e-mailová adresa je: consulate.paris@embassy.mzv.cz.

přílohy

Zápis příjmení v mužském tvaru bez -ová 44 KB DOC (Word dokument) 13.5.2013