Velvyslanectví České republiky v Paříži

Zápis úmrtí v cizině – žádost o český úmrtní list

pro občana ČR, který zemřel v cizině:

K podání žádosti na KO ZÚ Paříž je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033/0/144 320 216.


 


Kdo vydává

Doklad vydává zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed.

Náležitosti žádosti o vydání

K řádně vyplněnému formuláři zápisu o úmrtí ( zapis umrti.doc) je třeba předložit následující doklady:

a) cizozemský úmrtní list v úplném znění ("acte de décès - copie intégrale");

b) doklad o státním občanství ČR zesnulého;

c rodný list, pokud byl svobodný nebo

d) oddací list, pokud byl ženatý;

e) event. průkaz zdravotní pojišťovny a doklad o pohřbu nebo zpopelnění.

Upozornění


Překlady cizozemských matričních dokladů může vyhotovit soudní překladatel ve Francii, v ČR, KO Paříž nebo některý z honorárních konzulátů.

Poplatek za vydání


Správní konzulární poplatky za překlad ÚL se hradí formou poštovní složenky "mandat-cash" (jejich aktuální výši sdělíme na Váš dotaz před odesláním žádosti telefonicky), při osobním podání v hotovosti.

přílohy

Zápis o úmrtí 27 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008