Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Hotovost převážená přes hranice Francie

Podle nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady, platného od 15. června 2007, se snížil na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.

Specifika pro Francii

V případě Francie (čl. 464 a 465 francouzského celního zákoníku) jsou pravidla podstatně přísnější.

Povinnosti ohlásit hotovost nad 10 000 EUR celním orgánům podléhají všechny osoby překračující francouzské hranice (včetně občanů EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnitřní či vnější hranice EU.

Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se
společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.

Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní nebo písemně, a to nejpozději 15 dnů před překročením hranic na adrese:

SETICE

Service des titres du commerce extérieur

14 rue Yves Toudic

75010 PARIS

Francie

E-mail: dg-setice@douane.finances.gouv.fr.

K žádosti je třeba připojit obálku s adresou odesílatele. Podrobné informace a příslušný formulář declaration d´argent liquide 13426.pdf jsou k dispozici na stránkách francouzské celní správy www.douane.gouv.fr , rubrika "Particuliers", článek Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs.


 

přílohy

celní deklarace na průvoz peněžní hotovosti 100 KB PDF (Acrobat dokument) 22.10.2008