Velvyslanectví České republiky v Paříži

Pomoc občanům v nouzi


Pomoc v nouzi - základní informace

Zdravotnictví a důležitá telefonní čísla

Blokování bankovních karet

Zasílání peněžních prostředků do ciziny

 

 

Ztráta či odcizení dokladů, finančních prostředků a cenných předmětů


Ztrátu je třeba nahlásit na nejbližší policejní či četnické stanici. Požadujte vydani protokolu „RÉCÉPISSÉ DE LA DÉCLARATION DE LA PERTE / DU VOL DU PASSEPORT / ARGENT“.

Pokuste se též kontaktovat městskou policii v miste ztráty a na policejní prefektuře oddělení Ztráty a nálezy „OBJETS TROUVÉS“.


Ztráta cestovního dokladu

Držitel cestovního dokladu (cestovního pasu či občanského průkazu) je v zahraničí povinen ohlásit ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález neprodleně též nejbližšímu zastupitelskému úřadu. Cizí protokol o ztrátě cestovního dokladu je zapotřebí při ohlašování ztráty zastupitelskému úřadu předložit.

Zastupitelský úřad vystaví držiteli potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu. Aby mohla daná osoba dále pokračovat v cestě, vydá jí zatupitelský úřad cestovní průkaz.

 

Ztráta řidičského průkazu

Postup při ztrátě českého řidičského průkazu je popsán na Portálu české veřejné správy v článku Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu.

Žádosti o vydání českých občanských průkazů a řidičských průkazů přijímají jen příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností na území ČR. Zastupitelské úřady ČR dosud nejsou oprávněny tyto žádosti přijímat.

 


 

Policejní pravomoc


Ve Francii je policejní pravomoc rozdělena mezi policii (Police nationale) a četnictvo (Gendarmerie nationale). Policie má v kompetenci větší města a četnictvo venkov.

Kontakty na místně příslušnou policejní stanici lze vyhledat pomocí internetového vyhledávače zadáním výrazu „Commissariat de police de + město“.

Příslušnou četnickou stanici lze vyhledat zadáním výrazu „Gendarmerie nationale de + obec“.

Oficiální webový zdroj adres je „Annuaire de l'administration". Užitečným zdrojem jsou též Žluté stránky.

 


 

Nouzové ubytování


Levné ubytování lze nalézt pomocí internetového vyhledávače zadáním výrazu „hébergement pas cher + město".

Veřejné umývárny lze nalézt zadáním výrazu „bains douches municipaux + město".

Ve Francii zajišťuje nouzové bezplatné ubytování instituce Le Samu Social, která provozuje zdarma telefonní linku 115, která je k všude k dosažení non-stop. V Paříži se zde lze domluvit anglicky, rusky a španělsky. Ve větších městech lze nalézt nouzové ubytování též pomocí internetového vyhledávače zadáním výrazu „Centre d'hébergement d'urgence (CHU) + město". Zejména v zimním období však bývá složité volné kapacity najít.

Pařížská radnice provozuje Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP).
Adresa sídla CASVP: 5 boulevard Diderot, Paris 12e, tel.: 01.44.67.16.07. Odkaz

Pro mladé muže od 18 do 27 je určena ubytovna 

CHU George Sand
26, avenue de l'Observatoire
75014 Paris
01 46 36 22 27

Pro ženy stejného věku je určena
CHU Plurielles
16, rue Lamartine 
75009 Paris 
Tél : 01 55 07 81 34

Veřejné umývárny provozované pařížskou radnicí
Konzulární pohotovostní služba Velvyslanectví ČR v Paříži


Konzulární pohotovostní služba poskytuje pomoc v nouzi po pracovní době.

Následující telefonní linku konzulární pohotovosti využívejte laskavě jen ve skutečně naléhavých případech, které nelze vyřešit v pracovní době.

pondělí - pátek od 17.00 hodin
sobota - neděle: nepřetržitá služba

Tel.: 06 07 76 43 94

Formát čísla při volání z ČR: 0033/ 607 764 394

 
Charitativní organizace ve Francii

Francouzský červený kříž

Mouvement Emmaüs

Katolická charita

Le Secours populaire francais

Armée du Salut