Velvyslanectví České republiky v Paříži

Sazebník správních konzulárních poplatků v EUR

Sazebník správních konzulárních poplatků v EUR platný v červenci 2014

Správní poplatek EURO
vydání pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 44
vydání pasu se stroj. čitelnými údaji pro děti do 15 let 15
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a nosiče dat 58
vydání cest. pasu bez stroj. čit. údaj. pro děti do 15 let 40
vydání cestovního průkazu 15
vydání osvědčení o rodném čísle 4
vydání osvědčení o českém státním občanství 11
změna příjmení /po rozvodu /hanlivé, směšné, apod./ 4
změna jména nebo příjmení /ostatní/ 36
přijetí žádosti o zápis narození/sňatku 7
vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu 11
žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 18
žádost o výpis z katastru nemovitostí, živnost a obchod. rejstříku 11
žádost o výpis z rejstříku trestů 7
vydání výpisu z IS evidence obyvatel 11
vydání potvrzení o PACS 5
ověření podpisu 9
ověření kopie/stránka 11
ověření překladu/stránka 11
ověření překladu pro zápis narození/sňatku 5
překlad do češtiny/ stránka 22
překlad z češtiny/stránka 24
překlad rodného/oddacího/úmrtního a ověření 26
   
 

Správní konzulární poplatky se hradí v měně EUR ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků.

Poplatky se hradí zásadně při podání žádosti. Pouze poplatek za vydání cestovního pasu se hradí až při převzetí pasu.

Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Pokud budete žádost zasílat našemu velvyslanectví v poštovním styku, přiložte k ní kromě shora uvedených dokladů též poštovní složenku "Mandat Cash" na částku odpovídající výši konzulárního poplatku. Složenku vydávají pobočky francouzské pošty La Poste. Vzhledem k tomu, že se poplatky přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce, prosíme, abyste nám žádosti poslední týden v měsíci nezasílali a vyčkali na zveřejnění nového kurzu začátkem dalšího měsíce.

Upozorňujeme, že v poštovním styku nelze vyřídit zejména tyto žádosti:

  • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • ověření podpisu,
  • žádost o vydání cestovního pasu
  • žádost o vydání cestovního průkazu,
  • žádost o výpis prostřednictvím Czech POINT.