Velvyslanectví České republiky v Paříži

Sazebník správních konzulárních poplatků v EUR

Sazebník správních konzulárních poplatků v EUR platný v červenci 2014

Správní poplatek EURO
vydání pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 44
vydání pasu se stroj. čitelnými údaji pro děti do 15 let 15
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a nosiče dat 58
vydání cest. pasu bez stroj. čit. údaj. pro děti do 15 let 40
vydání cestovního průkazu 15
vydání osvědčení o rodném čísle 4
vydání osvědčení o českém státním občanství 11
změna příjmení /po rozvodu /hanlivé, směšné, apod./ 4
změna jména nebo příjmení /ostatní/ 36
přijetí žádosti o zápis narození/sňatku 7
vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu 11
žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 18
žádost o výpis z katastru nemovitostí, živnost a obchod. rejstříku 11
žádost o výpis z rejstříku trestů 7
vydání výpisu z IS evidence obyvatel 11
vydání potvrzení o PACS 5
ověření podpisu 9
ověření kopie/stránka 11
ověření překladu/stránka 11
ověření překladu pro zápis narození/sňatku 5
překlad do češtiny/ stránka 22
překlad z češtiny/stránka 24
překlad rodného/oddacího/úmrtního a ověření 26
   
Správní konzulární poplatky se hradí při podání žádosti (kromě cestovního pasu), a to buď v hotovosti při osobním podání, nebo formou poštovní poukázky "mandat-cash" při zaslání poštou. Šeky nepřijímáme. (Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, ověření podpisu a žádost o vydání cestovního pasu a cestovního průkazu nelze vyřídit poštou).