Velvyslanectví České republiky v Paříži

Konzulární poplatky

Správní konzulární poplatky se hradí v měně EUR ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

 

Poplatky se hradí zásadně při podání žádosti. Pouze poplatek za vydání cestovního pasu se hradí až při převzetí pasu.

Pokud budete žádost zasílat našemu velvyslanectví v poštovním styku, přiložte k ní kromě shora uvedených dokladů též poštovní složenku "Mandat cash" na částku odpovídající výši konzulárního poplatku. Složenku vydávají pobočky francouzské pošty La Poste. Vzhledem k tomu, že se poplatky přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce, prosíme, abyste nám žádosti poslední týden v měsíci nezasílali a vyčkali na zveřejnění nového kurzu začátkem dalšího měsíce.

Upozorňujeme, že v poštovním styku nelze vyřídit zejména tyto žádosti:

  • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • ověření podpisu,
  • žádost o vydání cestovního pasu
  • žádost o vydání cestovního průkazu,
  • žádost o výpis prostřednictvím Czech POINT.

 

Sazebník správních konzulárních poplatků v EUR platný v září 2014

Správní poplatek EURO
vydání pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 43
vydání pasu se stroj. čitelnými údaji pro děti do 15 let 14
vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a nosiče dat 58
vydání cest. pasu bez stroj. čit. údaj. pro děti do 15 let 40
vydání cestovního průkazu 14
vydání osvědčení o rodném čísle 4
vydání osvědčení o českém státním občanství 11
změna příjmení /po rozvodu /hanlivé, směšné, apod./ 4
změna jména nebo příjmení /ostatní/ 36
přijetí žádosti o zápis narození/sňatku 7
vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu 11
žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 18
žádost o výpis z katastru nemovitostí, živnost a obchod. rejstříku 11
žádost o výpis z rejstříku trestů 7
vydání výpisu z IS evidence obyvatel 11
vydání potvrzení o PACS 5
ověření podpisu 9
ověření kopie/stránka 11
ověření překladu/stránka 11
ověření překladu pro zápis narození/sňatku 5
překlad do češtiny/ stránka 22
překlad z češtiny/stránka 23
překlad rodného/oddacího/úmrtního a ověření 25