Velvyslanectví České republiky v Paříži

Státní občanství ČR

Státní občanství ČR se prokazuje:

  • občanským průkazem;
  • cestovním dokladem;
  • osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství České republiky;
  • vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden.