Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Dvojí státní občanství

Dnem 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový zákon o státním občanství ČR, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 186/2013.

Hlavní, velmi významnou změnou ve srovnání s platným zákonem, který bude novým zákonem zrušen, je opuštění principu jediného státního občanství ve prospěch umožnění dvojího (i vícerého) státního občanství.

V praxi to znamená, že český občan, který po 1. lednu 2014 požádá o udělení občanství jiného státu a toto občanství získá, české občanství neztratí (a nemusí být přitom splněna dříve vyžadovaná podmínka, že jeho manželský partner musí být občanem státu, jehož občanství tento český občan získá). Uvedený princip vícerého státního občanství znamená ulehčení i pro cizince žádající o udělení státního občanství ČR, protože již nebudou muset prokazovat pozbytí svého dosavadního občanství.