Velvyslanectví České republiky v Paříži

Osvědčení o státním občanství ČR

Pokud budete žádat o vydání cestovního pasu a nemáte platný český občanský průkaz ani platný český pas, je potřeba nejprve požádat o vydání nového osvědčení o státním občanství ČR. Platnost osvědčení je jeden rok.


Platné osvědčení se vyžaduje zejména


Kdo osvědčení vydává


U kterého úřadu lze žádost podat

  • v ČR u úřadu, který osvědčení vydává,
  • osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů,
  • v poštovním styku prostřednictvím našeho velvyslanectví.Náležitosti žádosti, formuláře a jejich vyplnění

OSV CR formulare, prohlaseni.doc

  • žádost + prohlášení pro zjišťování státního občanství (je-li žadatel starší 18 let),
  • žádost + prohlášení + prohlášení v případě nezletilé osoby (je-li žádost podávána za dítě mladší 18 let, žádost se vyplňuje jménem dítěte, ale podepisuje zákonný zástupce),
  • kromě platného dokladu totožnosti je třeba předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů svědčících o státním občanství žadatele (rodný list, oddací list, starý cestovní pas, staré osvědčení o státním občanství ČR, apod),
  • občané, kteří nabyli cizí státní občanství, předloží rovněž listinu o udělení cizího státního občanství nebo jiný doklad, z něhož je zřejmé datum a způsob nabytí cizího státního občanství.


VZOR formulář žádost o OSV.doc


Cizozemské doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Úřední překlady do českého jazyka provádí:

 

Vyřízení žádosti o vydání osvědčení o občanství trvá obvykle 6 až 8 týdnů.


Poplatek

Správní konzulární poplatek za vydání osvědčení se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatků naleznete v Sazebníku konzulárních správních poplatků. Příslušná položka sazebníku se nazývá "vydání osvědčení o českém státním občanství".

 

Osobní podání žádosti na našem velvyslanectví

Při osobním podání žádosti je třeba žádost i prohlášení podepsat až před pracovníkem konzulátu.

Správní poplatek se hradí na místě v hotovosti.


K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.


Kde a kdy nás najdete


Podání žádosti v poštovním styku

Při korespondenčním podání musí být podpis na žádosti i prohlášení úředně ověřen na radnici nebo u notáře.

K žádosti přiložte kromě shora uvedených dokladů též poštovní složenku "Mandat Cash" na částku odpovídající výši konzulárního poplatku. Složenku vydávají pobočky francouzské pošty La Poste. Vzhledem k tomu, že se poplatky přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce, prosíme, abyste nám žádosti poslední týden v měsíci nezasílali a vyčkali na zveřejnění nového kurzu začátkem dalšího měsíce.

K žádosti prosíme též přiložit zpáteční ofrankovanou obálku LRAR 4,78 € (lettre recommandée avec accusé de réception) s Vaší přesnou adresou, ve které Vám vydaný doklad zašleme.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

 

přílohy

žádost o OSV ČR + prohlášení 68 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

VZOR OSV ČR 2 MB DOC (Word dokument) 22.10.2008