Velvyslanectví České republiky v Paříži

Uzavírání manželství ve Francii

Přesné informace o podmínkách uzavření sňatku ve Francii Vám poskytne příslušná radnice, kde hodláte sňatek uzavřít.

Přesné informace o podmínkách uzavření sňatku ve Francii Vám poskytne příslušná radnice, kde hodláte sňatek uzavřít.

Francouzské úřady vyžadují od cizinců obvykle tyto doklady:


a) rodný list, jehož datum vydání by nemělo být starší šesti měsíců - na matrice v místě narození lze požádat o duplikát listiny;

b) doklad totožnosti (cestovní pas);

c) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (certificat de capacité matrimoniale/ certificat de célibat) - vystavuje městský úřad v místě trvalého bydliště v ČR;

d) doklad o bydlišti v místě uzavření sňatku alespoň jednoho ze snoubenců (nahlášení pobytu min. 1 měsíc před uzavřením sňatku);

e) u rozvedených - oddací list s poznámkou o rozvodu či rozvodový rozsudek,

u ovdovělých - úmrtní list manžela/manželky.

Upozornění

Matriční doklady je nutno nechat přeložit do francouzštiny oficiálním překladatelem. Radnice většinou vyžaduje, aby byl překlad vyhotoven francouzským soudním překladatelem, francouzskou ambasádou v zemi působnosti či naším konzulárním oddělením v Paříži, popř. honorárním konzulátem ČR ve Francii.

Po uzavření sňatku ve Francii je možné naším prostřednictvím požádat o vydání českého oddacího listu ve zvláštní matrice v Brně. Podrobnější informace naleznete na našich internetových stránkách (zápis o uzavření manželství).